Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Thảo Lê Phương
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2151 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SVTH: Lê Thị Phương Thảo

Lớp: VB2 K23 Kế toán
LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, trong giai đoạn toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế,
chính là thời điểm mà cả những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen.
Vậy nên các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển trên thị trường phải
chấp nhận cạnh tranh và tìm cho mình một phương án kinh doanh đạt hiệu
quả nhất. Đồng thời các doanh nghiệp cũng phải có chính sách đúng đắn và
quản lý chặt chẽ mọi hoạt động kinh tế. Để thực hiện được điều đó doanh
nghiệp phải tiến hành thực hiện một cách đồng bộ các yếu tố cũng như các
khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.
Trong bối cảnh nước ta hiện nay, việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng trong
thức tế đang là một đòi hỏi hết sức cấp thiết ở khắp mọi nơi. Vấn đề đặt ra là
làm sao để quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả, khắc phục được tình
trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải
trải qua nhiều giai đoạn (thiết kế, lập dự toán, thi công, nghiệm thu…) và thời
gian kéo dài.
Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là
một trong những công việc hết sức quan trọng trong vấn đề quản lý kinh tế.
Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính xác kết hợp với tính đầy đủ giá
thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh các mối quan hệ kinh tế tài chính trong
doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực
kinh tế.
Nhận thức được điều đó, sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH
Alpha Networks Em mạnh dạn lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế
toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Alpha
Networks”. Nội dung chuyên đề thực tập của em ngoài lời mở đầu và kết
luận gồm ba phần:
Chuyên đề thực tập chuyên ngành

1

SVTH: Lê Thị Phương Thảo

Lớp: VB2 K23 Kế toán

Chương 1: Đặc điểm sản phẩm (dịch vụ) tổ chức sản xuất và quản
lý chi phí tại Công ty TNHH Alpha Networks
Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại Công ty TNHH Alpha Networks
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
snar phẩm tại Công ty TNHH Alpha Networks.
Qua đây em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cô giáo Đàm Thị Kim Oanh
và các anh chị em nhân viên trong Công ty TNHH Alpha Networks, đặc biệt
là sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của các anh chị trong phòng Kế toán của
Công ty đã giúp em hoàn thành bài chuyên đề này. Do thời gian và kiến thức
còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện và trình bày chuyên đề của em
không thể tránh khỏi sai sót. Nên em rất mong có được sự đóng góp ý kiến
của ...
SVTH: Lê Thị Phương Thảo Lớp: VB2 K23 Kế toán
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong giai đoạn toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế,
chính thời điểm cả những thuận lợi k khăn thách thức đan xen.
Vậy nên các doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển trên thị trường phải
chấp nhận cạnh tranh và tìm cho mình một phương án kinh doanh đạt hiệu
quả nhất. Đồng thời các doanh nghiệp cũng phải chính sách đúng đắn
quản lý cht chẽ mọi hoạt động kinh tế. Đ thực hiện được điều đó doanh
nghiệp phải tiến hành thực hiện một cách đồng bộ các yếu tố cũng như các
khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.
Trong bối cảnh nước ta hiện nay, việc hiện đại hóa sở hạ tầng trong
thức tế đang một đòi hỏi hết sức cấp thiết khắp mọi nơi. Vấn đề đặt ra
làm sao đ quản sử dụng vốn một cách hiệu quả, khắc phục được tình
trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải
trải qua nhiều giai đoạn (thiết kế, lập dự toán, thi công, nghiệm thu…) và thời
gian kéo dài.
Chính thế, hạch toán chi p sản xuất tính giá thành sản phẩm
một trong những công việc hết sức quan trọng trong vấn đề quản kinh tế.
Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính xác kết hợp với tính đầy đủ giá
thành sn phẩm sẽ làm lành mnh các mối quan hệ kinh tế tài chính trong
doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực
kinh tế.
Nhận thức được điều đó, sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH
Alpha Networks Em mạnh dạn lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế
toán chi phí sản xuất tính giá thành tại Công ty TNHH Alpha
Networks”. Nội dung chuyên đề thực tp của em ngoài lời mở đầu và kết
luận gồm ba phần:
Chuyên đề thực tập chuyên ngành 1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Thảo Lê Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9 10 602