Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển của Lotteria Việt Nam

Được đăng lên bởi heo-phuongdieu-htpd
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
---

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Đề tài:

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY LOTTE VIỆT NAM
GVHD: TS. NGUYỄN THANH LONG
THỰC HIỆN: NHÓM HATE
LỚP: QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHÓA: 07

TP. HCM, 03/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
---

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Đề tài:

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY LOTTE VIỆT NAM
GVHD: TS. NGUYỄN THANH LONG
THỰC HIỆN: NHÓM HATE

STT Danh sách thành viên

Lớp

MSSV

1

Huỳnh Thị Phương Diệu

07QT2C

130420125

2

Huỳnh Thị Nga

07QT2C

130520057

3

Trần Thị Mỹ Lệ

07QT2C

130420190

4

Nguyễn Cẩm Tiên

07QT2C

130420169

5

Nguyễn Xuân Nhựt

07QT2C

130720011

TP.HCM, 03/2015

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

1

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn các giảng viên trong Khoa Quản trj
Kinh doanh đã dạy cho chúng em biết thêm nhiều kiến thức về quản trị, về việc ra lên kế
hoạch và quyết định mục tiêu phải làm cũng như có kiến thức nhiều hơn để có thể suy xét
mọi việc một cách có logic và đúng đắn để tránh đi sai đường. Từ những kiến thức đó,
chúng em có thể học tốt hơn và vận dụng được nhiều hơn trong các môn học khác có liên
quan.
Đặc biệt chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên TS. Nguyễn Thanh Long đến
từ trường Đại học Kinh Tế TP.HCM một lần nữa đã giúp cho chúng em ôn lại kiến thức
đã học một cách chắc chắn hơn qua các bài giảng và bài tập trên lớp, qua các câu hỏi,
những yêu cầu phải làm khi về nhà. Đồng thời nhờ giúp chúng em nhớ kĩ hơn, vận dụng
được nhiều vào trong các bài tập cũng như trong các hoạt động khác ngoài cuộc...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
---
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Đề tài:
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY LOTTE VIỆT NAM
GVHD: TS. NGUYỄN THANH LONG
THỰC HIỆN: NHÓM HATE
LỚP: QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHÓA: 07
TP. HCM, 03/2015
Chiến lược phát triển của Lotteria Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phát triển của Lotteria Việt Nam - Người đăng: heo-phuongdieu-htpd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chiến lược phát triển của Lotteria Việt Nam 9 10 484