Ktl-icon-tai-lieu

Cây Ăn Trái

Được đăng lên bởi tranb1311009
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1429 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MÔN CÂY ĂN TRAI

THIẾT KẾ MÔ HÌNH CANH TAC CÂY
CAM XOÀN VỚI DIỆN TÍCH
5 HA TẠI PHƯỜNG THỚI AN,
QUẬN Ô MÔN, TP CẦN THƠ

Cán bộ hướng dẫn
Ts. Nguyễn Bá Phu
Cần Thơ, 2015

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MÔN CÂY ĂN TRAI

THIẾT KẾ MÔ HÌNH CANH TAC
CÂY CAMXOÀN VỚI DIỆN TÍCH 5 HECTA
TẠI PHƯỜNGTHỚI AN, QUẬN Ô MÔN,
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thanh Nhã

B1307928

Danh Hoàng Riêng

B1307937

Nguyễn Thị Bảo Trân

B1311009

Dương Thị Mỹ

B1305909

Nguyễn Minh Phương

B1310981

Nguyễn Minh Trung

B1311013

Đinh Phu Thiền

B1310997

Nguyễn Việt Thanh

B1307939

Nguyễn Tấn Đời

B1307913

Đàm Hoàng Sơn

B1310986

Cần Thơ, 2015

2

MỞ ĐẦU
Cam xoàn là giống cây ăn trái được trồng khá phổ biến ở Đồng Bằng Sông
Cửu Long nhờ tiềm năng về giá trị kinh tế cao. Ngoài các địa phương nổi tiếng
lâu đời về cam xoàn như Trà Ôn, Vĩnh Long; Long Mỹ, Hậu Giang hay Lai Vung
Đồng Tháp thì Ô Môn Cần Thơ cũng là một trong những địa phương khá thành
công và nổi bật về giống cam này.
Cây cam xoàn chỉ mới phát triển ở Ô Môn khoảng 10 năm trở lại đây với
khởi điểm chỉ khoảng vài ha nhưng nhờ điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu và
đặt tính chắc khỏe, sai trái quanh năm của cây mà nông dân Ô Môn đã thu được
hiệu quả bất ngờ. Từ đó, người dân không ngừng phát triển và nâng cao diện tích,
đến nay diện tích cam xoàn ở địa phương này đã đạt gần 20ha tập trung chủ yếu ở
phường Thới An.
Trong những năm gần đây, Sở Nông Nghiệp thành phố Cần Thơ và Hội
Nông Dân quận Ô Môn cũng đã quan tâm, rà soát và khuyến khích bà con nông
dân canh tác không hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái chủ lực của
vùng vừa hiệu quả lại vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, trong đó có cây cam xoàn.
Mặc dù gặp nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tuy nhiên việc canh tác của một
số nhà vườn vẫn vấp phải không ít khó khăn do tình hình thời tiết biến động , sâu
bệnh và hạn chế trong vấn đề quản lí.
Xuất phát từ thực tế trên, chuyên đề “Thiết kế mô hình canh tác cây cam
xoàn với diện tích 5 hecta tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ”
được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm trồng cam xoàn
của các hộ nông dân địa phương. Đồng thời tìm hiểu về những thuận lợi và khó
khăn để từ đó thiết kế mô hình canh tác cây cam xoàn nhằm nâng cao năng suất,
hiệu...


 

!"#$%&'
((#'
)!*+,
-+.
/$".


012345617891
:;7<=>104?
1
@14A.BCD-
Cây Ăn Trái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cây Ăn Trái - Người đăng: tranb1311009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Cây Ăn Trái 9 10 969