Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển du lịch Hội An

Được đăng lên bởi buitutrinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1989 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
….. .….
NGÔ TH MINH PHƯƠNG
CHIN LƯỢC PHÁT TRIN
CÔNG TY C PHN DU LCH
VÀ DCH V HI AN
Chuyên ngành : Qun tr Kinh doanh
Mã ngành : 60.34.05
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
Đà Nng, năm 2011
2
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: Tiến sĩ Trương S Quý
Phn bin 1 :…………………………………….
Phn bin 2 :…………………………………….
Lun văn s ñược bo v ti Hi ñồng chm Lun văn
tt nghip thc sĩ Qun tr Kinh doanh hp ti Đại hc Đà Nng
vào ngày .... tháng …. năm 2011.
Có th tìm hiu lun văn ti :
- Trung tâm thông tin - hc liu - Đi hc Đà Nng
- Trung tâm thông tin tư liu - Đại hc Kinh tế Đà Nng
Chiến lược phát triển du lịch Hội An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phát triển du lịch Hội An - Người đăng: buitutrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chiến lược phát triển du lịch Hội An 9 10 551