Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách cải cách của Hồ Quý Ly

Được đăng lên bởi bichthao139224
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mở Đầu
1.

Tính cấp thiết của đề tài

Trước sự tiến bộ của xã hội loài người, cái mới của hôm nay sẽ là cái cũ của ngày
mai, nếu chúng ta không bắt nhịp, không thay đổi để hòa nhập vào dòng chảy của
thời đại thì chúng ta sẽ trở nên lạc hậu lỗi thời. Vì vậy mà buộc chúng ta phải thay
đổi. Sự thay đổi ấy có thể bằng một cuộc cách mạng, một cuộc đổi mới hay chí ít
cũng phải bằng một cuộc cải cách. Tùy từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi
thời kỳ lịch sử, mỗi quốc gia dân tộc để người ta tiến hành, mục đích cuối cùng vẫn
là thay đổi cái cũ, cái lạc hậu, cái không còn thích nghi bằng cái mới, cái tiến bộ
thích nghi và phát triển. Trong lịch sử dân tộc và thế giới đã từng xuất hiện không
ít các cuộc cách mạng, đổi mới hay cải cách. Có những cuộc cải cách mang lại
thành công và tiến bộ, bảo vệ những thành quả mà trước đây đã đạt được như cuộc
cải cách của Khúc Hạo (907 - 918), của Lê Thánh Tông (1460 - 1497), của Quang
Trung (1788 - 1792) và gần đây là thành công của cuộc đổi mới của Đảng ta từ
1986 đến nay. Nhưng cũng không ít những cuộc cải cách vì lí do gì đây mà mang
lai hậu quả thụt lùi của xã hội, làm mất đi những thành quả mà thế hệ trước đã đạt
được. Chẳng hạn như cuộc cải cách của vua Minh Mạng trong nhưng năm 30 của
thế kỷ XIX, nó đã kéo dài thêm cái trì trệ bảo thủ của xã hội phong kiến đã suy tàn
chứ không đưa lịch sử tiến lên. Hay cuộc cải tổ của nước Nga Xô Viết trong nhưng
năm 90 của thế kỷ XX đã làm sụp đổ mô hình xã hội chủ nghĩa đưa con người
quay về với chế độ người bóc lột người của chủ nghĩa tư bản Những cuộc cải cách
được nói ở trên mang lại thành công hay thất bại thì đã rõ ràng, nhưng trong lịch sử
tư tưởng Việt Nam đã từng có một nhân vật lịch sử đã đưa ra tư tưởng cải cách
toàn diện và táo bạo ở những năm cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV đó là Hồ Quý
Ly. Cho đến nay vẫn tồn tại hai luồng ý kiến khen, chê về cả thành công và thất
bại. Chỉ biết rằng khi ông đưa ra tư tưởng cải cách của mình thì nước ta vẫn còn là
1

một nhà nước quân chủ, nhưng nó đã vượt tầm thời đại, tiến bộ hơn hẳn so với tư
tưởng cải cách của thời đại lúc bấy giờ. Chỉ trong vòng 25 năm cuối thời Trần và
chưa đầy 7 năm đời Hồ nhưng việc làm thực tế của Quý Ly cho thấy ông đã vạch
ra và quyết tâm thực hiện cải cách khắp mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa,
xã hội, quốc phòng, giáo dục Thuở ấy tư tưởng nào của ông cũng mới mẻ, hành
động nào của ông cũng trọng đại. Song cuối cùng công cuộc cải cách ấy đã thất
bại, dòng họ bị mất ngôi, dân tộc bị mất nước. Nhưng đánh...
Mở Đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trước sự tiến bộ của hội loài người, cái mới của hôm nay sẽ cái của ngày
mai, nếu chúng ta không bắt nhịp, không thay đổi để hòa nhập vào dòng chảy của
thời đại thì chúng ta sẽ trở nên lạc hậu lỗi thời. vậy buộc chúng ta phải thay
đổi. Sự thay đổi y thể bằng một cuộc cách mạng, một cuộc đổi mới hay chí ít
cũng phải bằng một cuộc cải cách. Tùy từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi
thời kỳ lịch sử, mỗi quốc gia dân tộc để người ta tiến hành, mục đích cuối cùng vẫn
thay đổi cái cũ, cái lạc hậu, cái không còn thích nghi bằng i mới, cái tiến bộ
thích nghi phát triển. Trong lịch sử dân tộc thế giới đã từng xuất hiện không
ít các cuộc cách mạng, đổi mới hay cải cách. những cuộc cải cách mang lại
thành công và tiến bộ, bảo vệ những thành quả trước đây đã đạt được như cuộc
cải cách của Khúc Hạo (907 - 918), của Lê Thánh Tông (1460 - 1497), của Quang
Trung (1788 - 1792) gần đây thành công của cuộc đổi mới của Đảng ta từ
1986 đến nay. Nhưng cũng không ít những cuộc cải cách do đây mang
lai hậu quả thụt lùi của hội, làm mất đi những thành quả thế hệ trước đã đạt
được. Chẳng hạn như cuộc cải cách của vua Minh Mạng trong nhưng năm 30 của
thế kỷ XIX, nó đã kéo dài thêm cái trì trệ bảo thủ của xã hội phong kiến đã suy tàn
chứ không đưa lịch sử tiến lên. Hay cuộc cải tổ của nước Nga Xô Viết trong nhưng
năm 90 của thế kỷ XX đã làm sụp đổ hình hội chủ nghĩa đưa con người
quay về với chế độ người bóc lột người của chủ nghĩa bản Những cuộc cải cách
được nói ở trên mang lại thành công hay thất bại thì đã rõ ràng, nhưng trong lịch sử
tưởng Việt Nam đã từng một nhân vật lịch sử đã đưa ra tưởng cải cách
toàn diện táo bạo những m cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV đó Hồ Quý
Ly. Cho đến nay vẫn tồn tại hai luồng ý kiến khen, chê về cả thành công thất
bại. Chỉ biết rằng khi ông đưa ra tưởng cải cách của mình thì nước ta vẫn còn
1
Chính sách cải cách của Hồ Quý Ly - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách cải cách của Hồ Quý Ly - Người đăng: bichthao139224
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Chính sách cải cách của Hồ Quý Ly 9 10 391