Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề quản trị

Được đăng lên bởi wingaladin
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Thị Xuân Lý

GVHD: Th.s Trần Tuấn Anh

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian học tập tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ sự giúp đỡ,
tạo điều kiện học tập và nghiên cứu của nhà trường cùng với những chỉ bảo tận tình
của các giảng viên, em đã dần hình thành hiểu biết sâu sắc về chuyên ngành học của
mình. Sau thời gian hai tháng rưỡi thực tập tại Công ty cổ phần Giao nhận Tiếp vận
Quốc tế, với sự hướng dẫn tận tình của các anh chị trong phòng Kinh doanh nhập, em
đã có cơ hội thực hành những kiến thức đã học tại trường đồng thời tích lũy những
kinh nghiệm thực tế về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
Và cũng trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này, dù rất bận
rộn nhưng em đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ thầy Trần Tuấn Anh để có thể hoàn
thành tốt bài báo cáo này. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy và tất cả các anh
chị trong Công ty đã giúp đỡ em hết mình trong thời gian qua. Mặc dù còn rất nhiều
thiếu sót trong suốt quá trình thực hiện công việc nhưng với những góp ý đáng giá của
mọi người và sự nổ lực của bản thân, em đã học hỏi được rất nhiều, trau dồi hơn phần
kiến thức còn hạn chế của mình.
Cuối cùng xin kính chúc quý Thầy, Cô, các anh chị trong Công ty luôn dồi dào sức
khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Trân trọng!
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014
PHẠM THỊ XUÂN LÝ

1

Phạm Thị Xuân Lý

GVHD: Th.s Trần Tuấn Anh

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

Sinh viên : PHẠM THỊ XUÂN LÝ

Ngày sinh: 26/12/1992

MSSV

Khoa: Quản trị kinh doanh

: 1054012298

Trường: Đại học Mở TP. HCM
Đã hoàn thành đợt thực tập tại Công ty cổ phần Giao nhận Tiếp vận Quốc tế
Nhận xét của Công ty:
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NHẬP

2

Phạm Thị Xuân Lý

GVHD: Th.s Trần Tuấn Anh

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ...
Phạm Thị Xuân Lý GVHD: Th.s Trần Tuấn Anh
LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian học tập tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ sự giúp đỡ,
tạo điều kiện học tập nghiên cứu của nhà trường cùng với những chỉ bảo tận tình
của các giảng viên, em đã dần hình thành hiểu biết sâu sắc về chuyên ngành học của
mình. Sau thời gian hai tháng rưỡi thực tập tại Công ty cổ phần Giao nhận Tiếp vận
Quốc tế, với sự hướng dẫn tận tình của các anh chị trong phòng Kinh doanh nhập, em
đã hội thực hành những kiến thức đã học tại trường đồng thời ch lũy những
kinh nghiệm thực tế về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
cũng trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này, rất bận
rộn nhưng em đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ thầy Trần Tuấn Anh để thể hoàn
thành tốt bài báo cáo này. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy tất cả các anh
chị trong Công ty đã giúp đỡ em hết mình trong thời gian qua. Mặc còn rất nhiều
thiếu sót trong suốt quá trình thực hiện công việc nhưng với những góp ý đáng giá của
mọi người sự nlực của bản thân, em đã học h\i được rất nhiều, trau dồi hơn phần
kiến thức còn hạn chế của mình.
Cuối cùng xin kính chúc quý Thầy, Cô, các anh chị trong Công ty luôn dồi dào sức
kh\e và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Trân trọng!
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014
PHẠM THỊ XUÂN LÝ
1
Chuyên đề quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề quản trị - Người đăng: wingaladin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Chuyên đề quản trị 9 10 232