Ktl-icon-tai-lieu

chính sách thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi caodieuhuong
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2650 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
BỘ MÔN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
­­­­­­­­­***­­­­­­­­

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
CHÍNH SÁCH “ TRUNG QUỐC +1” VÀ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM.

Lớp : TMA301(2-1213).2_LT
Nhóm: 4
Giảng viên: 

Hà Nội, tháng 5 năm 2013

DANH SÁCH NHÓM
STT

Họ và tên

Mã sinh viên

1

Nguyễn Trung Kiên

1112230004

2

Cao Thị Diệu Hương

1211610023

3

Hồ Minh Khuê

1211610027

4

Cấn Quang Hưng

1001030154

5

Nguyễn Quang Huy

1211610024

6

Nguyễn Trường Lâm

1001020074

7
8
9

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.
Hiện nay, Trung Quốc nắm giữ một vị trí chỉ  huy trong nền kinh 
tế thế giới. Nền kinh tế đã phát triển vô cùng từ năm 1978, khi nó 
ra mắt chiến lược cải cách và mở  cửa. Theo một báo cáo của quỹ 
tiền tệ  quốc tế(IMF) “ Đo  ảnh hưởng của Trung quốc” vào tháng 
12 năm 2010 thì hiện nay nó là nền kinh tế phát triển đứng thứ 2 
thế giới tính theo GDP và sức mua tương đương, chỉ đứng sau Hoa 
Kỳ. Tổng sản phẩm thực tế  trong nước đã tăng khoảng 10% mỗi 
năm, tương ứng với tăng gấp đôi mỗi bảy đến tám năm. GDP thế 
giới và thương mại của Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng. 
Dòng chảy thương mại và vốn giữa Trung Quốc và phần còn lại  
của thế  giới đang gây ra sự  tăng trưởng  ở  các nước khác. Nhiều 
quốc gia đã được rút ra để  đầu tư  vào Trung Quốc cho lao động 
giá rẻ và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ như đường giao thông, bến cảng, 
sân bay và các hệ thống năng lượng. Nó cũng đã phát triển mạnh 
mẽ   trong   năng   lượng   và   tài   nguyên   khoáng   sản   như   than   đá, 
quặng   sắt,   dầu   thô,   khí   thiên   nhiên,   quặng   antimon,   thiếc, 
vonfram,   muối,   vanadi   và   molypden. Trung   Quốc   cũng   có   năng 
khiếu với tiềm năng phong phú cho nguồn tài nguyên thủy điện 
do mạng lưới sông và địa hình núi. Tuy nhiên gần đây, mô hình 
đầu tư  Trung Quốc đang trải qua một sự thay đổi, chủ  yếu do đi 
lang thang trong cơ cấu tiền lương ­ khoảng 25% một năm trong 
các ngành công nghiệp lớn. Trung Quốc cũng đang trải qua một 
số  xu hướng lạm phát đáng lo ngại như  đang đẩy mạnh tăng giá 
của tất cả mọi thứ từ một bát cơm để  cho thuê căn hộ.  Thêm vào 
đó, Trung Quốc thống nhất hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp 
của mình, đưa các mức giá thấp trước đó các doanh nghiệp nước 
ngoài được hưởng trong một số trường hợp từ 15 đến 25%. Đó là 
lý do tại sao, nó đã trở  thành một vấn đề  quan tâm cho các nhà 
đầu tư nước ngoài để xem xét tìm ra một quốc gia khác có thể  bổ 
sung các quyết định đầu tư  của họ. Trung Quốc cộng với một là 
một ...
TR NG Đ I H C NGO I TH NGƯỜ ƯƠ
B MÔN CHÍNH SÁCH TH NG M I QU C T ƯƠ
---------***--------
BÁO CÁO TI U LU N
CHÍNH SÁCH “ TRUNG QU C +1” VÀ NH H NG ƯỞ
Đ N THU HÚT FDI T I VI T NAM.
L p : TMA301(2-1213).2_LT
Nhóm: 4
Gi ng viên:
Hà N i, tháng 5 năm 2013
chính sách thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính sách thương mại quốc tế - Người đăng: caodieuhuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
chính sách thương mại quốc tế 9 10 74