Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế biến sữa

Được đăng lên bởi Angel Lê
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM
 

TIỂU LUẬN
MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA
ĐỀ TÀI 17
QUÁ TRÌNH MEMBRANE

GVHD
: Th.S Lê Văn Nhất Hoài
Lớp học phần : 210505002
Nhóm thực hiện : 14

TP.HCM, tháng 4 năm 2015

Quá trình membrane

Nhóm thực hiện:14

GVHD: Th.S Lê Văn Nhất Hoài

Trang 2

Quá trình membrane

GVHD: Th.S Lê Văn Nhất Hoài

MỤC LỤC

Nhóm thực hiện:14

Trang 1

Quá trình membrane

GVHD: Th.S Lê Văn Nhất Hoài

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay , khi các ngành công nghiệp không ngừng tăng trưởng và phát triển do đó
vấn đề cần quan tâm là vấn đề năng lượng và các bấn đề bảo vệ , chống ô nhiễm
môi trường , kĩ thuật membrane đã trở thành giải pháp hiệu quả trong việc tiết
kiệm năng lượng , đồng thời có thể hạn chế những biến đổi làm giảm chất lượng
bán thành phẩm cũng như thu hồi các cấu tử quí bằng kĩ thuật điện thẩm tích.
Trong các quá trình sinh học, bản thân mỗi thiết bị phản ứng phải được liên kết với
một bộ phận phân tách để thu nhận sinh khối, để thực hiện chuyển hóa những hợp
chất có lợi cho con người trong vấn đề xử lý môi trường. Rất nhiều phương thức
phân tách khác nhau được sử dụng như: lắng (lóng cặn hoặc kết tủa), ly tâm, lọc
dead-end. Tất nhiên các phương pháp này phụ thuộc vào tuần tự vận hành, nghĩa là
các bước khác nhau trong toàn bộ quy trình phải được thực hiện có trật tự và phải
có sự thống nhất, như vậy sẽ rất khó điều khiển. Việc đề xuất mô hình membrane
bioreactor từ những năm 1980 đã trở nên khá thiết thực và hiệu quả để khắc phục
những nhược điểm so với bioreactor truyền thống
Các hợp chất như protein , lipit ,các chất chống oxi hóa ,... có vai trò quan trọng
trong ngành công nghệ thực phẩm và các ngành công nghệ khác cũng như nhu
cầu sống của con người .Kỹ thuật membrane ưu thế hơn kĩ thuật truyền thống là
kh6ong sử dụng hóa chất và xử lí nhiệt nên các sản phẩm ít bị biến chất . Các ứng
dụng củ membrane không còn bó hẹp trong việc phân riêng các cấu tử hóa học ở
quy mô phòng thí nghiệm mà còn được mở rộng trong công nghiệp . kĩ thuật
membrane được xem là một trong những hướng đầu tư mũi nhọn và thiết yếu trong
tương là thay thế dần các kĩ thuật truyền thống.
Ở nước ta hiện nay việc nghiên cứu và ứng dụng kỉ thuật membrane còn rất nhiều
hạn chế. Chúng ta chủ yếu ứng dụng để xử lí nước thải . Hiện tại số lượng nghiên
cứu về việc ứng dụng kĩ thuật membrane trong sản xuất còn khá khiêm tốn . Về
công nghệ chế tạo thiết bị , nuốc ta còn hạn chế nên công nghệ cũng như trình độ
kĩ thuật , ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN
MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA
ĐỀ TÀI 17
QUÁ TRÌNH MEMBRANE
GVHD : Th.S Lê Văn Nhất Hoài
Lớp học phần : 210505002
Nhóm thực hiện : 14
TP.HCM, tháng 4 năm 2015
Công nghệ chế biến sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế biến sữa - Người đăng: Angel Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Công nghệ chế biến sữa 9 10 967