Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Được đăng lên bởi Huyền Tũn
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 5984 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khoa kế toán-kiểm toán

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đã gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ cuối
năm 2006. Sự kiện này đã đem đến cho nền kinh tế của nước ta nhiều cơ hội
nhưng cũng không ít thách thức. Các doanh nghiệp trong nước giờ đây phải đối
mặt với sự cạnh tranh của cả những nước khác trên thế giới. Muốn tồn tại và
phát triển trong môi trường hội nhập kinh tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải
biết cách chiến thắng các đối thủ cạnh tranh của mình. Để đạt được các mục tiêu
ấy mỗi doanh nghiệp có những hướng đi khác nhau, những giải pháp khác nhau
và sử dụng những công cụ khác nhau. Thực tế cho thấy để tăng khả năng cạnh
tranh của sản phẩm trên thị trường thì ngoài việc nâng cao chất lượng, đa dạng
hóa mẫu mã sản phẩm, phương thức phục vụ khách hàng... thì điều đặc biệt quan
trọng là phải coi trọng việc hoạt động của công tác kế toán, nhất là kế toán
nguyên vật liệu.
Trong các doanh nghiệp, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng
lớn trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm nên cần phải quản lý chặt chẽ, có hiệu
quả chi phí nguyên vật liệu thì mới góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất kinh
doanh.
Kế toán nguyên vật liệu với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thu nhận, xử
lý và cung cấp thông tin một cách có hệ thống, đầy đủ, chính xác, kịp thời về
tình hình hiện có và sự biến động của nguyên vật liệu. Kế toán nguyên vật liệu
giúp ích rất nhiều cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc quản lý; sử dụng
nguyên vật liệu sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất, góp phần tiết kiệm chi phí sản
xuất và hạ giá thành sản phẩm.
Vì lý do trên, các doanh nghiệp hiện nay không ngừng nâng cao, hoàn
thiện việc tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở đơn vị mình.

SV: Trịnh Thị Hồng Nhung
Lớp:CĐKT12-K10

1

Chuyên đề thực tập

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khoa kế toán-kiểm toán

Với nhận thức đó và sau một thời gian tìm hiểu tổ chức công tác kế toán ở
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, em đã lựa chọn đề tài “Tổ chức công tác
kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội” để nghiên
cứu.
Đề tài gồm ba phần chính:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ
phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật
liệu tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Qua thời gian thực tập, tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác
kế toán nguyên vật liệu nói riêng ở Cô...
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán-kiểm toán
LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đã gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ cuối
năm 2006. Sự kiện này đã đem đến cho nền kinh tế của nước ta nhiều hội
nhưng cũng không ít thách thức. Các doanh nghiệp trong nước giờ đây phải đối
mặt với sự cạnh tranh của cả những nước khác trên thế giới. Muốn tồn tại
phát triển trong môi trường hội nhập kinh tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải
biết cách chiến thắng các đối thủ cạnh tranh của mình. Để đạt được các mục tiêu
ấy mỗi doanh nghiệp những hướng đi khác nhau, những giải pháp khác nhau
sử dụng những công cụ khác nhau. Thực tế cho thấy để tăng khả năng cạnh
tranh của sản phẩm trên thị trường thì ngoài việc nâng cao chất ợng, đa dạng
hóa mẫu mã sản phẩm, phương thức phục vụ khách hàng... thì điều đặc biệt quan
trọng phải coi trọng việc hoạt động của công tác kế toán, nhất kế toán
nguyên vật liệu.
Trong các doanh nghiệp, chi p nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng
lớn trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm nên cần phải quản chặt chẽ, hiệu
quả chi phí nguyên vật liệu thì mới góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất kinh
doanh.
Kế toán nguyên vật liệu với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu thu nhận, xử
và cung cấp thông tin một cách hệ thống, đầy đủ, chính xác, kịp thời v
tình nh hiện sự biến động của nguyên vật liệu. Kế toán nguyên vật liệu
giúp ích rất nhiều cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc quản lý; sử dụng
nguyên vật liệu sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất, góp phần tiết kiệm chi phí sản
xuất và hạ giá thành sản phẩm.
do trên, c doanh nghiệp hiện nay không ngừng nâng cao, hoàn
thiện việc tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở đơn vị mình.
SV: Trịnh Thị Hồng Nhung Chuyên đề thực tập
Lớp:CĐKT12-K10
1
Chuyên đề thực tập : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội - Người đăng: Huyền Tũn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Chuyên đề thực tập : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội 9 10 621