Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập Công tác quản trị Marketing của Công ty Cổ phần Trường Hải

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu hướng toàn cầu ngày càng được mở rộng, môi trường kinh doanh của
Việt Nam đang có nhiều sự thay đổi, đặc biệt khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị
trường. Cùng với đó là sự hội nhập nền kinh tế thế thới, chúng ta đã gia nhập WTO và
sắp tới sẽ là TPP, vừa là những thách thức cũng như vừa là cơ hội để doanh nghiệp
phát triển. Cạnh tranh là một điều tất yếu không thể tránh khỏi trong kinh doanh. Cạnh
tranh vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế vừa là một thách thức lớn đối với
bất kỳ một doanh nghiệp nào. Để tồn tại và phát triển trong một môi trường đầy thách
thức như vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn tìm ra những giải pháp phù hợp. Một
trong những giải pháp đó là tổ chức sản xuất một cách khoa học và hợp lý để nâng cao
năng lực cạnh tranh.
Đối với các đơn vị kinh doanh tư vấn thiết kế và xây dựng thì công tác quản trị
marketing là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định đến sự tồn
tại và phát triển của doanh nghiệp đó. Vì lý do đó mà ngay cả khi doanh nghiệp có dây
truyền công nghệ hiện đại, lực lượng lao động hùng hậu thì vấn đề được các doanh
nghiệp sản xuất đặc biệt quan tâm là tổ chức sao cho khoa học hợp lý để tránh bị lãng
phí nguồn lực, nâng cao năng lực canh trạnh.
Công ty cổ phần Trường Hải tham gia sản xuất trên nhiều lĩnh vực, trong đó
lĩnh vực chính là kinh doanh xây lắp. Kể từ khi thành lập công ty đã không ngừng phát
triển và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Khi thị trường có nhiều biến động không
ngừng đặc biệt là thị trường bất động sản đã gây ra nhiều kho khăn cho công ty, đòi
hỏi công ty phải có những chiến lược, những bước cải tiến thay đổi để đương đầu với
những khó khăn đó.
Qua quá trình tham gia thực tập tại công ty cổ phần Trường Hải nhận thức được
tầm quan trọng và những tồn tại cần hoàn thiện trong công tác tổ quản trị marketing
của công ty em đã chọn đề tài “ Công tác quản trị Marketing của Công ty cổ phần
Trường Hải” làm chuyên đề thực tập .

1

2. Vấn đề nghiên cứu
Nghiên cứu công tác tổ chức sản xuất của công ty cổ phần Trường Hải, những yếu
tố ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất, những tồn tại trong công tác tổ chức sản xuất
và ảnh hưởng của nó đến việc sản xuất cũng như ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
của công ty như thế nào?
3. Mục tiêu nghiên cứu
Chuyên đề tập trung nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình công tác bán
hàng và chăm sóc khách hàng, tổ chức sản xuất, nhân lực và vật lực nắm bắt được
những nguyên tắc, trình tự trong việc tổ ch...
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu hướng toàn cầu ngày càng được mở rộng, môi trường kinh doanh của
Việt Nam đang có nhiều sự thay đổi, đặc biệt khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị
trường. Cùng với đó là sự hội nhập nền kinh tế thế thới, chúng ta đã gia nhập WTO và
sắp tới sẽ TPP, vừa những thách thức cũng như vừa hội để doanh nghiệp
phát triển. Cạnh tranh là một điều tất yếu không thể tránh khỏi trong kinh doanh. Cạnh
tranh vừa động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế vừa một thách thức ln đối với
bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đ tồn tại phát triển trong một môi trường đầy thách
thức như vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn tìm ra những giải pháp phù hợp. Một
trong những giải pháp đó là tổ chức sản xuất một cách khoa học và hợp lý để nâng cao
năng lực cạnh tranh.
Đối với các đơn vị kinh doanh vấn thiết kế xây dựng thì công tác quản trị
marketing là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định đến sự tồn
tại và phát triển của doanh nghiệp đó. Vì lý do đó mà ngay cả khi doanh nghiệp có dây
truyền công nghệ hiện đại, lực lượng lao động hùng hậu thì vấn đề được các doanh
nghiệp sản xuất đặc biệt quan tâm là tổ chức sao cho khoa học hợp lý để tránh bị lãng
phí nguồn lực, nâng cao năng lực canh trạnh.
Công ty cổ phần Trường Hải tham gia sản xuất trên nhiều lĩnh vực, trong đó
lĩnh vực chính là kinh doanh xây lắp. Kể từ khi thành lập công ty đã không ngừng phát
triển đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Khi thị trường nhiều biến động không
ngừng đặc biệt thị trường bất động sản đã gây ra nhiều kho khăn cho công ty, đòi
hỏi công ty phải những chiến lược, những bước cải tiến thay đổi để đương đầu với
những khó khăn đó.
Qua quá trình tham gia thực tập tại công ty cổ phần Trường Hải nhận thức được
tầm quan trọng những tồn tại cần hoàn thiện trong công tác tổ quản trị marketing
của công ty em đã chọn đề tài Công tác quản trị Marketing của Công ty cổ phần
Trường Hải” làm chuyên đề thực tập .
1
Chuyên đề thực tập Công tác quản trị Marketing của Công ty Cổ phần Trường Hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập Công tác quản trị Marketing của Công ty Cổ phần Trường Hải - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Chuyên đề thực tập Công tác quản trị Marketing của Công ty Cổ phần Trường Hải 9 10 98