Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề tốt nghiệp ngân hàng

Được đăng lên bởi tthuyan-thuyan-phung
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2046 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1. Mở đầu

Ngân hàng thương mại cổ phần là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh
vực tiền tệ, nhiệm vụ thường xuyên và chủ yếu là huy động vốn, cho vay và cung cấp các
sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Đối với hoạt động ngân hàng, vốn là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh doanh.
Thực tế tại các ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay vốn tự có chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ
còn lại là vốn huy động, vốn đi vay và vốn khác. Trong đó vốn huy động luôn chiếm tỷ
trọng lớn nhất và ổn định nhất. Do vậy có thể khẳng định vốn huy động hay công tác huy
động vốn có vai trò to lớn quyết định đến khả năng hoạt động và phát triển của ngân
hàng.
Tại Việt Nam việc huy động vốn (khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trong
công chúng, hộ gia đình, các tổ chức kinh tế xã hội hay các tổ chức tín dụng khác) của
ngân hàng thương mại còn nhiều bất hợp lý. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô
không ổn định, việc tài trợ cho các danh mục tài sản không còn phù hợp với quy mô, kết
cấu từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời, buộc ngân hàng phải đối mặt với các rủi ro…
Do đó, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp lý và sự ổn định cao là yêu cầu
ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng.
Quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam đã và đang khẳng định vị trí và vai trò của
các ngân hàng thương mại, với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và mở rộng
cho phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh
tế và dân cư. Việc làm này của các ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện cho các thành
phần kinh tế đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, hiện đại hoá công
nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước, cũng như góp phần tích cực thực hiện đường lối mới của Đảng và Nhà Nước. Để
có thể thực hiện được tất cả các nhiệm vụ trên, ngân hàng cần phải có nguồn vốn. Với sự
xuất hiện của các tổ chức tài chính nước ngoài, các tổ chức tài chính mới trong nước,
nguồn vốn chảy vào các ngân hàng thương mại sẽ theo đó mà giảm dần. Chính vì thế,
muốn tồn tại và đứng vững trong môi trường mới, các ngân hàng luôn luôn cần có nguồn
vốn dồi dào. Khi đó huy động vốn trở thành một biên pháp hữu hiệu cho các ngân hàng
thương mại thực hiện các chiến lược của mình.
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
(MHB) là một ngân hàng non trẻ. Sau những năm hoạt động với tất cả những gì Ngân
Hàng MHB đã trải qua và đạt được, ngân hàng có quyền tự hào và tin tưởng vào sự phát

triển của mình t...
MỞ ĐẦU
 Mở đầu
Ngân hàng thương mại cổ phần một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh
vực tiền tệ, nhiệm vụ thường xuyên và chủ yếu là huy động vốn, cho vay và cung cấp các
sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Đối với hoạt động ngân hàng, vốn là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh doanh.
Thực tế tại các ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay vốn tự có chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ
còn lại vốn huy động, vốn đi vay vốn khác. Trong đó vốn huy động luôn chiếm tỷ
trọng lớn nhất và ổn định nhất. Do vậy có thể khẳng định vốn huy động hay công tác huy
động vốn vai trò to lớn quyết định đến khả năng hoạt động phát triển của ngân
hàng.
Tại Việt Nam việc huy động vốn (khai thác ợng tiền tạm thời nhàn rỗi trong
công chúng, hộ gia đình, các tổ chức kinh tế hội hay các tổ chức tín dụng khác) của
ngân hàng thương mại còn nhiều bất hợp lý. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao, quy
không ổn định, việc tài trợ cho các danh mục tài sản không còn phù hợp với quy mô, kết
cấu từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời, buộc ngân hàng phải đối mặt với các rủi ro…
Do đó, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp sự ổn định cao yêu cầu
ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng.
Quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam đã đang khẳng định vị trí vai trò của
các ngân hàng thương mại, với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiệnmở rộng
cho phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh
tế và dân cư. Việc làm này của các ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện cho các thành
phần kinh tế đẩy mạnh xuất khẩu, đầu sản xuất, đổi mới thiết bị, hiện đại h công
nghệ, mở rộng quy sản xuất, góp phần thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước, cũng như góp phần tích cực thực hiện đường lối mới của Đảng Nhà Nước. Để
thể thực hiện được tất cả các nhiệm vụ trên, ngân hàng cần phải có nguồn vốn. Với sự
xuất hiện của các tổ chức tài chính nước ngoài, các tổ chức tài chính mới trong nước,
nguồn vốn chảy vào các ngân hàng thương mại sẽ theo đó giảm dần. Chính thế,
muốn tồn tại đứng vững trong môi trường mới, các ngân hàng luôn luôn cần có nguồn
vốn dồi dào. Khi đó huy động vốn trở thành một biên pháp hữu hiệu cho các ngân ng
thương mại thực hiện các chiến lược của mình.
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
(MHB) một ngân hàng non trẻ. Sau những năm hoạt động với tất cả những Ngân
Hàng MHB đã trải qua đạt được, ngân hàng quyền tự hào tin tưởng vào sự phát
chuyên đề tốt nghiệp ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề tốt nghiệp ngân hàng - Người đăng: tthuyan-thuyan-phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
chuyên đề tốt nghiệp ngân hàng 9 10 402