Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân”

Được đăng lên bởi Bình Yên
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2937 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI CAM ĐOAN
Chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác thẩm định dự
án vay vốn đầu tư bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân” là kết quả của quá
trình làm việc nghiêm túc và khẩn trương của bản thân tôi với sự
giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của TS. Đinh Đào Ánh Thủy - giảng viên
khoa Đầu tư trường ĐH KTQD, cùng những ý kiến đóng góp quý
báu của các cán bộ tại phòng Quản lý rủi ro tại Vietinbank Thanh
Xuân.
Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm do chính bản thân tôi
nghiên cứu và viết ra, không sao chép bất cứ chuyên đề hay luận
văn nào.
Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Hà Nội, tháng 12 năm 2013
Sinh viên
Lại Quang Hải

Chuyên đề thực tập

SVTH: Lại Quang Hải

MỤC LỤC

Chuyên đề thực tập

SVTH: Lại Quang Hải

DANH MỤC VIẾT TẮT
NHCTVN
TNHH
Phòng KH 1
Phòng KH 2
VNĐ
CBTĐ
BĐS
NHTM
NHNN
CĐT

Chuyên đề thực tập

Ngân hàng Công thương Việt
Nam
Trách nhiệm hữu hạn
Phòng khách hàng 1
Phòng khách hàng 2
Việt Nam Đồng
Cán bộ thẩm định
Bất động sản
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng nhà nước
Chủ đầu tư

SVTH: Lại Quang Hải

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Chuyên đề thực tập

SVTH: Lại Quang Hải

1

LỜI MỞ ĐẦU

1

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong những năm gần
đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những sự phát triển mạnh mẽ,
tham gia hội nhập nền kinh tế thế giới trong nhiều lĩnh vực. Trong
đó, không thể không nhắc tới vai trò của hệ thống các Ngân hàng
thương mại với tư cách là nhà cung cấp vốn cho các dự án đầu tư,
đặc biệt là các dự án đầu tư trung và dài hạn. Trong bối cảnh khả
năng về vốn tự có của các doanh nghiệp là vô cùng hạn chế, việc
huy động vốn qua thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn thì
vai trò của các Ngân hàng thương mại càng trở nên đặc biệt quan
trọng.
Vì vậy, hệ thống Ngân hàng thương mại với vai trò cung cấp
vốn hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, ngày
càng chú trọng đẩy mạnh hoạt động tín dụng trung và dài hạn. Tuy
nhiên, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp luôn chứa đựng
nhiều rủi ro, đặc biệt với những dự án hoạt động lâu dài, rủi ro
càng nhiều, tổn thất rủi ro sinh ra càng lớn. Vì vậy, các Ngân hàng
thương mại luôn phải thận trọng trong quyết định cho vay vốn,
đảm bảo cấp vốn cho những dự án có hiệu quả, tránh lãng phí
nguồn vốn của nền kinh tế. Để làm được điều đó, trong quá trình
quyết định cho vay vốn, công tác thẩm định dự án ở hệ thống các
Ngân hàng thương mại đang ngày càng được chú trọng, nâng cao
chất lượng.
Thực tế cho thấy, mặc dù đã được chú trọng, nhưn...
LỜI CAM ĐOAN
Chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác thẩm định dự
án vay vốn đầu bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân” là kết quả của quá
trình làm việc nghiêm túc khẩn trương của bản thân tôi với sự
giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của TS. Đinh Đào Ánh Thủy - giảng viên
khoa Đầu trường ĐH KTQD, cùng những ý kiến đóng góp quý
báu của các cán bộ tại phòng Quản rủi ro tại Vietinbank Thanh
Xuân.
Tôi xin cam đoan đây sản phẩm do chính bản thân tôi
nghiên cứu viết ra, không sao chép bất cứ chuyên đề hay luận
văn nào.
Nếu xảy ra bất kỳ vấn đ gì, tôi xin hoàn toàn chịu tch
nhiệm.
Hà Nội, tháng 12 năm 2013
Sinh viên
Lại Quang Hải
Chuyên đề thực tập SVTH: Lại Quang Hải
Chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân” - Người đăng: Bình Yên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân” 9 10 133