Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc HSDPA và ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3G

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 7743 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Khóa Luận Tốt Nghiệp

Thông Tin Di Động

LỜI CÁM ƠN
Trước hết, em xin chân thành cám ơn Ths. Trần Ngọc Hưng, sự chỉ bảo tận
tình cùng những tài liệu quí báu của Thầy đã giúp em hoàn thành luận văn này.
Em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các Thầy, Cô giáo trong trường Đại học
Công Nghệ - ĐH QG Hà Nội đã tạo mọi điều kiện học tập và nghiên cứư cho em
trong suốt bốn năm học vừa qua. Xin cám ơn các bạn học và những người thân đã
luôn giúp đỡ, động viên và chia sẻ những lúc tôi khó khăn trong thời gian thực
hiện luận văn này.
Do thời gian hạn hẹp và cũng chịu nhiều yếu tố tác động nên khoá luận sẽ
không tránh khỏi sai sót. Em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp
xây dựng của Thầy, Cô và các bạn để có thể tiếp tục phát triển hướng nghiên
cứu của mình.

ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN

1

Nguyễn Thị Thu Hương -K49Đ

Khóa Luận Tốt Nghiệp

Thông Tin Di Động
LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, thông tin di động đã trở thành một ngành công nghiệp viến thông
phát triển nhanh nhất và phục vụ con người hữu hiệu nhất. Để đáp ứng nhu cầu về
chất lượng và dịch vụ ngày càng nâng cao, thông tin di động càng không ngừng
được cải tiến.
Tiền thân của 3G là hệ thống điện thoại 2G, như GSM, CDMA, PDC, PHS...
GSM sau đó được nâng cấp lên thành GPRS, hay còn gọi là thế hệ 2,5G. GPRS hỗ trợ
tốc độ 140,8 Kb/giây dù tỷ lệ thường gặp chỉ là 56 Kb/giây. E-GPRS, hay EDGE, là
một bước tiến đáng kể từ GPRS với khả năng truyền dữ liệu 180 Kb/giây và được xếp
vào hệ thống 2,75G.
Năm 2006, mạng UMTS tại Nhật đã nâng cấp lên HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access - Truy cập gói dữ đường xuống tốc độ cao) - là một tính năng mới được đề
cập trong các phiên bản R5 của 3GPP cho hệ thống truy nhập vô tuyến WCDMA/UTRAFDD và được xem như là một trong những công nghệ tiên tiến cho hệ thống thông tin di
động 3.5G. HSDPA bao gồm một tập các tính năng mới kết hợp chặt chẽ với nhau cải
thiện dung lượng mạng và tăng tốc dữ liệu đỉnh đối với dung lượng gói đường xuống.
Những cải tiến về mặt kỹ thuật cho phép các nhà khai thác có thể đưa ra nhiều dịch vụ tốc
độ bit cao, cải thiện QoS của các dịch vụ hiện có, và đạt chi phí thấp nhất. Khả năng hỗ
trợ tốc độ dữ liệu và tính di động của WCDMA/HSDPA là chưa từng có trong các phiên
bản trước đây của 3GPP.
Trong khuôn khổ khoá luận này, tác giả đi vào nghiên cứu cấu trúc HSDPA và
ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3G. Đồng thời đưa ra phương pháp luận cho
các nhà khai thác mạng về tính hiệu quả của công nghệ này.

MỤC LỤC
ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN

2

Nguyễn Thị Thu Hương -K49Đ
...
Khóa Luận Tốt Nghiệp Thông Tin Di Động
LỜI CÁM ƠN
Trưc hết, em xin chân thành m ơn Ths. Trn Ngc Hưng, sự ch bo tn
tình cùng nhng tài liu quí báu của Thy đã giúp em hn thành lun n y.
Em ng xin đưc gi li cảm ơn đến c Thy, Cô giáo trong trưng Đại học
Công Ngh - ĐH QG Hà Ni đã to mi điu kiện học tp và nghiên cứư cho em
trong sut bn năm hc va qua. Xin m ơn các bn hc và nhng nời thân đã
luôn giúp đỡ, đng viên chia s nhng lúc i khó khăn trong thời gian thc
hin luận văn này.
Do thi gian hn hp và cũng chu nhiu yếu t tác đng nên khoá lun s
không tránh khi sai sót. Em rt mong s nhn đưc nhng ý kiến đóng góp
xây dng ca Thy, Cô và các bn đ có th tiếp tc phát trin hưng nghiên
cu ca mình.
ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN Nguyễn Thị Thu Hương -K49Đ
1
Cấu trúc HSDPA và ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3G - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc HSDPA và ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3G - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Cấu trúc HSDPA và ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3G 9 10 433