Ktl-icon-tai-lieu

BTL thiết kế cầu BTCT

Được đăng lên bởi phamtaigtvt
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3242 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TKMH Cầu Thép

Bộ Môn CTGTTP&CTT

BÀI TẬP LỚN

CẦU THÉP

Triệu Ngọc Tài
K52

1

Lớp Đường Ô tô và sân bay

TKMH Cầu Thép

Bộ Môn CTGTTP&CTT

BÀI TẬP LỚN CẦU THÉP
I.Nội dung thiết kế:
Thiết kế kết cấu cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép nhịp giản đơn cho đường ô tô

II.Số liệu thiết kế:
1. Hoạt tải tiêu chuẩn:

HL93 +Tải trọng người đi bộ 3

kN
m2

Chiều dài nhịp: L nhip  19m
Khoảng cách từ đầu dầm đến vị trí kê gối : a  0,3m
Chiều dài nhịp tính toán: L tt  L nhip  2a  19  2 0,3  18,4m
Khổ cầu : B'  10,5  2 2(m)
+Khổ cầu đường Ô tô: Bxe  10,5m
+Chiều rộng người đi bộ: Blê  2m
6. Loại liên kết sử dụng: Bu lông cường độ cao.
7. Dầm chủ: Mặt cắt ghép tổ hợp hàn.
8. Loại thép: Thép hợp kim thấp 345
9. Dạng kết cấu: Cầu dầm I liên hợp bản Bê tông cốt thép
10. Cường độ Bê tông bản mặt cầu : f c'  30Mpa
2.
3.
4.
5.

III.Tiêu chuẩn thiết kế:
Tiêu chuẩn thiết kế cầu của Bộ GTVT: 22TCN272  05

Triệu Ngọc Tài
K52

2

Lớp Đường Ô tô và sân bay

TKMH Cầu Thép

Bộ Môn CTGTTP&CTT

PHẦN THUYẾT MINH
I.CÁC SỐ LIỆU CỦA DẦM LIÊN HỢP
1.1. Số liệu của bê tông làm bản mặt cầu:
1. Bê tông làm bản mặt cầu cấp : A
2. Cường độ nén quy định của bê tông : f c'  30Mpa
3. Mô đun đàn hồi của bê tông :
'
1,5
E c  0,043×1,5
 30  29440,1 Mpa
c  f c  0, 043  2500

4. Tỷ trọng của bê tông :  c  25

(điều 5.4.2.3)

kN
m3

5. Chiều dày bản mặt cầu :
- Chiều dày bản mặt cầu thường chọn : ts   16  25 mm
Theo quy định của 22TCN272  05 thì chiều dày bê tông bản mặt cầu phải lớn hơn 175 mm,
đồng thời còn phải đảm bảo theo điều kiện chịu lực.
 Ở đây ta chọn chiều dày bản mặt cầu: ts  200mm
6. Chiều dày lớp phủ : t lp  70mm
7. Tỷ trọng vật liệu làm lớp phủ :  lp  22,5
8. Chiều dày lớp phòng nước : tpn  5mm

kN
m3

9. Tỷ trọng vật liệu làm lớp phòng nước :  pn  0, 72
10. Chiều cao vút : hvut  120mm
11. Độ dốc của vút : 1:1

kN
m3

1.2. Số liệu của thép dầm chủ:
1.
2.
3.
4.

Mô đun đàn hồi của thép : E s  200000Mpa (điều 6.4.1)
Thép hợp kim thấp cường độ cao M270M cấp 345W
Cường độ chịu kéo nhỏ nhất : Fu = 485 Mpa
Cường độ chảy nhỏ nhất : Fy = 345 Mpa

5. Tỷ trọng của thép :  s  78,5

kN
m3

1.3. Số liệu của thép làm dầm chủ:
1. Số lượng dầm chủ: n  6 dầm
2. Khoảng cách giữa các dầm chủ : S  2400mm
3. Chiều cao dầm chủ:
- Chiều cao dầm chủ được lựa chọn phụ thuộc vào
+ Chiều dài nhịp tính toán: Ltt
Triệu Ngọc Tài
K52

3

Lớp Đường Ô tô và sân bay

TKMH Cầu Thép

-

-

Bộ Môn CTGTTP&CTT

+ Số lượng dầm chủ trên mặt cắt ngang.
+ Quy mô tải trọng kha...
TKMH Cầu Thép Bộ Môn CTGTTP&CTT
BÀI TẬP LỚN
CẦU THÉP
Triệu Ngọc Tài Lớp Đường Ô tô và sân bay
K52
1
BTL thiết kế cầu BTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL thiết kế cầu BTCT - Người đăng: phamtaigtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
BTL thiết kế cầu BTCT 9 10 794