Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ W-CDMA và qui hoạch mạng W-CDMA

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 5208 lần   |   Lượt tải: 12 lần
MỤC LỤC
Các từ viết tắt..................................................................................................................... 4
Mở đầu ................................................................................................................................11
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG SỐ.

1.1. Giới thiệu .....................................................................................................13
1.2. Hệ thống thông tin di dộng thế hệ 1...........................................................14
1.3. Hệ thống thông tin di dộng thế hệ 2..........................................................................15

1.3.1

Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA...................................................15

1.3.2

Đa truy cập phân chia theo mã CDMA............................................................16

1.4

Hệ thống thông tin di động thế hệ ba..................................................................17

1.5 Kết luận chương................................................................................................18
Chương 2 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM.

2.1. Giới thiệu lịch sử phát triển .............................................................................19
2.2. Cấu trúc mạng GSM..........................................................................................20
2.2.1. Trạm di động..................................................................................................21
2.2.2. Hệ thống con trạm gốc...................................................................................22
2.2.3. Hệ thống mạng con........................................................................................22
2.2.4

Đa truy cập trong GSM........................................................................................23

2.2.5 Các thủ tục thông tin.................................................................................24
2.2.5.1

Đăng nhập thiết bị vào mạng......................................................................24

2.2.5.2

Chuyển vùng.........................................................................................................25

2.2.5.3

Thực hiện cuộc gọi ..............................................................................................25

2.2.5.3.1

Cuộc gọi từ thiết bị di động vào điện thoại cố định...........................................25

Trang 1

2.2.5.3.2

Cuộc gọi từ điện thoại cố định đến thiế...
MỤC LỤC
Các từ viết tắt..................................................................................................................... 4
Mở đầu ................................................................................................................................11
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG SỐ.
1.1. Giới thiệu .....................................................................................................13
1.2. Hệ thống thông tin di dộng thế hệ 1...........................................................14
1.3. Hệ thống thông tin di dộng thế hệ 2..........................................................................15
1.3.1 Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA...................................................15
1.3.2 Đa truy cập phân chia theo mã CDMA............................................................16
1.4 Hệ thống thông tin di động thế hệ ba..................................................................17
1.5 Kết luận chương................................................................................................18
Chương 2 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM.
2.1. Giới thiệu lịch sử phát triển .............................................................................19
2.2. Cấu trúc mạng GSM..........................................................................................20
2.2.1. Trạm di động..................................................................................................21
2.2.2. Hệ thống con trạm gốc...................................................................................22
2.2.3. Hệ thống mạng con........................................................................................22
2.2.4 Đa truy cập trong GSM........................................................................................23
2.2.5 Các thủ tục thông tin.................................................................................24
2.2.5.1 Đăng nhập thiết bị vào mạng......................................................................24
2.2.5.2 Chuyển vùng.........................................................................................................25
2.2.5.3 Thực hiện cuộc gọi ..............................................................................................25
2.2.5.3.1 Cuộc gọi từ thiết bị di động vào điện thoại cố định...........................................25
Trang
1
Công nghệ W-CDMA và qui hoạch mạng W-CDMA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ W-CDMA và qui hoạch mạng W-CDMA - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Công nghệ W-CDMA và qui hoạch mạng W-CDMA 9 10 392