Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT XITRIC

Được đăng lên bởi huong-phamthi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT XITRIC
Axit xitric hay axit limonic () có nhiều trong thiên nhiên (trong các loại quả cam,
chanh, quýt, bưởi, lá thong, thuốc lá…) và được dùng trong sản xuất bánh kẹo, đồ
uống, trong công nhiệp in, trong y dược, sản xuất sơn, thuốc dẻo…
Có 3 phương pháp sản xuất axit xitric:
•

Tổng hợp hóa học

•

Chiết từ hoa quả và lá cây

•

Lên men

Phương pháp thứ 3 hiện nay được dùng rộng rãi trong công nghiệp nhờ các chủng
nấm mốc chuyển hóa đường thành axit xictric mà ta vẫn thường gọi là phương
pháp lên men.
Nhờ nấm mốc có thể sản xuất nhiều axit hữu cơ từ các nguyên liệu rẻ tiền như rỉ
đường và tinh bột. Dưới các điều kiện nuôi nhất định, có thể tổng hợp thừa của các
axit sau đây: xictric, oxalic và gluconic nhờ Aspergillus niger, itaconic nhờ
Aspergillus terus, xucxinic, malic và fumaric nhờ nấm tiếp hợp.
Axit xitric có ý nghĩa kinh tế lớn nhất.Trước hết nó sử dụng để sản xuất các
loại đồ uống không chứ rượu.Các lĩnh vực ứng dụng khác là ngành dược cũng
như công nghệ thực phẩm và công nghệ hóa học. Vi sinh vật quan trọng nhất
dùng cho quá trình sản xuất này là nấm mốc Aspergillus niger. Ngay hiện
nay, người ta vẫn còn dùng phương pháp nuôi bề mặt. Lớp váng nấm phát
triển sau 3-4 ngày trên các khay lên men chứa dịch dinh dưỡng ( độ cao lớp
dịch 6-8 cm ) sẽ chuyển hóa đường (nồng độ ban đầu 15-20%) ở 30°C trong 810 ngày tới 80% thành axit xitric. Gần đây người ta sử dụng ngày càng nhiều
phương pháp nuôi chìm sau khi chọn lọc thành công các chủng sản sinh axit
xitric trong điều kiện nuôi chìm. Hệ sợi nấm tạo thành cục (pellets) đường
kính 1-2 mm. Nấm men cũng dùng để sản xuất axit xitric trên n- parafin . ví
dụ Candida lipolytica.
Về mặt sinh học có sự giống nhau giữa sự sản xuất thừa axit xitric và sự sản xuất
thừa axit glutamic đã đề cập ở phần trước. Axit xitric được tạo thành qua các phản

ứng của chu trình trycacbonxylic. Để axit này tích lũy cần kìm hãm các phản ứng
kế tiếp. Ở các chủng sản xuất, hoạt tính acotinaza –enzym xúc tác sự chuyển hóa
thành cis-acotinat và izoxitrat – bị giảm đi trong pha sản xuất. Acotinaza chứa sắt
và cofactor. Thiếu sắt (<1 mg/l) là một trong những nhân tố cơ bản gây lên sự sản
xuất thừa. Trong nguyên liệu dùng cho sản xuất như rỉ đường, sắt được kết tủa
bằng feroxianit kali []. Feroxianit đồng thời cũng ức chế
izoxitratdehydrogenza. Bằng cách bổ sung các ion đồng (150 mg/l) cũng có thể
là do tác dụng đồi kháng của đồng đối với sắt. Ngoài ra việc bổ sung với nồng
độ dưới tối ưu của kẽm (0,5 mg/l) và man...
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT XITRIC
Axit xitric hay axit limonic () nhiều trong thiên nhiên (trong các loại quả cam,
chanh, quýt, bưởi, thong, thuốc lá…) được dùng trong sản xuất bánh kẹo, đồ
uống, trong công nhiệp in, trong y dược, sản xuất sơn, thuốc dẻo…
Có 3 phương pháp sản xuất axit xitric:
Tổng hợp hóa học
Chiết từ hoa quả và lá cây
Lên men
Phương pháp thứ 3 hiện nay được dùng rộng i trong công nghiệp nhờ các chủng
nấm mốc chuyển hóa đường thành axit xictric ta vẫn thường gọi phương
pháp lên men.
Nhờ nấm mốc thể sản xuất nhiều axit hữu từ các nguyên liệu rẻ tiền như rỉ
đường và tinh bột. Dưới các điều kiện nuôi nhất định, có thể tổng hợp thừa của các
axit sau đây: xictric, oxalic gluconic nhờ Aspergillus niger, itaconic nhờ
Aspergillus terus, xucxinic, malic và fumaric nhờ nấm tiếp hợp.
Axit xitric ý nghĩa kinh tế lớn nhất.Trước hết sử dụng để sản xuất các
loại đồ uống không chứ rượu.Các lĩnh vực ứng dụng khác là ngành dược cũng
như công nghệ thực phẩm công nghệ hóa học. Vi sinh vật quan trọng nhất
dùng cho quá trình sản xuất này là nấm mốc Aspergillus niger. Ngay hiện
nay, người ta vẫn còn dùng phương pháp nuôi bề mặt. Lớp váng nấm phát
triển sau 3-4 ngày trên các khay lên men chứa dịch dinh dưỡng ( độ cao lớp
dịch 6-8 cm ) sẽ chuyển hóa đường (nồng độ ban đầu 15-20%) ở 30°C trong 8-
10 ngày tới 80% thành axit xitric. Gần đây người ta sử dụng ngày càng nhiều
phương pháp nuôi chìm sau khi chọn lọc thành công các chủng sản sinh axit
xitric trong điều kiện nuôi chìm. Hệ sợi nấm tạo thành cục (pellets) đường
kính 1-2 mm. Nấm men cũng dùng để sản xuất axit xitric trên n- parafin .
dụ Candida lipolytica.
Về mặt sinh học sự giống nhau giữa sự sản xuất thừa axit xitric sự sản xuất
thừa axit glutamic đã đề cập phần trước. Axit xitric được tạo thành qua các phản
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT XITRIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT XITRIC - Người đăng: huong-phamthi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT XITRIC 9 10 790