Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược Marketing Mix của ca phê Trung Nguyên

Được đăng lên bởi mylinh-duong
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 7646 lần   |   Lượt tải: 41 lần
CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA CÔNG TY
CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
I. Cơ sở lý thuyết
1. Khái niệm Marketing
Định nghĩa tổng quát về marketing của Philip Kotler: Marketing là một dạng hoạt động
của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi.
Trong khái niệm Marketing, điều quan trọng đầu tiên mang tính quyết định thành hay bại
trong kinh doanh của các doanh nghiệp là phải nghiên cứu nhu cầu, mong muốn và yêu
cầu cũng như hành vi mua hàng của khách hàng, sau đó tiến hành sản xuất sản phẩm –
dịch vụ phù hợp trước khi đem ra tiêu thụ trên thị trường thông qua các hoạt động trao
đổi và giao dịch.
2. Marketing Mix (Marketing hỗn hợp)
Marketing Mix là sự phối hợp các thành tố có thể kiểm soát được mà doanh nghiệp sử
dụng để tác động vào thị trường mục tiêu nhằm đạt được các mục tiêu đã hoạch định.
Trong các mô hình Marketing Mix thì mô hình 4P của Mc Carthy là mô hình tồn tại lâu
nhất vì nó dễ nhớ và bao phủ tất cả các thành phần cơ bản của marketing.
Mô hình Marketing Mix có thể được điều chỉnh định kỳ để đáp ứng các nhu cầu thường
xuyên thay đổi của khách hàng mục tiêu hoặc đáp ứng tính năng động của thị trường.
Các thành tố của Marketing Mix:
- Sản phẩm (Product)
Theo suy nghĩ truyền thống, một sản phẩm tốt sẽ tự tiêu thụ được được trên thị trường.
Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh ngày nay thì hiếm khi có sản phẩm nào không
tốt. Ngoài ra, khách hàng có thể trả lại hàng hóa nếu họ nghĩ là sản phẩm không đạt chất
lượng. Do đó, câu hỏi về sản phẩm là: doanh nghiệp có tạo ra được sản phẩm mà khách
hàng của họ muốn? Do đó cần phải xác định các đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ đáp
ứng nhu cầu của khách hàng của doanh nghiệp: Chức năng, Chất lượng, Mẫu mã, Đóng
gói, Nhãn hiêu, Phục vụ, Hỗ trợ và Bảo hành.
- Giá (Price)

Mức giá nào mà khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp sẵn sàng trả? Ở đây là vấn đề
chiến lược định giá – đừng để cho việc này tự nó diễn ra. Thậm chí nếu doanh nghiệp
quyết định giảm giá (bán phá giá), doanh nghiệp cũng cần phải xem xét vấn đề này kỹ
càng vì nó là một phần của chiến lược định giá. Mặc dù cạnh tranh về giá là một phương
pháp “xưa như trái đất”, khách hàng thường vẫn rất nhạy cảm về giảm giá và khuyến
mãi. Tuy nhiên, quan niệm về giá cũng có mặt không hợp lý: chẳng hạn mọi người
thường quan điểm là cái gì đắt thì phải tốt. Do đó về mặt dài hạn thì cạnh tranh về giá đối
với nhiều công ty không phải là một giải pháp hay mà cần phải quâm tâm đến tất cả các
vấn đề: Báo giá, Giảm giá, Tài trợ mua hàng, Thuê m...
CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA CÔNG TY
CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
I. Cơ sở lý thuyết
1. Khái niệm Marketing
Định nghĩa tổng quát về marketing của Philip Kotler: Marketing một dạng hoạt động
của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi.
Trong khái niệm Marketing, điều quan trọng đầu tiên mang tính quyết định thành hay bại
trong kinh doanh của các doanh nghiệp phải nghiên cứu nhu cầu, mong muốn yêu
cầu cũng như hành vi mua hàng của khách hàng, sau đó tiến hành sản xuất sản phẩm
dịch vụ phù hp trước khi đem ra tiêu thụ trên thị trường thông qua các hoạt động trao
đổi và giao dịch.
2. Marketing Mix (Marketing hỗn hợp)
Marketing Mix sự phối hợp các thành tố thể kiểm soát được doanh nghiệp sử
dụng để tác động vào thị trường mục tiêu nhằm đạt được các mục tiêu đã hoạch định.
Trong các hình Marketing Mix thì mô hình 4P của Mc Carthy hình tồn tại lâu
nhất vì nó dễ nhớ và bao phủ tất cả các thành phần cơ bản của marketing.
hình Marketing Mix thể được điều chỉnh định kỳ để đáp ứng các nhu cầu thường
xuyên thay đổi của khách hàng mục tiêu hoặc đáp ứng tính năng động của thị trường.
Các thành tố của Marketing Mix:
- Sản phẩm (Product)
Theo suy nghĩ truyền thống, một sản phẩm tốt sẽ tự tiêu thụ được được trên thị trường.
Tuy nhiên, trong môi trưng cạnh tranh ngày nay thì hiếm khi sản phẩm nào không
tốt. Ngoài ra, khách hàng thể trả lại hàng hóa nếu họ ngsản phẩm không đạt chất
lượng. Do đó, câu hỏi về sản phẩm là: doanh nghiệp tạo ra được sản phẩm khách
hàng của họ muốn? Do đó cần phải xác định các đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ đáp
ứng nhu cầu của khách hàng của doanh nghiệp: Chức năng, Chất lượng, Mẫu mã, Đóng
gói, Nhãn hiêu, Phục vụ, Hỗ trợ và Bảo hành.
- Giá (Price)
Chiến lược Marketing Mix của ca phê Trung Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược Marketing Mix của ca phê Trung Nguyên - Người đăng: mylinh-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chiến lược Marketing Mix của ca phê Trung Nguyên 9 10 365