Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược marketing cho sản phẩm omo

Được đăng lên bởi nguyenhong2301
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài M arketinq
NH03
^
I. Giới thiệu v ề công ty Unilever

Nhóm 9_LỚp

Trong những năm gắn đây sức cạnh tranh của các công ty V iệt Nam và nước ngoài
diễn ra hết sức quyết liệt đặc biệt là các sản phẩm có xuất xứ từ các công ty đa quốc
gia, đang có mặt và thông lĩnh trên thị trường V iệt Nam.
Unilever là một trong những tập đoàn đa quốc gia cung ứng hàng tiêu dùng hàng đầu
thê giới với các ngành hàng thực phẩm và sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân và gia
đình. Có mặt tại V iệt Nam từ năm 1995, tới nay công ty đã đẩu tư hơn 120 triệu đô la
Mỹ và dã trở thành một trong các nhà dầu tư thành công nhất ở V iệt Nam với 2 doanh
nghiệp: Công ty Liên doanli Unilever Việt Nam chuyên v ề các sản phẩm chăm sóc cá
nhân và gia đình (bột giặt OMO, Viso, xà bông và sữa tắm Lux, Lifebuoy, Dove, dầu gội
Sunsilk, Clear, Lifebuoy, các loại nước v ệ sinh gia đình Vim, nước rửa chén bát
Sunlight, các loại sữa rửa mặt và kem dưỡng da Pond"s, Hazeline...) và Công ty TNHH
Unilever V iệt Nam chuyên về các sản phẩm thực phẩm, trà và các đổ uống từ trà, các
sản phẩm chăm sóc v ệ sinh răng miệng (trà Lipton nhãn vàng, Lipton Icetea, nước mắm
và bột nêm Knorr).
Và Omo là một trong những sản phẩm nổi tiêng của công ty Unilever.
II. Môi trư ờ n g marketing Orno
I. Môi trư ờ n g vi mô:
a). C ác (runa gian m arketing: có nhiệm vụ giúp Unilever V iệt Nam truyền thông, bán và
phân phối sản phẩm đến với người tiêu dùng
Trung gian phân phối: Omo ]à sản phẩm thiết yếu, cắn cho tất cả mọi người, mọi
gia đình. Đê’ Omo được phân phối rộng rãi và rộng khắp thì cắn có một h ệ thống cung
cấp dịch vụ sản phẩm phù hợp: siêu thị, đại lý, cơ sở sỉ và l ẻ . . .trong đó bán ]ẻ là thích
hợp và sô lượng là đông nhất, tuy nhiên cắn linh hoạt đối với từng vị trí, vùng...có phân
phối riêng, s ả n phẩm Omo cắn có nhiều loại sản phẩm để đáp ứng đầy đủ nhất nhu
cầu của khách hàng.

1

Đề tài M arketinq
Nhóm 9_LỚp
NH03
TỔ chức cung cấp dịch vụ và lưu thông sản phẩm để cung cấp, phân phối sản phẩm
Omo đến tay người tiêu dùng mà chất lượng sản phẩm tốt nhất thì cần có tổ chức này
để trung gian phân phối, dự trữ Omo.
TỔ chức cung cấp dịch vụ: có thể nói Omo hay Unilever V iệt nam tập trung mạnh
vào việc này ( nghiên cứu, quảng cáo, tư vấn ) trong đó quảng cáo là mạnh nhất vì Omo
là mặt hàng tiêu dùng thiết yêu, là sản phẩm có mặt hàng thay thê nhiều nhất, quảng
cáo giúp sản phẩm Omo được tiếp cận nhiều và làm mọi người tiêu dùng đều thuộc
nằm lòng Omo khi lựa chọn bột giặt.
TỔ chức cung cấp dịch vụ và tài chính tín ...
Đ i Marketinq Nm 9_LỚp
NH03 ^
I. Giới thiu v công ty Unilever
Trong nhng năm gắn đây sức cạnh tranh của các công ty Việt Nam và ớc ngoài
diễn ra hết sức quyết liệt đặc biệt là các sản phẩm có xuất xứ từ các công ty đa quốc
gia, đang có mặt và thông lĩnh trên th tng Việt Nam.
Unilever là mt trong nhng tập đoàn đa quc gia cung ng hàng tiêu dùng hàng đu
thê gii vi các ngành hàng thực phm và sản phm chăm c vệ sinh cá nhân và gia
đình. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, tới nay công ty đã đẩu hơn 120 triệu đô la
Mỹ và dã trở thành một trong các nhà dầu thành công nhất ở Việt Nam vi 2 doanh
nghiệp: ng ty Liên doanli Unilever Việt Nam chuyên về các sản phm chăm sóc cá
nhân và gia đình (bột giặt OMO, Viso, xà bông và sa tắm Lux, Lifebuoy, Dove, du gội
S
unsilk, Clear, Lifebuoy, các loại nước v sinh gia đình Vim, nước ra chén bát
Sunlight, c loại sa ra mặt và kem dưỡng da Pond"s, Hazeline...) và Công ty TNHH
Unilever Việt Nam chuyên v các sản phẩm thc phẩm, trà và các đổ uống từ trà, các
sản phẩm chăm c v sinh răng miệng (trà Lipton nhãn vàng, Lipton Icetea, ớc mắm
và bột nêm Knorr).
Omo là một trong nhng sản phẩm nổi tiêng của công ty Unilever.
II. Môi trưng marketing Orno
I. Môi trưng vi mô:
a). Các (runa gian marketing: có nhiệm v gp Unilever Việt Nam truyn thông, bán và
phân phi sản phẩm đến vi ngưi tiêu dùng
Trung gian phân phi: Omo ]à sản phẩm thiết yếu, cắn cho tất cả mi người, mọi
gia đình. Đê Omo được phân phi rng rãi và rộng khắp thì cắn có mt h thng cung
cấp dch vụ sản phẩm phù hp: siêu th, đại lý, cơ sở s và l.. .trong đó bán ]ẻ là thích
hp và lượng là đông nht, tuy nhiên cắn linh hoạt đi với từng v trí, vùng...có phân
phi riêng, sn phẩm Omo cắn có nhiu loại sản phẩm để đáp ng đy đ nhất nhu
cầu của khách hàng.
1
Chiến lược marketing cho sản phẩm omo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược marketing cho sản phẩm omo - Người đăng: nguyenhong2301
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chiến lược marketing cho sản phẩm omo 9 10 522