Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất mì chính bằng phương pháp lên men

Được đăng lên bởi maithilung1501
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3375 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM.


ĐỀ TÀI: SẢN XUẤT MÌ CHÍNH BẰNG
PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN

GVHD: Trần Thị Minh Hà
SVTH :
Mai Thị Lùng : 3205110046

TỔNG QUAN VỀ MÌ CHÍNH
1.Khái quát về mì chính ................................................................................................ 4
2.Vai trò của L-AG và mì chính ................................................................................... 5
2.1. Vai trò của L-AG ............................................................................................... 5
2.2. Vai trò của mì chính........................................................................................... 6
2.3. Mì chính là gia vị an toàn .................................................................................. 7
3 Tính chất của mì chính............................................................................................... 9
3.1. Tính chất lý học .................................................................................................. 9
3.2. Tính chất hoá học ............................................................................................. 10
3.2.1. Phản ứng mất nước ............................................................................... 10
3.2.2 Phản ứng phân huỷ ở nhiệt độ cao :...................................................... 10
3.2.3. Tác dụng của pH ................................................................................... 11
3.2.4 Tác dụng của các yếu tố khác: .............................................................. 12
4. Tình hình sản xuất mì chính trên thế giới và ở Việt Nam .................................... 13

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN

1. Phương pháp lên men : ........................................................................................... 17
2. Nguyên liệu dùng cho phương pháp lên men ........................................................ 19
2.1Tinh bột sắn ........................................................................................................ 19
2.1.1 Thành phần và cấu tạo của tinh bột sắn ................................................ 19
2.1.2 Thu nhận glucoza từ tinh bột sắn .......................................................... 20
2

2.2 Rỉ đường mía ..................................................................................................... 20
2.2.1 Thành phần Rỉ đường mía ..........................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHM.

ĐỀ TÀI: SẢN XUẤTCHÍNH BẰNG
PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN
GVHD: Trần Thị Minh Hà
SVTH :
Mai Th Lùng : 3205110046
Công nghệ sản xuất mì chính bằng phương pháp lên men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất mì chính bằng phương pháp lên men - Người đăng: maithilung1501
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Công nghệ sản xuất mì chính bằng phương pháp lên men 9 10 911