Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa TB độc quyền Nhà nước

Được đăng lên bởi phamnguyet96
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC
1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
a. Nguyên nhân hình thành và phát triển chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Đầu thế kỷ 20 chủ nghĩa tư bản độc quyền chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền
nhà nước nhưng chỉ đến những năm 50 của thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà
nước mới trở thành một thực thể rõ ràng và là một đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản
hiện đại. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ra đời do những nguyên nhân chủ yếu sau
đây:
Một là, tích tụ và tập trung tư bản càng lớn thì tích tụ và tập trung sản xuất càng
cao, do đó đẻ ra những cơ cấu kinh tế to lớn đòi hỏi một sự điều tiết xã hội đối với sản
xuất và phân phối, một sự kế hoạch hoá tập trung từ một trung tâm. Nói cách khác, sự
phát triển hơn nữa của trình độ xã hội hoá lực lượng sản xuất đã dẫn đến yêu cầu khách
quan là nhà nước phải đại biểu cho toàn bộ xã hội quản lý nền sản xuất. Lực lượng sản
xuất xã hội hoá ngàycàng cao càng mâu thuẫn gay gắt với hình thức chiếm hữu tư nhân
tư bản chủ nghĩa, do đó tất yếu đòi hỏi một hình thức mới của quan hệ sản xuất để lực
lượng sản xuất có thể tiếp tục phát triển trong điều kiện còn sự thống trị của chủ nghĩa tư
bản. Hình thức mới đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
Hai là, sự phát triển của phân công lao động xã hội đã làm xuất hiện một số ngành
mà các tổ chức độc quyền tư bản tư nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh vì đầu
tư lớn, thu hồi vốn chậm và ít lợi nhuận, nhất là các ngành thuộc kết cấu hạ tầng như
năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản... phải do nhà nước
đảm nhiệm.
Ba là, sự thống trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng giữa giai cấp tư
sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động. Nhà nước phải có những chính sách để xoa
dịu những mâu thuẫn đó như trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển
phúc lợi xã hội...
Bốn là, cùng với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự bành trướng của các
liên minh độc quyền quốc tế vấp phải những hàng rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi
ích với các đối thủ trên thị trường thế giới. Tình hình đó đòi hỏi phải có sự điều tiết của
nhà nước đối với các quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế.
Ngoài ra, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, đấu tranh với chủ nghĩa xã hội hiện thực
và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại cũng đòi hỏi sự can
thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế.
b. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nướ...
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC
1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
a. Nguyên nhân hình thành và phát triển chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Đầu thế kỷ 20 chủ nghĩa bản độc quyền chuyển thành chủ nghĩa bản độc quyền
nhà nước nhưng chỉ đến những năm 50 của thế kỷ XX, chủ nghĩa bản độc quyền nhà
nước mới trở thành một thực thể ràng vàmột đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản
hiện đại. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ra đời do những nguyên nhân chủ yếu sau
đây:
Một , tích tụ tập trung bản càng lớn thì tích tụ tập trung sản xuất càng
cao, do đó đẻ ra những cấu kinh tế to lớn đòi hỏi một sự điều tiết hội đối với sản
xuất phân phối, một sự kế hoạch hoá tập trung từ một trung tâm. Nói cách khác, sự
phát triển hơn nữa của trình độ hội hoá lực lượng sản xuất đã dẫn đến yêu cầu khách
quan nhà nước phải đại biểu cho toàn b hội quản nền sản xuất. Lực lượng sản
xuất hội hoá ngàycàng cao càng mâu thuẫn gay gắt với hình thức chiếm hữu nhân
bản chủ nghĩa, do đó tất yếu đòi hỏi một hình thức mới của quan hệ sản xuất để lực
lượng sản xuấtthể tiếp tục phát triển trong điều kiện còn sự thống trị của chủ nghĩa tư
bản. Hình thức mới đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
Hai là, sự phát triển của phân công lao động hội đã làm xuất hiện một số ngành
các tổ chức độc quyền tư bản nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh đầu
lớn, thu hồi vốn chậm ít lợi nhuận, nhất các ngành thuộc kết cấu hạ tầng như
năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản... phải do nhà nước
đảm nhiệm.
Ba là, sự thống trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng giữa giai cấp tư
sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động. Nhà nước phải có những chính sách để xoa
dịu những mâu thuẫn đó như trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển
phúc lợi xã hội...
Bốn , cùng với xu ớng quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự bành trướng của các
liên minh độc quyền quốc tế vấp phải những hàng rào quốc gia dân tộc xung đột lợi
ích với các đối thủ trên thị trường thế giới. Tình hình đó đòi hỏi phải sự điều tiết của
nhà nước đối với các quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế.
Ngoài ra, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, đấu tranh với chủ nghĩa xã hội hiện thực
tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại cũng đòi hỏi sự can
thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế.
b. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Chủ nghĩa bản độc quyền nhà ớc sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc
quyền nhân với sức mạnh của nhà nước sản thành một thiết chế thể chế thống
nhất nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền cứu nguy cho chủ nghĩa bản.
Chủ nghĩa bản độc quyền nhà nước nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa bản
Chủ nghĩa TB độc quyền Nhà nước - Trang 2
Chủ nghĩa TB độc quyền Nhà nước - Người đăng: phamnguyet96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chủ nghĩa TB độc quyền Nhà nước 9 10 810