Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi hieugdtx
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 9536 lần   |   Lượt tải: 16 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần quyết định sự thành bại
của doanh nghiệp. Theo xu hướng phát triển nguồn nhân lực hiện nay trên thế
giới, quan niệm về quản trị nguồn nhân lực đã có nhiều thay đổi về căn bản,
người lao động được xem là tài sản của doanh nghiệp. Vì thế công tác quản trị
nguồn nhân lực phải được quan tâm ở tất cả các khâu, ngay từ khâu lập kế hoạch
đến tuyển dụng, bố trí sắp xếp lao động, đào tạo, phát triển, chế độ đãi ngộ.
Trước những thách thức của hội nhập kinh tế khu vực và thế giới như hiện
nay các Doanh nghiệp nhà nước nói chung và Công ty cổ phần đầu tư và phát
triển cơ sở hạ tầng Quảng Trị nói riêng đang chịu sự tác động mạnh mẽ của môi
trường kinh doanh, tính chất cạnh tranh khốc liệt và không thể tránh khỏi sự xáo
trộn về bộ máy nhân lực. Những tác động này đòi hỏi các nhà quản trị doanh
nghiệp phải có những quan điểm mới, và nắm được những kỹ thuật mới về quản
trị nguồn nhân lực.
Qua thực tế chúng ta thấy, muốn phát triển nền kinh tế xã hội thì cần phải có
những nguồn lực cơ bản sau: Nhân lưc, vật lực, tài lực, vốn, khoa học công
nghệ... Mà trong đó nguồn nhân lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng để phát triển
kinh tế, làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn
và thử thách lớn nhất đối với các Doanh nghiệp trong nền kinh toàn cầu hoá. Bởi
vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cả phẩm chất chính trị và đạo đức, lối
sống để phát huy mặt tích cực xã hội của nhân dân. Cho nên yếu tố con người là
khâu quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung và
các doanh nghiệp nói riêng.
Vì vậy các nhà quản trị cần nghiên cứu để sử dụng nghệ thuật quản trị
nguồn nhân lực một cách hợp lý nhằm phát huy được tối đa sự nhiệt tình và năng
1

GVHD TS Đào Hữu Hoà

SVTH Nguyễn Duy Hiếu

lực của cán bộ, nhân viên luôn là yêu cầu cấp thiết đối với các nhà quản lý doanh
nghiệp. Thực tế đã chứng minh các tổ chức hay doanh nghệp nào biết quản lý và
khai thác nguồn lực hiệu quả thì sẽ có động lực phát triển và ưu thế cạnh tranh
trên thị trường.
Do nguồn nhân lực có vị trí quan trọng như vậy trong việc phát triển kinh tế
xã hội nói chung và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cơ sở hai tầng Quảng
Trị nói riêng. Cho nên qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và phát
triển cơ sở hai tầng Quảng Trị em nhận ra được tầm quan trọng của nguồn nhân
lực ở công ty, nó quyết định sự phát triển của Công ty. Nên em quyết định chọn
đề tài Hoạch định chiến lược đào tạo nguồn nhân ...
LỜI NÓI ĐẦU
Nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần quyết định sự thành bại
của doanh nghiệp. Theo xu hướng phát triển nguồn nhân lực hiện nay trên thế
giới, quan niệm về quản trị nguồn nhân lực đã có nhiều thay đổi về căn bản,
người lao động được xem tài sản của doanh nghiệp. thế công tác quản trị
nguồn nhân lực phải được quan tâm ở tất cả các khâu, ngay từ khâu lập kế hoạch
đến tuyển dụng, bố trí sắp xếp lao động, đào tạo, phát triển, chế độ đãi ngộ.
Trước những thách thức của hội nhập kinh tế khu vực thế giới như hiện
nay các Doanh nghiệp nhà nước nói chung Công ty cổ phần đầu tư phát
triển shạ tầng Quảng Trị nói riêng đang chịu sự tác động mạnh mẽ của môi
trường kinh doanh, tính chất cạnh tranh khốc liệt và không thể tránh khỏi sự xáo
trộn v bộ máy nhân lực. Những tác động y đòi hỏi các nhà quản trị doanh
nghiệp phải có những quan điểm mới, và nắm được những kỹ thuật mới về quản
trị nguồn nhân lực.
Qua thực tế chúng ta thấy, muốn phát triển nền kinh tế xã hội thì cần phải có
những nguồn lực bản sau: Nhân lưc, vật lực, tài lực, vốn, khoa học công
nghệ... trong đó nguồn nhân lc giữ vai trò đặc biệt quan trọng để phát triển
kinh tế, làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực hiệu qu vấn đề khó khăn
và thử thách lớn nhất đối với các Doanh nghiệp trong nền kinh toàn cầu hoá. Bởi
vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cả phẩm chất chính trị đạo đức, lối
sống để phát huy mặt tích cực xã hội của nhân dân. Cho n yếu tố con người là
khâu quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế hội nói chung
các doanh nghiệp nói riêng.
vậy các nhà quản trị cần nghiên cứu để sử dụng nghệ thuật quản trị
nguồn nhân lực một cách hợp lý nhằm phát huy được tối đa sự nhiệt tình và năng
1
GVHD TS Đào Hữu Hoà SVTH Nguyễn Duy Hiếu
Chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh - Người đăng: hieugdtx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh 9 10 306