Ktl-icon-tai-lieu

chính sách sản phẩm của hãng máy tính ASUS

Được đăng lên bởi meomalem
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2326 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

MỤC LỤC
Lời nói đầu

TRANG
2

Chương I: Cơ sở lí luận về chính sách sản phẩm.
1.
Lý thuyết sản phẩm theo quan điểm marketing
2.
Quyết định về nhãn hiệu
3.
Quyết định về bao gói và dịch vụ sản phẩm
4.
Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm
5.
Quyết định về thiết kế và marketing sản phẩm mới
6.
Quyết định về chu kì sống của sản phẩm

3
3
4
5
7
8
9

Chương II: Thực trạng chính sách sản phẩm của máy tính Asus .
A)Khái quát về công ty Asus.
B)Thực trạng chính sách sản phẩm của hãng máy tính Asus.
1.
Chính sách nhãn hiệu
2.
Chính sách về bao gói sản phẩm và dịch vụ khách hàng
2.1 Chính sách về bao gói sản phẩm
2.2 Chính sách về dịch vụ sản phẩm
3.
Chính sách về chủng loại, danh mục sản phẩm của
hãng máy tính Asus.
4.
Thiết kế và Marketing sản phẩm mới của hãng máy
tính Asus.
C) Đánh giá chung về thực trạng chính sách sản phẩm của
hãng máy tính Asus
1.
Ưu điểm
2.
Hạn chế

10
10
11
11
12
12
14
15

Chương III: Giải pháp trong xây dựng và thực hiện các chính sách
về sản phẩm của hãng máy tính Asus.

22

Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo

24
25

16
20
20
21

2

Lời nói đầu
Asus là là một tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở tại Đài Loan chuyên sản
xuất các mặt hàng điện tử như bo mạch chủ, máy tính xách tay, máy chủ, điện
thoại di động và các sản phẩm máy tính khác. Với sự phát triển như vũ bão của
công nghệ thông tin ngày nay, Asus hiểu rõ cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu
giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển và cũng là nguyên nhân sâu xa làm xuất
hiện Marketing. Mặt khác, một chính sách Marketing tốt sẽ giúp doanh nghiệp
cạnh tranh tốt hơn trong thị trường nhiều người bán, ít người mua này.Và hãng
sản xuất máy tính Asus đã chọn Marketing hiện đại là con đường đưa sản phẩm
của mình đến với người tiêu dùng.
Khác với các quan điểm Marketing đi trước như: Quan điểm tập trung vào
sản xuất, quan điểm tập trung vào hoàn thiện sản phẩm, quan điểm tập trung
vào bán hàng. Marketing hiện đại đã khắc phục được những nhược điểm của
các quan điểm Marketing trước đó. Sử dụng Marketing hiện đại tức là phối hợp
hiệu quả 4 công cụ đáp ứng nhu cầu thị trường (4Ps): Sản phẩm (product), Giá
(price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion) và Kênh phân phối
(place). Trong đó, sản phẩm là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của hệ thống
marketing Mix. Liên quan đến sản phẩm có hàng loạt các quyết định mà mỗi
công ty đều phải quan tâm đó là:các quyết định về nhãn hiệu ; các quyết định
liên quan đến bao gói và dịch vụ; các quyết định về chủng loại và danh mục
sản phẩ...
1
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I: Cơ sở lí luận về chính sách sản phẩm.
1. Lý thuyết sản phẩm theo quan điểm marketing
2. Quyết định về nhãn hiệu
3. Quyết định về bao gói và dịch vụ sản phẩm
4. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm
5. Quyết định về thiết kế và marketing sản phẩm mới
6. Quyết định về chu kì sống của sản phẩm
Chương II: Thực trạng chính sách sản phẩm của máy tính Asus .
A)Khái quát về công ty Asus.
B)Thực trạng chính sách sản phẩm của hãng máy tính Asus.
1. Chính sách nhãn hiệu
2. Chính sách về bao gói sản phẩm và dịch vụ khách hàng
2.1 Chính sách về bao gói sản phẩm
2.2 Chính sách về dịch vụ sản phẩm
3. Chính sách về chủng loại, danh mục sản phẩm của
hãng máy tính Asus.
4. Thiết kế và Marketing sản phẩm mới của hãng máy
tính Asus.
C) Đánh giá chung về thực trạng chính sách sản phẩm của
hãng máy tính Asus
1. Ưu điểm
2. Hạn chế
Chương III: Giải pháp trong xây dựng và thực hiện các chính sách
về sản phẩm của hãng máy tính Asus.
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
TRANG
2
3
3
4
5
7
8
9
10
10
11
11
12
12
14
15
16
20
20
21
22
24
25
chính sách sản phẩm của hãng máy tính ASUS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính sách sản phẩm của hãng máy tính ASUS - Người đăng: meomalem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
chính sách sản phẩm của hãng máy tính ASUS 9 10 90