Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sỏ hình thành văn minh đông nam á

Được đăng lên bởi Trang Trang Trang
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GiỚI

CHƯƠNG IV
VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

SV: TRẦN THỊ HOÀNG ANH
CHU THIÊN HƯƠNG
NGUYỄN VĂN THAO

Phần 3 Một số thành tựu văn hóa
Cùng sinh sống trên một khu vực địa lý, cư dân Đông Nam Á sáng tạo nên một nền văn hóa bản địa có cội
nguồn chung từ thời tiền sử và cơ sở trước khi tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ. Đông Nam Á có
những nét chung thống nhất về mặt văn hóa vì họ có chung một nền tảng văn hóa Nam Á, lấy sản xuất nông
nghiệp lúa nước làm phương thức hoạt động kinh tế là chính. Là cộng đồng các cư dân nông nghiệp trồng
lúa nước, Đông Nam Á không những bao chứa những nét tương đồng trong canh tác với hệ thống thủy lợi,
mà còn có đời sống văn hóa tinh thần hết sức phong phú trong đó bao trùm tất cả là chu trình của đời sống
nông nghiệp lúa nước. Vì thế, từ những truyện thần thoại đến lễ hội, từ phong tục tập quán đến âm nhạc
nghệ thuật, kể cả múa hát... Đều ít nhiều chịu ảnh hưởng và phản ánh đời sống của cư dân nông nghiệp trồng
lúa nước

Trước khi các tôn giáo được truyền bá vào Đông Nam Á, cư dân nơi đây vạn vật hữu những ý niệm về sức
mạnh siêu nhiên của tự nhiên.Quan niệm “ vạn vật hữu linh” đã tồn tại trong tín ngưỡng dân gian và có tác
động không nhỏ đến các tôn giáo được truyền bá vào một phần làm biến dạng nó, biến nó thành cái của
mình: như Ăngco vát ở Campuchia, Bánh xe luân hồi bằng đá ở Thái Lan.

* Quan niệm của người Lào, trong thế giới vô hình mà con người cảm thấy được có vô vàn những phi ( ma ):
phi rừng, phi núi, phi lửa, phi ruộng,...
* Người Xacuđai ở Inđônêxiatin rằng, mọi vật từ các vật sống như người, súc vật đến các vật vô tri vô giác như
đá, cây, sông, mặt trời, mưa... đều có linh hồn.
* Người Thái gọi những lực lượng siêu nhiên, thần bí bằng cái tên chung là phỉ: phỉ lửa, phỉ núi, phỉ bệnh...
* Đối với người Lào và Khơme, thần đá và núi là quan trọng hơn cả. Người Lào đặt những hòn đá thiêng liêng
trên bàn thờ của gia đình.
* Người Pnông ở Campuchia cho rằng, đá là nơi cư ngụ của thần bản địa, thần nhà. Trong các thần ngự trụ
trong đá, trên núi mà cư dân Đông Nam Á thờ phụng thì thần đất-vị thần bảo hộ, phù trợ cho nông nghiệp-bao
giờ cũng là vị thần tối cao.

Do cuộc sống gắn liền với yêu cầu phát triển nông nghiệp trồng lúa nên bên cạnh việc sùng bái tự nhiên,
tín ngưỡng phồn thực với nghi thức cầu mong được mùa, cầu cho các giống loài sinh sôi nảy nở... cũng rất
phát triển ở Đông Nam Á vào buổi đầu lịch sử.Và nó thể hiện ở trên các mặt trống đồng, nóc thạp

Khác với văn hóa chữ viết của...
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GiỚI
CHƯƠNG IV
VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
SV: TRẦN THỊ HOÀNG ANH
CHU THIÊN HƯƠNG
NGUYỄN VĂN THAO
Cơ sỏ hình thành văn minh đông nam á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sỏ hình thành văn minh đông nam á - Người đăng: Trang Trang Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Cơ sỏ hình thành văn minh đông nam á 9 10 542