Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ SINH HỌC HIỆN ĐẠI

Được đăng lên bởi muatrangkhuyet
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 976 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC
NHỮNG VẤN ĐỀ SINH HỌC HIỆN ĐẠI
Chuyên đề 1: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật.
Khả năng phát triển của thế giới và Việt Nam về lĩnh vực này.
Chuyên đề 2: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ gen thực vật.
Tình hình sử dụng thực phẩm biến đổi gen ở Việt Nam vba2 trên thế giới.
Chuyên đề 3: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ tế bào động vật.
Trình bày một vấn đề mới mà anh/chị hiểu rõ nhất.
Chuyên đề 4: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ vi sinh vật.
Trình bày hiểu biết về Vaccin tái tổ hợp.
Chuyên đề 5: Những hiểu biết về công nghệ tế bào gốc trong nước và trên thế giới.
Nêu một ứng dụng công nghệ tế bào gốc mà anh chị hiểu rõ nhất.
Chuyên đề 6: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học y dược.
Trình bày những hiểu biết về Công nghệ sinh học trong sản xuất Insulin
Chuyên đề 7: Những hiểu biết về lĩnh vực Công nghệ sinh học Nano (Nano Biotechnology).
Nêu một ứng dụng của Công nghệ sinh học Nano mà anh/chị hiểu rõ nhất.
Chuyên đề 8: Một số phương pháp dùng Hóc môn để điều khiển sinh sản ở gia súc.
Trình bày kỹ thuật gây siêu bài noãn ở bò ứng dụng trong công nghệ cấy truyền phôi bò thịt,
sữa
Chuyên đề 9: Công nghệ sinh sản vô tính ở động vật.
Trình bày các bước tạo phôi bò nhân bản từ nguồn tế bào Soma (tế bào da tai).
Chuyên đề 10: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ Enzym/protein.
Nêu một ứng dụng của công nghệ men/enzyme mà anh chị hiểu rõ nhất.

...
CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC
NHỮNG VẤN ĐỀ SINH HỌC HIỆN ĐẠI
Chuyên đề 1: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật.
Khả năng phát triển của thế giới và Việt Nam về lĩnh vực này.
Chuyên đề 2: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ gen thực vật.
Tình hình sử dụng thực phẩm biến đổi gen ở Việt Nam vba2 trên thế giới.
Chuyên đề 3: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ tế bào động vật.
Trình bày một vấn đề mới mà anh/chị hiểu rõ nhất.
Chuyên đề 4: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ vi sinh vật.
Trình bày hiểu biết về Vaccin tái tổ hợp.
Chuyên đề 5: Những hiểu biết về công nghệ tế bào gốc trong nước và trên thế giới.
Nêu một ứng dụng công nghệ tế bào gốc mà anh chị hiểu rõ nhất.
Chuyên đề 6: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học y dược.
Trình bày những hiểu biết về Công nghệ sinh học trong sản xuất Insulin
Chuyên đề 7: Những hiểu biết về lĩnh vực Công nghệ sinh học Nano (Nano Biotechnology).
Nêu một ứng dụng của Công nghệ sinh học Nano mà anh/chị hiểu rõ nhất.
Chuyên đề 8: Một số phương pháp dùng Hóc môn để điều khiển sinh sản ở gia súc.
Trình bày kỹ thuật gây siêu bài noãn ứng dụng trong công nghệ cấy truyền phôi thịt,
sữa
Chuyên đề 9: Công nghệ sinh sản vô tính ở động vật.
Trình bày các bước tạo phôi bò nhân bản từ nguồn tế bào Soma (tế bào da tai).
Chuyên đề 10: Những vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ Enzym/protein.
Nêu một ứng dụng của công nghệ men/enzyme mà anh chị hiểu rõ nhất.
CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ SINH HỌC HIỆN ĐẠI - Người đăng: muatrangkhuyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ SINH HỌC HIỆN ĐẠI 9 10 934