Ktl-icon-tai-lieu

Bước đầu đánh giá giá trị rừng dẻ Hải Dương

Được đăng lên bởi JMina QNg
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
-----[\	[\-----

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Bước đầu đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng Dẻ
xã Hoàng Hoa Thám - Chí Linh - Hải Dơng cho việc
hoạch định chính sách duy trì rừng Dẻ này

Luận văn: Bước đầu đánh giá tổng giá trị kinh tế của
rừng Dẻ xã Hoàng Hoa Thám - Chí Linh - Hải Dơng cho
việc hoạch định chính sách duy trì rừng Dẻ này

Lời nói đầu
Tính cấp thiết của đề tài

R
ừng là một loại đệm đặc biệt không chỉ ảnh hởng đến điều kiện khí hậu nh một nhân tố hình
thành quan trọng, mà còn có vai trò nh một nhân tố điều hoà khí hậu, duy trì và phục hồi
những điều kiện khí tợng thuỷ văn thuận lợi cho sự tồn tại của sinh giới. Những chức năng
sinh thái quan trọng nhất của rừng là điều hoà khí hậu, giữ và điều tiết nguồn nớc, bảo vệ đất.
Rừng đợc xem là nhân tố tự nhiên quan trọng góp phần bảo vệ và cải thiện môi trờng
sống của cả hành tinh. Việc phá rừng trong những thập kỉ gần đây đã gây ra những hậu quả
sinh thái nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Biểu hiện rõ rệt nhất là sự gia tăng của nhiệt độ
trái đất, hoạt động của bão lụt, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh v.v… Bên cạnh đó diện tích
rừng ngày càng thu hẹp dẫn đến đa dạng sinh học ( ĐDSH ) rừng ngày càng bị suy giảm, các
giống loài động, thực vật quí hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng đã và đang là nguyên nhân
chính thức dẫn đến sự tàn phá của thiên tai ngày càng khốc liệt . Ngoài ra, cùng với quá trình
phát triển rừng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với đời sống sản xuất, sự tồn tại và
phát triển của nhân dân. Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhân loại hiện nay

là bảo vệ và phát triển rừng, khai thác một cách hợp lý, vừa nâng cao năng suất kinh tế vừa
phát huy tối đa các chức năng sinh thái của rừng, ngăn chặn những quá trình biến đổi không
thuận nghịch của môi trờng sinh thái do phá rừng gây nên.
Nói đến ĐDSH và các hệ sinh thái, không thể không nói đến các hệ sinh thái rừng, bởi
vì chúng đóng một vai trò đặc biệt trong công tác bảo vệ ĐDSH. Ngợc lại, ĐDSH là nhân tố
cơ bản quyết định sự bền vững của hệ thống chức năng rừng, nhng ĐDSH là vấn đề khá mới
mẻ ở Việt Nam , đặc biệt là lợng giá giá trị kinh tế về ĐDSH của rừng lại còn mới hơn. Nhận
thức đợc tầm quan trọng và những thách thức của vấn đề cùng với lòng nhiệt huyết của bản
thân ( một sinh viên chuyên ngành kinh tế và quản lí môi trờng) về vấn đề ĐDSH rừng đã
thúc đẩy tôi lựa chọn đề tài: “Bớc đầu đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng Dẻ xã Hoàng
Hoa Thám - Chí Linh - Hải Dơng cho việc hoạch địn...
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
-----[\[\-----
Báo cáo tt nghip
Đề tài:
Bước đầu đánh giá tng giá tr kinh tế ca rng D
xã Hoàng Hoa Thám - Chí Linh - Hi Dơng cho vic
hoch định chính sách duy trì rng D này
Bước đầu đánh giá giá trị rừng dẻ Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bước đầu đánh giá giá trị rừng dẻ Hải Dương - Người đăng: JMina QNg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Bước đầu đánh giá giá trị rừng dẻ Hải Dương 9 10 303