Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách tín dụng thương mại của công ty cổ phần kim khí miền Trung

Được đăng lên bởi Xuân Thu Ngô
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 14009 lần   |   Lượt tải: 102 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Long

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung và thực
hiện đề tài tốt nghiệp, em đã nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ phía
quý Công ty, đặc biệt là các anh chị trong Phòng Kế toán – Tài chính và thầy
giáo hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Văn Long. Em xin chân thành cảm ơn các anh
chị và thầy đã tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành luận văn một cách
tốt nhất.
Chúc các anh chị và thầy dồi dào sức khỏe!
Em xin chân thành cảm ơn!

SVTH: Lê Thị Tuyết Sương

Trang i

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Long

MỤC LỤC
1.1. VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI................4
Khái niệm tín dụng thương mại..................................................................................4
Chi phí của tín dụng thương mại................................................................................4
Sự cần thiết của chính sách tín dụng thương mại.......................................................4
Tác động của chính sách tín dụng thương mại ..........................................................6
Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng thương mại.....................................9
1.2. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH
NGHIỆP.......................................................................................................................12
Mục tiêu của chính sách tín dụng thương mại .........................................................12
Các thành phần của chính sách tín dụng thương mại...............................................12
Quy trình ra quyết định bán chịu..............................................................................20
Chính sách tín dụng tối ưu........................................................................................23
1.3. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI...........................24
Phân tích tín dụng của khách hàng...........................................................................24
Quyết định thời hạn tín dụng....................................................................................29
Quyết định thời hạn chiết khấu và suất chiết khấu...................................................35
Chính sách thu nợ ....................................................................................................35
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG. 39
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển..........................................
Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Văn Long
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung thực
hiện đtài tốt nghiệp, em đã nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ phía
quý Công ty, đặc biệt các anh chị trong Phòng Kế toán Tài chính thầy
giáo hướng dẫn Thạc Nguyễn Văn Long. Em xin chân thành cảm ơn các anh
chị và thầy đã tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành luận văn một cách
tốt nhất.
Chúc các anh chị và thầy dồi dào sức khỏe!
Em xin chân thành cảm ơn!
SVTH: Lê Thị Tuyết Sương Trang i
Chính sách tín dụng thương mại của công ty cổ phần kim khí miền Trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách tín dụng thương mại của công ty cổ phần kim khí miền Trung - Người đăng: Xuân Thu Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Chính sách tín dụng thương mại của công ty cổ phần kim khí miền Trung 9 10 202