Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp xử lý nợ xấu ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi nguoitimkiem
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3658 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tiểu luận:
Các giải pháp xử lý nợ xấu
Thứ nhất, là các ngân hàng chủ động tăng mức trích lập dự phòng các
khoản nợ xấu, chấp nhận giảm lợi nhuận hoặc thua lỗ. Và sẽ giúp ngân hàng
thương mại nhanh chóng bù đắp tổn thất, giảm số thuế thu nhập doanh
nghiệp. Đồng thời, có thể giảm quỹ lương nhưng làm tăng khả năng tài
chính nội tại của ngân hàng.
Thứ hai, các ngân hàng cần có chính sách tiền lương, tiền thưởng hợp lý
trong giai đoạn khó khăn này. Cách thức này giúp giảm chi phí một cách
hợp lý nhằm hỗ trợ cho việc tăng mức trích lập dự phòng tỷ lệ nợ xấu.
Thứ ba, Nhà nước cần chứng khoán hóa các khoản nợ khó đòi theo 3
phương pháp. Nếu doanh nghiệp có lịch sử quản trị kinh doanh tốt, đang
gặp khó khăn về nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc do các dự án đầu tư đang triển
khai chưa đi vào hoạt động… có thể chuyển một phần nợ gốc thành trái
phiếu trung hạn. Điều này nhằm hỗ trợ thanh khoản và giúp doanh nghiệp
tồn tại, phát triển.
Phương pháp thứ hai là chuyển nợ quá hạn, nợ xấu thành cổ phần. Đồng
thời, chuyển vị thế các ngân hàng đang là chủ nợ thành cổ đông lớn nắm đa
số cổ phần nếu nhận thấy sau tái cấu trúc doanh nghiệp có khả năng tồn tại
và phát triển.
Bên cạnh đó, trong vai trò đồng chủ nợ các ngân hàng cần tích cực nâng cao
tính cộng đồng hơn nữa, phối hợp với doanh nghiệp để xử lý nợ xấu. Đồng
thời, các ngân hàng nên sử dụng các công ty con của mình như công ty quản
lý mua bán nợ, công ty chứng khoán hay công ty quản lý quỹ để tham gia
chủ động vào tiến trình chứng khoán hóa.
Thứ năm, Chính phủ cần cho phép một số ngân hàng nước ngoài có tiểm
lực tài chính mạnh, quản trị doanh nghiệp tốt mua lại những nhà băng yếu
kém. Đó là những ngân hàng có quản trị kinh doanh yếu kém, có tỷ lệ nợ
xấu rất cao.
Thứ sáu, Ngân hàng Nhà nước cần khuyến khích các ngân hàng thật sự
mạnh mua lại những ngân hàng yếu kém. Tuy nhiên, việc mua lại này cần
sự hỗ trợ từ tài chính từ phía Ngân hàng nhà nước.
Thứ bảy, miễn các loại thuế (thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp…)

cho các hoạt động mua bán nợ nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển
của thị trường mua bán nợ. Vì việc miễn các loại thuế về hoạt động mua
bán nợ sẽ làm giảm tổn thất về nợ xấu, thúc đẩy các nhà đầu tư tư nhân
tham gia vào thị trường mua bán nợ. Đồng thời, thực hiện giải pháp này sẽ
không làm tốn kém ngân sách nhà nước.
Thứ tám, Nhà nước cần miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nghiệp vụ
phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính cho
rằng, điều này giúp giảm lãi suất huy động, và giúp hệ t...
Tiểu luận:
Các giải pháp xử lý nợ xấu
Thứ nhất, là các ngân hàng chủ động tăng mức trích lập dự phòng các
khoản nợ xấu, chấp nhận giảm lợi nhuận hoặc thua lỗ. Và sẽ giúp ngân hàng
thương mại nhanh chóng bù đắp tổn thất, giảm số thuế thu nhập doanh
nghiệp. Đồng thời, có thể giảm quỹ lương nhưng làm tăng khả năng tài
chính nội tại của ngân hàng.
Thứ hai, các ngân hàng cần có chính sách tiền lương, tiền thưởng hợp lý
trong giai đoạn khó khăn này. Cách thức này giúp giảm chi phí một cách
hợp lý nhằm hỗ trợ cho việc tăng mức trích lập dự phòng tỷ lệ nợ xấu.
Thứ ba, Nhà nước cần chứng khoán hóa các khoản nợ khó đòi theo 3
phương pháp. Nếu doanh nghiệp có lịch sử quản trị kinh doanh tốt, đang
gặp khó khăn về nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc do các dự án đầu tư đang triển
khai chưa đi vào hoạt động… có thể chuyển một phần nợ gốc thành trái
phiếu trung hạn. Điều này nhằm hỗ trợ thanh khoản và giúp doanh nghiệp
tồn tại, phát triển.
Phương pháp thứ hai là chuyển nợ quá hạn, nợ xấu thành cổ phần. Đồng
thời, chuyển vị thế các ngân hàng đang là chủ nợ thành cổ đông lớn nắm đa
số cổ phần nếu nhận thấy sau tái cấu trúc doanh nghiệp có khả năng tồn tại
và phát triển.
Bên cạnh đó, trong vai trò đồng chủ nợ các ngân hàng cần tích cực nâng cao
tính cộng đồng hơn nữa, phối hợp với doanh nghiệp để xử lý nợ xấu. Đồng
thời, các ngân hàng nên sử dụng các công ty con của mình như công ty quản
lý mua bán nợ, công ty chứng khoán hay công ty quản lý quỹ để tham gia
chủ động vào tiến trình chứng khoán hóa.
Thứ năm, Chính phủ cần cho phép một số ngân hàng nước ngoài có tiểm
lực tài chính mạnh, quản trị doanh nghiệp tốt mua lại những nhà băng yếu
kém. Đó là những ngân hàng có quản trị kinh doanh yếu kém, có tỷ lệ nợ
xấu rất cao.
Thứ sáu, Ngân hàng Nhà nước cần khuyến khích các ngân hàng thật sự
mạnh mua lại những ngân hàng yếu kém. Tuy nhiên, việc mua lại này cần
sự hỗ trợ từ tài chính từ phía Ngân hàng nhà nước.
Thứ bảy, miễn các loại thuế (thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp…)
Các giải pháp xử lý nợ xấu ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Các giải pháp xử lý nợ xấu ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: nguoitimkiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các giải pháp xử lý nợ xấu ở Việt Nam hiện nay 9 10 666