Ktl-icon-tai-lieu

Chăm sóc bảo vệ phát triển rừng thông khai thác nhựa tai huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Được đăng lên bởi Ngọc Tường
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. lý do chọn đề tài

Thông khai thác nhựa (thông lấy mủ) là một dạng thông nhựa .Thông nhựa là loại
cây rừng đa mục đích , được trồng phổ biến tại nhiều nước Đông Nam Á trong đó
có Việt Nam. Tại Nghệ An , diện tích rừng thông nhựa tập trung hiện nay đạt
28000 ha trên tổng số hơn 31500 ha quy hoạch trồng rừng thông của tỉnh, chủ yếu
tại các huyện / thị vùng núi thấp và ven biển như; Đô Lương , Yên Thành ,Quỳnh
Lưu, Nghi lộc, Thành phố Vinh, Hưng Nguyên và Nam đàn.
Mục đích chính của các rừng thông tại Nam Đàn Nghệ An là phòng hộ kết hợp sản
xuất nhựa thông .
Thông nhựa ngoài ưu điểm biên độ thích nghi về khí hậu và điều kiện lập địa , có
giá trị lớn về cảnh quan , môi trường còn có nhiều lợi ích kinh tế xã hội và y học .
Cây thông nhựa có biên độ thích nghi rộng và là một trong số ít cây rừng trồng
được trên đất dốc đã bị thoái hóa. Rừng thông nhựa vừa có tác dụng phòng hộ,
vừa có giá trị cảnh quan, vừa có thể mang lại thu nhập đáng kể cho các chủ rừng
Bên cạnh những ưu điểm nêu trên , nhược điểm cơ bản của các lâm phần thông
nhựa hiện nay có độ biến động lớn về sản lượng nhựa giữa các cá thể trên cùng lập
địa . Mặc dù là loài cây trồng gần như tối ưu tại vùng đồi núi thấp ven biển, song
các rừng thông nhựa hiện nay vẫn bộc lộ nhiều nhược điểm đối với cả tính bền
vững về sinh thái và hiệu quả kinh tế. Do chủ yếu được trồng nhằm phủ xanh từ
nguồn giống thiếu chọn lọc trước đây, các lâm phần thông nhựa hiện nay có tính
kháng sâu róm (Dendrolimus punctatus Walker) rất thấp và năng suất nhựa
không ổn định. Vì vậy, việc nghiên cứu chọn lựa nguồn giống tốt để cải thiện khả
năng chống chịu sâu bệnh và tăng năng suất nhựa đối với cây thông là việc làm
1

rất cần thiết, thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lý và các chủ
rừng.
Trước thực tế đó, Chi cục Lâm nghiệp Nghệ An đã đề xuất và được giao chủ trì
thực hiện đề tài nghiên cứu về khả năng cho nhựa và chống chịu sâu bệnh của
cây thông khai thác nhựa. Nghiên cứu này là sự kiểm chứng khoa học đối với
một thông tin quan trọng được người dân phát hiện trong quá trình khai thác nhựa
thông tại Nam Đàn. Theo đó, trong các lâm phần thông nhựa ở Nam Đàn lâu nay
tồn tại một số cá thể rất “đặc biệt”. Những cây thông lấy mủ này thường có sản
lượng nhựa ổn định, nhựa nhiều mà lại được “sâu róm chừa ra” trong các trận dịch
tồi tệ nhất những năm qua
Vì vậy , việc nghiên cứu chọn lựa nguồn giống tốt để chăm sóc , quản lý theo
hướng bền vững đối với cây thông là việc làm rất cần thiết , vừa đáp ứn...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. lý do chọn đề tài

 !"#$%&'()*"+,-./
/01--12!1 3%*1
456667&89:;<=66>*$?!(*
*1@ABCD%BBE'F"G,H":!I7!J*K
H"*!-!%90!L"-*7B-
M  -,-12%N(#%8O
P*
"*F'7 B) 3*B)*13%A!/
A+B)O>*!"QN/)*# (PRBS
T/'7 B89$
"#79R'A/UB/%N!
B/AO>*!B/F*3%F
V7W"*F7*7!"#F:'O%X
1/'(+B)8O"#WF7C3%
AMYC$X"9"*BC$D%BE'F!8
1BZ')*"#F9B+O ')
BWB)8B1*>*O([(*"#$\%P
*$9(*SS"+!%X1/ 
 8* / Dendrolimus punctatus]E % B ^ 8* 
&A0_B3!B17`*S*$99FO1O
^9A*8*'1B^^8*9B+B1
1
Chăm sóc bảo vệ phát triển rừng thông khai thác nhựa tai huyện nam đàn tỉnh nghệ an - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chăm sóc bảo vệ phát triển rừng thông khai thác nhựa tai huyện nam đàn tỉnh nghệ an - Người đăng: Ngọc Tường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Chăm sóc bảo vệ phát triển rừng thông khai thác nhựa tai huyện nam đàn tỉnh nghệ an 9 10 153