Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp kích cầu lao động tại Việt Nam

Được đăng lên bởi hq1809
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4172 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của nghiên cứu đề tài
Quá trình sản xuất muốn tiến hành được phải có đầy đủ sự hội tụ của ba
yếu tố : sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động. Trong đó, sức lao
động đóng vai trò là yếu tố quan trọng nhất. Sức lao động lại là tài nguyên tiềm
ẩn nằm bên trong con người và cần được khai thác. Nó là tài nguyên vì tạo ra giá
trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Hay nguồn nhân lực chính là sức mạnh của
quốc gia. Quốc gia có dân số càng đông thì sức mạnh càng lớn.
Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào nên việc tận dụng lợi thế này là rất
cần thiết. Nguồn nhân lực này sẽ tạo ra giá trị gia tăng rất cao. Tuy nhiên, điều
kiện phát triển kinh tế chưa cao nên nguồn nhân lực này đôi khi lại tạo ra sự bất
lợi, hạn chế sự phát triển khác của quốc gia. Vì vậy, một chiến lược sử dụng
nguồn nhân lực có sẵn này cần phải được đề ra. Chiến lược này có thể đi từ cung
lao động hoặc phía cầu lao động cũng có thể là đồng thời từ hai phía.
Trong phạm vi bài này, tôi xin nghiên cứu từ phía cầu lao động để thấy
được thực trạng đang diễn ra, nguyên nhân của thực trạng từ đó để ra biện pháp
kích cầu cả về số lượng và chất lượng nhằm phát huy tối đa sức mạnh có sẵn
này.

2. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu:
 Số lượng cầu lao động.
 Chất lượng cầu lao động.

3. Phạm vi nghiên cứu
 Về mặt không gian: nghiên cứu tình hình cầu lao động ở Việt Nam trong
thời gian qua.
 Về mặt thời gian: đặc biệt nghiên cứu cầu lao động trong giai đoạn 1996
-2003.
4. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lí luận, đánh giá thực trạng cầu lao động trong thời gian
qua của Việt Nam để thấy được các kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn
tại, nguyên nhân của các thực trạng đó. Từ đó đề ra các biện pháp kích cầu lao
động hợp lí, đúng đắn nhất nhằm đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng nguồn
nhân lực quốc gia.
5. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp được sử dụng trong đề án bao gồm: phân tích, so sánh,
thống kê, tổng hợp.
6. Tài liệu sử dụng
Đề án sử dụng các tài liệu có được từ các nguồn: báo, tạp chí, mạng
internet, sách tham khảo, giáo trình của các môn có liên quan (kinh tế vi mô,
kinh tế lao động, phân tích lao động xã hội ).
7. Tên đề tài và kết cấu của đề án

Tên đề tài: “ Cầu lao động và các giải pháp kích cầu lao động ”
Tên các phần:
Phần I: Cơ sở lí luận về cầu lao động và các giải pháp kích cầu
Phần II: Đánh giá cầu lao động ở Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2003
Phần III: Các biện pháp kích cầu lao động.

NỘI DUNG
PHẦN I: CỞ SỞ LÍ LUẬN VỀ CẦU ...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của nghiên cứu đề tài
Quá trình sản xuất muốn tiến hành được phải đầy đủ sự hội tụ của ba
yếu tố : sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động. Trong đó, sức lao
động đóng vai t là yếu tố quan trọng nhất. Sức lao động lại tài nguyên tiềm
ẩn nằm n trong con người và cần được khai thác. Nó là tài nguyên vì tạo ra giá
trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Hay nguồn nhân lực chính sức mạnh của
quốc gia. Quốc gia có dân số càng đông thì sức mạnh càng lớn.
Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào nên việc tận dụng lợi thế này rất
cần thiết. Nguồn nhân lực này sẽ tạo ra giá trị gia tăng rất cao. Tuy nhiên, điều
kiện phát triển kinh tế chưa cao nên nguồn nhân lực này đôi khi lại tạo ra sự bất
lợi, hạn chế sự phát triển khác của quốc gia. vậy, một chiến lược sử dụng
nguồn nhân lực có sẵn này cần phải được đề ra. Chiến lược này có thể đi từ cung
lao động hoặc phía cầu lao động cũng có thể là đồng thời từ hai phía.
Trong phạm vi bài y, tôi xin nghiên cứu từ phía cầu lao động để thấy
được thực trạng đang diễn ra, nguyên nhân của thực trạng từ đó để ra biện pháp
kích cầu cả về số lượng chất lượng nhằm phát huy tối đa sức mạnh sẵn
này.
Các giải pháp kích cầu lao động tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp kích cầu lao động tại Việt Nam - Người đăng: hq1809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Các giải pháp kích cầu lao động tại Việt Nam 9 10 178