Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở siêu thị IMS

Được đăng lên bởi tututhoi
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Với qúa trình chuyển đổi sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường
hiện nay cơ hội kinh doanh được mở ra cho tất cả các thành phần kinh tế
tạo nên một môi trường cạnh tranh ngày càng sôi nổi giữa các doanh
nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng trở
nên khác biệt này các chủ doanh nghiệp cần phải làm gì ?
Trong thực tế những năm gần đây, khi những quy luật khắt khe của
nền kinh tế thị trường bắt đầu vận hành và phát huy tác dụng bên cạnh
những thuận lợi và nó tạo ra cho các doanh nghiệp thương mại (DNTM)
như tạo điều kiện để các doanh nghiệp tự chủ về kinh doanh tài chính, về
nhwn sự ...thì nó cũng tạo ra những thử thách lớn đối với các doanh
nghiệp quốc doanh (DNQD) và doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) . Khi
bước sang hoạt động theo cơ chế thị trường làm sao để nhanh chóng thích
nghi với môi trường kinh doanh. Đứng trước thử thách đó các doanh
nghiệp không còn đường nào khác phải đổi mới tư duy kinh tế, cần có
những chiến lược đúng dắn phù hợp với sự biện động của thị trường để
xác định cung cầu trên thị trường. Do đó xác định mức giá bán hợp lý
trong từng thời kỳ, phải quyết định chủng loại mặt hàng để bán ra phù hợp
với nhu cầu của thị trường nhằm thu được lợi nhuận cao nhất và phù hợp
với khả năng mình có.
Việc tăng cường chất lượng công tác bán hàng trở thành một giải
pháp quan trọng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh ở các doanh
nghiệp thương mại
Siêu thị là một hình thức dịch vụ hiện đại, văn minh, lịch sự đang
được tầng líp dân cư chấp nhận. Việc hình thành các siêu thị hiện nay là
phù hợp yêu cầu khách quan, phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà
nước đang thúc đẩy việc cải tiến công tác bán hàng. Bán hàng là một khoa
học cũng là một nghệ thuật
Với kiến thức về vị trí và tầm quan trọng của bán hàng , qua quá
trình thực tập ở Siêu thị IMS, siêu thị IMS hiện nay là đơn vị kinh doanh
trên nhiều mặt hàng, môi trường hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên với tư
cách là một trung tâm mới được thành lập nên vẫn còn những tồn tại, lúng
túng trước những biến động liên tục của thị trường đặc biệt trong nhiệm
vụ bán hàng còn nhiều điểm cần khắc phục. Chính vì vậy chúng tôi mạnh
dạn chọn đề tài “Một vài biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng ở
siêu thị IMS”
Mục đích nghiên cứu.

Trên cơ sở những kiến thức chuyên ngành kết hợp với những môn
khoa học khác chúng tôi tiến hành phân tích và đánh giá một cách khách
quan tổ chức nghiệp vụ bán hàng của siêu thị. Phát hiện những yếu điểm
những tồn tại chủ yếu trong khâu bán hàng đ...
LỜI NÓI ĐẦU
Với qúa trình chuyển đổi sang nền kinh tế theo chế thị trường
hiện nay hội kinh doanh được mở ra cho tất cả các thành phần kinh tế
tạo nên một môi trường cạnh tranh ngày càng i nổi giữa các doanh
nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng trở
nên khác biệt này các chủ doanh nghiệp cần phải làm gì ?
Trong thực tế những năm gần đây, khi những quy luật khắt khe của
nền kinh tế thị trường bắt đầu vận hành phát huy tác dụng bên cạnh
những thuận lợi tạo ra cho các doanh nghiệp tơng mại (DNTM)
như tạo điều kiện để các doanh nghiệp tự chủ v kinh doanh tài chính, v
nhwn sự ...thì cũng tạo ra những thử thách lớn đối với các doanh
nghiệp quốc doanh (DNQD) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) . Khi
bước sang hoạt động theo cơ chế thị trường làm sao để nhanh chóng thích
nghi với môi trường kinh doanh. Đứng trước thử thách đó các doanh
nghiệp không còn đường nào khác phải đổi mới duy kinh tế, cần
những chiến lược đúng dắn phù hợp với sự biện động của thị trường để
xác đnh cung cầu trên thị trường. Do đó xác đnh mức giá bán hợp
trong từng thời kỳ, phải quyết định chủng loại mặt hàng để bán ra phù hợp
với nhu cầu của thị trường nhằm thu được lợi nhuận cao nhất và phù hợp
với khả năng mình có.
Việc tăng cường chất lượng công tác bán hàng trở thành một giải
pháp quan trọng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh các doanh
nghiệp thương mại
Siêu thị là một hình thức dịch v hiện đại, văn minh, lịch sự đang
được tầng p dân chấp nhận. Việc nh thành các siêu thị hiện nay là
phù hợp yêu cầu khách quan, phù hợp với chính sách của Đảng Nhà
nước đang thúc đẩy việc cải tiến công tác bán hàng. Bán hàng một khoa
học cũng là một nghệ thuật
Với kiến thức về vị trí tầm quan trọng của bán hàng , qua quá
trình thực tập Siêu thị IMS, siêu thị IMS hiện nayđơn vị kinh doanh
trên nhiều mặt hàng, môi trường hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên với
cách là một trung tâm mới được thành lập nên vẫn còn những tồn tại, lúng
túng trước những biến động liên tục của thị trường đặc biệt trong nhiệm
vụ bán hàng còn nhiều điểm cần khắc phục. Chínhvậy chúng tôi mạnh
dạn chọn đề tài “Một vài biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng ở
siêu thị IMS”
Mục đích nghiên cứu.
Biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở siêu thị IMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở siêu thị IMS - Người đăng: tututhoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở siêu thị IMS 9 10 507