Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược đại dương xanh cua MIchael Porter

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tóm gọn lại chiến lược đại dương xanh của
Michael Porter
Trang chủ > Quản trị chiến lược > Khái niệm chiến lược
1.Chiến lược đại dương xanh.
a)Khái niệm đại dương xanh , đại dương đỏ
 Đại dương đỏ phản ánh một thị trường truyền thống với đăc diểm là cạnh tranh đánh
bại đối thủ , khám pha nhu cầu hiện tại đã được biết đến của khách hàng và tạo ra giá
trị khác biệt với giá bán cao
 Đại dương xanh phản ánh một thị trường không có cạnh tranh trực tiếp nhưng doanh
nghiệp phải nắm bắt nhu cầu mới của thị trường , phải tạo ra giá trị mới cho khách
hàng nhưng với giá vừa phải
Đổi mới giá trị: Nền tảng của chiến lược đại dương xanh
 Điều khác biệt giữa những công ty thành công và thất bại trong việc hình thành đại
dương xanh là cách tiếp cận của họ với chiến lược này. Những công ty chìm đắm
trong đại dương đỏ đã làm theo phương pháp thông thường: họ tìm cách đánh bại đối
thủ cạnh tranh thông qua việc tạo dựng một vị thế phòng thủ trong trật tự
ngành.Những công ty tạo ra đại dương xanh lại không chạy đua với các đối thủ cạnh
tranh. Thay vào đó, họ theo đuổi một logic chiến lược khác, đó là đổi mới giá trị. Sự
đổi mới giá trị là nền tảng của chiến lược đại dương xanh.Đổi mới giá trị là thay cho
việc tập trung vào đánh bại đối thủ cạnh tranh, bạn nên tập trung vào việc làm cho
cạnh tranh trở nên không quan trọng nữa, bằng cách tạo ra một bước đột phá về giá trị
cho cả người mua và cho công ty của bạn, từ đó mở ra những thị trường mới không có
cạnh tranh.
 Sự đổi mới giá trị được tạo ra khi tổ chức tác động đến cả cơ cấu chi phí lẫn giá trị
mang lại cho người mua. Việc tiết kiệm chi phí được thực hiện bằng cách loại bỏ hoặc
giảm bớt những yếu tố cạnh tranh trong ngành. Giá trị mang lại cho người mua tăng
lên nhờ gia tăng và hình thành những yếu tố ít hoặc chưa xuất hiện trong ngành. Qua
thời gian, chi phí sẽ ngày càng giảm nhờ khối lượng bán hàng tăng lên kéo theo tính
kinh tế của quy mô
b)So sánh chiến lược " Đại dương xanh " và chiến lược " Đại dương đỏ”

Chiến lược đại dương đỏ dựa trên cạnh tranh giả định rằng những điều kiện về cấu trúc của
một ngành đã được xác lập và các công ty buộc phải cạnh tranh trong những điều kiện đó
Trái với quan điểm nói trên, vấn đề cốt yếu của chiến lược đại dương xanh là đổi mới giá trị
được xây dựng dựa trên quan điểm cho rằng những ranh giới thị trường và cấu trúc ngành
không được định sẵn mà những người tham gia trong ngành có thể xác lập lại thông qua hành
vi và niềm tin của họ. Đó là quan điểm tái cấu trúc chiến lược. Trong...
Tóm gọn lại chiến lược đại dương xanh của
Michael Porter
Trang chủ > Quản trị chiến lược > Khái niệm chiến lược
1.Chiến lược đại dương xanh.
a)Khái niệm đại dương xanh , đại dương đỏ
Đại dương đỏ phản ánh một thị trường truyền thống với đăc diểm cạnh tranh đánh
bại đối thủ , khám pha nhu cầu hiện tại đã được biết đến của khách hàng tạo ra giá
trị khác biệt với giá bán cao
Đại dương xanh phản ánh một thị trường không cạnh tranh trực tiếp nhưng doanh
nghiệp phải nắm bắt nhu cầu mới của thị trường , phải tạo ra giá trị mới cho khách
hàng nhưng với giá vừa phải
Đổi mới giá trị: Nền tảng của chiến lược đại dương xanh
Điều khác biệt giữa những công ty thành công thất bại trong việc hình thành đại
dương xanh cách tiếp cận của họ với chiến lược y. Những công ty chìm đắm
trong đại dương đỏ đã làm theo phương pháp thông thường: họ tìm cách đánh bại đối
thủ cạnh tranh thông qua việc tạo dựng một vị thế phòng thủ trong trật tự
ngành.Những công ty tạo ra đại dương xanh lại không chạy đua với các đối thủ cạnh
tranh. Thay vào đó, họ theo đuổi một logic chiến lược khác, đó đổi mới giá trị. Sự
đổi mới giá trị nền tảng của chiến lược đại dương xanh.Đổi mới giá trị thay cho
việc tập trung vào đánh bại đối thủ cạnh tranh, bạn nên tập trung vào việc làm cho
cạnh tranh trở nên không quan trọng nữa, bằng cách tạo ra một bước đột phá về giá trị
cho cả người mua và cho công ty của bạn, từ đó mở ra những thị trường mới không có
cạnh tranh.
Sự đổi mới giá trị được tạo ra khi tổ chức tác động đến cả cấu chi p lẫn giá trị
mang lại cho người mua. Việc tiết kiệm chi phí được thực hiện bằng cách loại bỏ hoặc
giảm bớt những yếu tố cạnh tranh trong ngành. Giá trị mang lại cho người mua tăng
lên nhờ gia tăng hình thành những yếu tố ít hoặc chưa xuất hiện trong ngành. Qua
thời gian, chi phí sẽ ngày càng giảm nhờ khối lượng bán hàng tăng lên kéo theo tính
kinh tế của quy mô
b)So sánh chiến lược " Đại dương xanh " và chiến lược " Đại dương đỏ”
Chiến lược đại dương xanh cua MIchael Porter - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược đại dương xanh cua MIchael Porter - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chiến lược đại dương xanh cua MIchael Porter 9 10 877