Ktl-icon-tai-lieu

Bộ biến tần gián tiếp với hai bộ phận chính là bộ chỉnh lưu và bộ nghịch lưu

Được đăng lên bởi Thiên Trường
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 6264 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Môn: Điện tử công suất nâng cao

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ

MỤC LỤC
PHẦN A: GIỚI THIỆU.......................................................................................................2
1 Tổng quan về bộ biến tần........................................................................................................2
2 Bộ chỉnh lưu............................................................................................................................2
3 Bộ nghịch lưu..........................................................................................................................3
PHẦN B: LÝ THUYẾT.......................................................................................................9
1 Bộ biến tần 2 bậc.....................................................................................................................9
2 Bộ biến tần 3 bậc NPC..........................................................................................................20
PHẦN C: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG...................................................................................35
1 Bộ biến tần 2 bậc..................................................................................................................35
2 Bộ biến tần 3 bậc NPC..........................................................................................................45
PHẦN D: KẾT LUẬN........................................................................................................53

PHẦN A: GIỚI THIỆU
HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ

1

Môn: Điện tử công suất nâng cao

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ

1. Tổng quan về bộ biến tần
Bộ biến tần dùng để chuyển đổi điện áp hoặc dòng điện xoay chiều ở đầu vào từ một tần
số này thành điện áp hoặc dòng điện có một tần số khác ở đầu ra.
Bộ biến tần thường được sử dụng để điều khiển vận tốc động cơ xoay chiều theo phương
pháp điều khiển tần số, theo đó tần số của lưới nguồn sẽ thay đổi thành tần số biến thiên.
Ngoài việc thay đổi tần số còn có sự thay đổi tổng số pha. Từ nguồn lưới một pha, với sự
giúp đỡ của bộ biến tần ta có thể mắc vào tải động cơ ba pha. Bộ biến tần còn được sử dụng
rộng rãi trong kỹ thuật nhiệt điện. Bộ biến tần trong trường hợp này cung cấp năng lượng
cho lò cảm ứng.
Bộ biến tần được chia ra làm 2 loại:
+ Biến tần gián tiếp: trong mạch có chứa khâu trung gian một chiều. Cấu tạo của bộ biến
tần gián tiếp gồm có bộ chỉnh lưu với chức năng chỉnh lưu điện áp xoay chiều với tần số cố
định ở ngõ vào và bộ nghịch lưu thực hi...
Môn: Điện tử công suất nâng cao GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ
MỤC LỤC
PHẦN A: GIỚI THIỆU.......................................................................................................2
1 Tổng quan về bộ biến tần........................................................................................................2
2 Bộ chỉnh lưu............................................................................................................................2
3 Bộ nghịch lưu..........................................................................................................................3
PHẦN B: LÝ THUYẾT.......................................................................................................9
1 Bộ biến tần 2 bậc.....................................................................................................................9
2 Bộ biến tần 3 bậc NPC..........................................................................................................20
PHẦN C: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG...................................................................................35
1 Bộ biến tần 2 bậc..................................................................................................................35
2 Bộ biến tần 3 bậc NPC..........................................................................................................45
PHẦN D: KẾT LUẬN........................................................................................................53
PHẦN A: GIỚI THIỆU
HVTH: Nguyễn Vũ Sỹ 1
Bộ biến tần gián tiếp với hai bộ phận chính là bộ chỉnh lưu và bộ nghịch lưu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ biến tần gián tiếp với hai bộ phận chính là bộ chỉnh lưu và bộ nghịch lưu - Người đăng: Thiên Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Bộ biến tần gián tiếp với hai bộ phận chính là bộ chỉnh lưu và bộ nghịch lưu 9 10 717