Ktl-icon-tai-lieu

Cửa tự động PLC

Được đăng lên bởi son-tran
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2641 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG I
GIớI THIệU CHUNG Về CửA Đóng mở tự độngTrong xã hội văn minh hiện đại, cửa là một bộ phận không thể thiếu đ−ợc trong
từng công trình kiến trúc. Nh−ng hầu hết những loại cửa bình th−ờng mà chúng ta
hay dùng hiện nay lại có những nh−ợc điểm gây phiền toái cho ng−ời sử dụng đó là:
cửa th−ờng chỉ đóng mở d−ợc khi có tác động của con ng−ời vào nó.
Việc thiết kế ra một loại cửa tiện ích hơn, đa năng hơn, phục vụ tốt hơn cho đời
sống con ng−ời là tất yếu và vô cùng cần thiết. Do vậy, cần thiết kế ra một loại cửa tự
động khắc phục tốt những nh−ợc điểm của cửa th−ờng. Xuất phát từ yêu cầu đó, cửa
tự động đ−ợc thiết kế là để tạo ra đ−ợc loại của vùa duy trì những yêu cầu tr−ớc đây,
vừa khắc phục những nh−ợc điểm của cửa thông th−ờng . Vì khi sử dụng cửa tự động
ng−ời dùng hoàn toàn không phải tác dụng trực tiếp lên cánh cửa mà cửa vẫn tự đọng
mở theo ý muốn của mình .
Với tính năng này, cửa tự động mang lại những thuận lợi lớn cho ng−ời sử dụng
nh− : Nếu ng−ời dùng cửa đang bê vác vật gì đó thì cửa tự động không những chỉ tạo
cảm giác thoải mái mà thực sự đã giúp ng−ời dùng, tạo thuận lợi cho ng−ời hoàn
thành công việc mà không bị cản trở. Sử dụng cửa tự động sẽ giúp ng−ời dùng nó đỡ
tốn thời gian để đóng mở cửa .Cửa tự động rõ ràng sẽ đem lại cảm giác thoải mái cho
ng−ời dùng, loại bỏ hoàn toàn cảm giác ngại, khó chịu nh− khi dùng cửa th−ờng.
Đặc biệt, ở những nơi công cộng, công sở, cửa tự động ngày càng phát huy −u
điểm. Đó là vì cửa tự động sẽ giúp cho l−u thông qua cửa nhanh chóng dễ dàng, cũng
nh− sẽ giảm đi những va chạm khi nhiều ng−ời cùng sử dụng chung một cánh cửa.
Thêm vào đó, hiện nay hệ thống máy lạnh d−ợc sử dụng khá rộng rãi ở những nơi
công sở, công cộng. Nếu ta dùng loại cửa bình th−ờng thì phải đảm bảo cửa luôn
đóng khi không co ng−ời qua lại để tránh thất thoát hơi lạnh ra ngoài gây lãng phí.
Thế nh−ng điều này trong thực tế lại rất khó thực hiện vì ý thức của mỗi ng−ời ở nơi
công cộng là rất khác nhau. Do đó, cửa tự động, với tính chất là luôn đóng khi không
có ng−ời qua lại đã đáp ứng đ−ợc tốt yêu cầu này.Chính vì những −u điểm nổi bật của cửa tự động mà chúng ta càng phải phát triển
ứng dụng nó rộng rãi hơn, đồng thời nghiên cứu để cải tiến và nâng cao chất l−ợng
hoạt đ động của cửa tự động để nó ngày càng hiện đại hơn, tiện ích hơn.
Để nghiên cứu một cách chính xác và cụ thể về cửa tự động, cần thiết phải chế tạo
ra mô hình cửa đóng mở tự động, mô tả hoạt đọng, hình dáng, cấu tạ...
http://www.ebook.edu.vn
CH¦¥NG I
GIíI THIÖU CHUNG VÒ CöA §ãng më tù ®éng
Cửa tự động PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cửa tự động PLC - Người đăng: son-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Cửa tự động PLC 9 10 751