Ktl-icon-tai-lieu

BCTT CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI QUẬN BA ĐÌNH

Được đăng lên bởi Pham Duc Thanh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I
II. Lý luận chung về công tác Văn thư.
1. Khái niệm:
Công tác văn thư là toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản ( soạn
thảo và ban hành văn bản ) trong các cơ quan và việc tổ chức, quản lý và giải
quyết văn bản trong các cơ quan đó.
Công tác văn thư là toàn bộ quá trình quản lý văn bản phục vụ cho yêu
cầu quản lý của các cơ quan. Mục đích chính của công tác văn thư là đảm bảo
thông tin cho quản lý. Những tài liệu văn kiện được soạn thảo, quản lý và sử
dụng theo các nguyên tắc của công tác văn thư là phương tiện thiết yếu đảm
bảo cho hoạt động của các cơ quan có hiệu quả.
2. Vai trò, ý nghĩa của công tác văn thư
Công tác văn thư là công việc không thể thiếu được ở bất kỳ cơ quan tổ
chức nào và công việc này phần lớn được thực hiện bởi hoạt động văn phòng.
Làm tốt công tác văn thư sẽ đảm bảo cho nó có những ý nghĩa sau:
- Giúp cho việc giải quyết mọi công việc của cơ quan được nhanh
chóng, chính xác, có năng suất và chất lượng, đúng đường lối, chính sách,
nguyên tắc và chế độ, đồng thời đảm bảo quản lý công việc của cơ quan được
chặt chẽ và chính xác.
- Đảm bảo cho việc cung cấp các thông tin cần thiết, phục vụ cho hoạt
động của các cơ quan một cách đầy đủ, kịp thời đồng thời giữ được bí mật của
Đảng và Nhà nước, hạn chế bệnh quan liêu, giấy tờ, góp phần cải cách thủ tục
hành chính phục vụ cho công cuộc đổi mới hiện nay.
- Góp phần tiết kiệm công sức, nguyên vật liệu, chế tác và trang thiết bị
dùng trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản.

- Góp phần giữ lại các giấy tờ, bằng chứng về hoạt động của các cơ
quan (cá nhân, tập thể) phục vụ cho hoạt động kiểm tra, thanh tra, đánh giá
hoạt động của các cơ quan.
- Góp phần giữ gìn những tài liệu có giá trị về mọi lĩnh vực để phục vụ
cho việc tra cứu thông tin quá khứ, là tiền đề của công tác lưu trữ.
- Đặc biệt đối với một cơ quan cấp Quận như UBND quận Ba Đình thì
công tác văn thư lại càng mang một ý nghĩa quan trọng hơn. Mặc dù chỉ là
một cấp trung gian nhưng sự tồn tại đó có vai trò “trung chuyển, tập kết“
những quyết định quản lý, công văn, giấy tờ giữa các cơ quan cấp trên và cấp
dưới đảm bảo cho việc thông tin liên lạc của hệ thống hành chính được thông
suốt, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
3. Tổ chức công tác văn thư.
Để nghiên cứu tổ chức hoạt động văn thư cần xem hai nội dung chủ yếu
sau đây:
* Biên chế công tác văn thư.
Bộ phận văn thư (có thể là tổ, phòng) hay cán bộ văn thư thường hoạt
động dưới sự điều hành của văn phòng hoặc phòng hành chính. Cũng có
trường hợp dưới sự chỉ đạo trự...
CHƯƠNG I
II. Lý luận chung về công tác Văn thư.
1. Khái niệm:
Công tác văn thư toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản ( soạn
thảo ban hành văn bản ) trong các quan việc tổ chức, quản giải
quyết văn bản trong các cơ quan đó.
Công tác văn thư là toàn bộ quá trình quản văn bản phục vụ cho yêu
cầu quản lý của cácquan. Mục đích chính của công tác văn thư là đảm bảo
thông tin cho quản lý. Những tài liệu văn kiện được soạn thảo, quản sử
dụng theo các nguyên tắc của công c văn thư phương tiện thiết yếu đảm
bảo cho hoạt động của các cơ quan có hiệu quả.
2. Vai trò, ý nghĩa của công tác văn thư
Công tác văn thư là công việc không thể thiếu được ở bất kỳ cơ quan tổ
chức nào và công việc này phần lớn được thực hiện bởi hoạt động văn phòng.
Làm tốt công tác văn thư sẽ đảm bảo cho nó có những ý nghĩa sau:
- Giúp cho việc giải quyết mọi công việc của quan được nhanh
chóng, chính c, năng suất chất lượng, đúng đường lối, chính sách,
nguyên tắc và chế độ, đồng thời đảm bảo quảncông việc của quan được
chặt chẽ và chính xác.
- Đảm bảo cho việc cung cấp các thông tin cần thiết, phục vụ cho hoạt
động của các cơ quan một cách đầy đủ, kịp thời đồng thời giữ được bí mật của
Đảng và Nhà nước, hạn chế bệnh quan liêu, giấy tờ, góp phần cải cách thủ tục
hành chính phục vụ cho công cuộc đổi mới hiện nay.
- Góp phần tiết kiệm công sức, nguyên vật liệu, chế tác và trang thiết bị
dùng trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản.
BCTT CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI QUẬN BA ĐÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BCTT CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI QUẬN BA ĐÌNH - Người đăng: Pham Duc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BCTT CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI QUẬN BA ĐÌNH 9 10 409