Ktl-icon-tai-lieu

casumina

Được đăng lên bởi jully phuong
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1327 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CÔNG TY CASUMINA BÌNH LỢI

ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỐP XE Ô TÔ

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Huỳnh Thị Việt Hà
Sinh viên thực hiện: NGÔ VĂN KHẢI

09071241

NGUYỄN TRẦN HỮU NGHĨA 09119121
NGUYỄN ANH KHOA

09080701

Lớp: DHHC5
Khoá: 2009-2013

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01 năm 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CÔNG TY CASUMINA BÌNH LỢI

ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỐP XE Ô TÔ

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Huỳnh Thị Việt Hà
Sinh viên thực hiện: NGÔ VĂN KHẢI

09071241

NGUYỄNTRẦN HỮU NGHĨA 09119121
NGUYỄN ANH KHOA
Lớp: DHHC5
Khóa: 2009-2013

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01 năm 2013

LỜI CẢM ƠN

09080701

2
Trải qua thời gian thực tập một tháng tại công ty Casumina Bình Lợi, chúng
em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, nâng cao kiến
thức chuyên ngành. Thời gian tuy không nhiều nhưng cũng đủ để chúng em rèn
luyện được tác phong làm việc công nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc
công ty, có ý thức và trách nhiệm cao trong công việc.
Chúng em xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô trong Ban giám
hiệu, quý thầy cô giảng dạy trong Khoa Công Nghệ Hóa Học- trường Đại học Công
Nghiệp Tp.HCM. Quý thầy cô đã tận tình truyền dạy cho chúng em vốn kiến thức
bổ ích trong suốt quá trình học tập, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em
trong quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo.
Đồng thời, chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô Th.S Huỳnh Thị Việt
Hà, người đã dành thời gian trực tiếp theo dõi và hướng dẫn tận tình chúng em
trong suốt thời gian thực tập vừa qua. Mặc dù bận nhiều công việc nhưng cô vẫn
luôn theo sát, nhiệt tình giúp đỡ chúng em hoàn thành bài báo cáo thực tập này.
Chúng em xin kính chúc cô có nhiều sức khỏe để công tác tốt và dìu dắt các bạn
khóa sau.
Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc công ty
Casumina Bình Lợi cùng toàn thể các cô chú, anh chị đang làm việc tại công ty, đã
cho chúng em có cơ hội được làm việc tại công ty, cũng như tạo điều kiện thuận lợi,
hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình trong suốt thời gian thực tập. Đặc biệt là anh Võ
Xuân Tường đã nhiệt tình hướng dẫn, giải thích tỉ mỉ từng công đoạn, những thiết
bị sản xuất tại nhà máy sản xuất của công ty, giúp chúng em dễ dàng tiếp tận thực tế
tại nhà máy.
Xin kính chúc quý công ty luôn đạt được nhiều thắng lợi trong sản xuất và
thành công trong kinh doanh. K...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CÔNG TY CASUMINA BÌNH LỢI
ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT LỐP XE Ô TÔ

  !"#"$%&'%
 ()*+,-(./"#%%#%&%
()*/0/"#"1"$"%
23456
78&""#9&"%:
Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01 năm 2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
casumina - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
casumina - Người đăng: jully phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
casumina 9 10 503