Ktl-icon-tai-lieu

Chứng minh rằng quyền năng chủ thể Luật quốc tế của tổ chức quốc tế liên chính phủ là quyền năng phái sinh và hạn chế

Được đăng lên bởi shivagarland95
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

--o0o--

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ
Môn: Công Pháp Quốc Tế
ĐỀ BÀI :SỐ 9
Chứng minh rằng quyền năng chủ thể Luật quốc tế của tổ chức quốc
tế liên chính phủ là quyền năng phái sinh và hạn chế
Họ tên

: Trần Khánh Lâm

MSSV

: 382127

Nhóm

: 02

Lớp

: 3821

Hà Nội – 2014

0

MỤC LỤC
A.MỞ ĐẦU…………………………………………………… 2
B.NỘI DUNG…………………………………………………

2

II. Quyền Năng Của Tổ Chức Quốc Tế Liên Chính Phủ Là Quyền
Năng Phái Sinh và Hạn Chế …………………………………………… 2
1. Chứng minh tính Hạn Chế trong quyền năng chủ thể Luật Quốc Tế
của tổ chức liên chính phủ……………………………….

2

2. Chứng minh tính Phái Sinh trong quyền năng chủ thể Luật Quốc Tế
của tổ chức liên chính phủ…………………………

3

C.KẾT LUẬN………………………………………………….. 5
Mục Lục ……………………………………………………… 6

1

MỞ ĐẦU
Vấn đề chủ thể luôn luôn là một vấn đề rất quan trọng và là một trong
những dấu hiệu để xác định mối quan hệ nào đó thuộc sự điều chỉnh của hệ
thống pháp luật nào. Luật quốc tế là hệ thống pháp luật được tập hợp từ nhiều
văn bản từ nhiều nguồn khác nhau.Là một trong các chủ thể của Luật Quốc
Tế ,tổ chức quốc tế liên chính phủ là một khuôn khổ hợp tác phổ biến hiện
nay giữa các quốc gia , mang trong mình quyền năng chủ thể luật quốc tế đó
là quyền năng phái sinh và hạn chế .Đây là vấn đề được xem là khá mới mẻ
và còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ cho nên em xin được trình bày vấn đề: “
Chứng minh rằng quyền năng chủ thể Luật quốc tế của tổ chức quốc tế liên
chính phủ là quyền năng phái sinh và hạn chế “
NỘI DUNG
I.Chứng minh Quyền Năng Của Tổ Chức Quốc Tế Liên Chính
Phủ Là Quyền Năng Phái Sinh và Hạn Chế
1.Chứng minh tính Hạn Chế trong quyền năng chủ thể Luật Quốc
Tê của tổ chức liên chính phủ
Tính hạn chế trong quyền năng chủ thể luật quốc tế của tổ chức quốc
tế liên chính phủ được thể hiện là trong khi quốc gia có thể tự quyết định
tham gia vào bất cứ quan hệ nào trên cơ sở chủ quyền thì tổ chức quốc tế liên
chính phủ chỉ có thể tham gia vào các hoạt động thuộc những lĩnh vực mà
thành viên của tổ chức đó trao cho
Thông qua Tổ chức thương mại thế giới WTO có thể dễ dàng thấy
được tính hạn chế trong quyền năng của tổ chức quốc tế liên chính phủ

2

Tổ chức thương mại thế giới chỉ giới hạn hoạt động trong phạm vi lĩnh
vực về thương mại, hoạt động trong khuôn khổ tương ứng với năm chức năng
chính đã được qui định tại Điều III hiệp định Marrakesh
Về thẩm quyền được kí kết giữa các điều ước quốc tế, WTO không
được tham gia kí kết các điều ước quốc tế liên quan đến vấn đề an ninh,quốc
phòng,..theo...
BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
--o0o--
BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ
Môn: Công Pháp Quốc Tế
ĐỀ BÀI :SỐ 9
Chứng minh rằng quyền năng chủ thể Luật quốc tế của tổ chức quốc
tế liên chính phủ là quyền năng phái sinh và hạn chế
Họ tên : Trần Khánh Lâm
MSSV : 382127
Nhóm : 02
Lớp : 3821
Hà Nội – 2014
0
Chứng minh rằng quyền năng chủ thể Luật quốc tế của tổ chức quốc tế liên chính phủ là quyền năng phái sinh và hạn chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chứng minh rằng quyền năng chủ thể Luật quốc tế của tổ chức quốc tế liên chính phủ là quyền năng phái sinh và hạn chế - Người đăng: shivagarland95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chứng minh rằng quyền năng chủ thể Luật quốc tế của tổ chức quốc tế liên chính phủ là quyền năng phái sinh và hạn chế 9 10 886