Ktl-icon-tai-lieu

CTXH với nhóm đặc thù

Được đăng lên bởi Túi Xinh Túi Rẻ
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Lao Động Xã Hội

CTXH với nhóm đối tượng đặc thù

Lời Nói đầu.
Tệ nạn nghiện ma túy và các chất gây nghiện đang gây khủng hoảng toàn
thế giới và riêng ở nước ta, tệ nạn này đang phát triển theo chiều hướng rất xấu
trong một bộ phận thanh thiếu niên tạo sự lo lắng cho toàn xã hội. Không chỉ tác
hại do gây ra sự nghiện ngập và dẫn đến tội ác làm băng hoại thế hệ trẻ mà chính
phương cách sử dụng ma túy chủ yếu qua con đường tiêm chích làm cho sự lây
nhiễm HIV/AIDS có nguy cơ lan truyền rất rộng.
Nhận thức rõ sự nguy hiểm này, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều biện
pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy trong nhân dân cũng như tuyên
truyền những thông tin truyền thông về tác hại của ma túy và các chất gây nghiện
nhưng vẫn còn không ít người vẫn chưa thấy rõ tác hại của nó. Và sự xâm nhập
của ma túy càng quy mô và phức tạp hơn trước rất nhiều. Tác động của nó vào đại
bộ phận nhân dân càng trở nên khó lường hơn.
Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô trong khoa xã hội, đã giúp em
hiểu thêm phần nào về vấn đề nghiên cứu “Chất gây nghiện và xã hội tại Việt
Nam”. Trong quá trình tìm hiểu vấn đề, bài tiểu luận của em không tránh khỏi
những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ phía thầy, cô và
các bạn sinh viên để bài tiểu luận của em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
SV Phạm Trăng Thu

Phạm Trăng Thu

1

Lớp: LCĐ5-CT1

Trường Đại Học Lao Động Xã Hội

CTXH với nhóm đối tượng đặc thù

Chương I. Cơ sở lý luận thực tiễn.
1. Khái niệm chất gây nghiện và một số khái niệm liên quan.
a) Khái niệm Chất gây nghiện.
- Theo Luật phòng chống ma túy 23/2000/QH : Chất gây nghiện là chất kích thích
hoặc chất ức chế thần kinh dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.
- Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO) định nghĩa: Chất gây nghiện là bất cứ loại
chất hóa học nào khi vào cơ thể làm thay đổi chức năng thực thể và tâm lý.
b) Khái niệm lạm dụng chất gây nghiện.
Tình trạng nghiện, lệ thuộc hoặc lạm dụng rượu, thuốc lá, ma túy và các
chất gây nghiện khác được gọi chung là sử dụng bừa bãi chất gây nghiện, là
chứng bệnh lâu dài. Đa số người lâm vào tình trạng sử dụng bừa bãi chất gây
nghiện đều sử dụng một cách bắt buộc hoặc nguy hiểm.
c) Khái niệm ma túy và lạm dụng ma túy.
* Khái niệm ma túy.
Ma túy Là tên gọi chung cho một số thảo mộc, dược chất lấy từ thiên nhiên
hoặc được tổng hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh và bộ não, tạo sự
lệ thuộc vào thể chất và tâm lý mà người lạm dụng sẽ gây cho mình sự lệ thuộc.
* Lạm d...
Trường Đại Học Lao Động Xã Hội CTXH với nhóm đối tượng đặc thù
Lời Nói đầu.

 !"#$%$
&'& ($)*++,%-&./01
2)*( 23&+'456
7)829$:$;6+)*+
<=>?@A>BCD$7+$#&.
E(FG)*$!HE-#$'
 I4J)*%( 2K$
$#L0$#0#
3M06;3GD.?)*%(
:$0 F 7#$.&D
'& (2D+;7.
B)*23NO0%-&- "
!$ O##F$PQ%-&?
ER.:$NN!$#'!$+$("0S
L$)D.T(U)*DD VW6O0
')!'!$+$("U17.
Em xin chân thành cảm ơn!

SV Phạm Trăng Thu
X4$Y ZYQH[\Q]
]
CTXH với nhóm đặc thù - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CTXH với nhóm đặc thù - Người đăng: Túi Xinh Túi Rẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
CTXH với nhóm đặc thù 9 10 988