Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình quản lý thư viện

Được đăng lên bởi denl-fhy-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án chuyên ngành: Quản lý thư viện

Luận văn
Chương trình
quản lý thư viện



SVTH : Phạm Thị Hoa_Lê Thị Bảo Nhi - Lớp : 07S

Trang 1

Đồ án chuyên ngành: Quản lý thư viện

Đề tài:

Quản Lý Thư Viện
GVHD: Trần Thị Xuân Trang
SVTH: Lê Thị Bảo Nhi
Phạm Thị Hoa
Lớp: 07s

SVTH : Phạm Thị Hoa_Lê Thị Bảo Nhi - Lớp : 07S

Trang 2

Đồ án chuyên ngành: Quản lý thư viện

Mở đầu................................................................................................................................5
Chương I: Tìm hiểu nhu cầu............................................................................................6
I. Nhu cầu thực tế:.........................................................................................................6
I.1.Giới thiệu về hệ thống quản lý thư viện:............................................................6
I.2. Các biểu mẫu thu thập được:.............................................................................7
II. Mô tả quy trình quản lý tại thư viện:...................................................................12
II.1.Nhập sách:.........................................................................................................12
II.2.Cấp thẻ độc giả:................................................................................................12
II.3. Mượn trả sách:.................................................................................................12
II.4. Hủy đầu sách:...................................................................................................13
II.5. Hủy độc giả:.....................................................................................................13
II.6. Báo cáo thống kê:.............................................................................................13
Chương II. Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống..............................................................14
I.Phân tích hệ thống về chức năng:............................................................................14
I.1.Sơ đồ ngữ cảnh:..................................................................................................14
I.2.Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống:..........................................14
II. Phân tích hệ thống về dữ liệu:...............................................................................16
II.1.Sơ đồ luồng dữ liệu:..........................................................................................17
II.1.1. Sơ đồ luồng dữ liệ...
Đồ án chuyên ngành: Quản lý thư viện
Luận văn
Chương trình
quản lý thư viện

SVTH : Phạm Thị Hoa_Lê Thị Bảo Nhi - Lớp : 07S Trang 1
Chương trình quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình quản lý thư viện - Người đăng: denl-fhy-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Chương trình quản lý thư viện 9 10 434