Ktl-icon-tai-lieu

Đại Khủng hoảng 1929

Được đăng lên bởi Đình Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI KHỦNG HOẢNG 1929 – 1933
Ngày 24 – 10 – 1929 đi vào lịch sử nước Mỹ cũng như thế giới tư bản
chủ nghĩa với cái tên “ Ngày thứ năm đen tối”. Cuộc khủng hoảng kinh
tế nổ ra đầu tiên ở Mỹ, diễn ra trong 4 năm là cuộc khủng hoảng kéo dài
nhất, tàn phá nặng nề nhất và để lại hậu quả tai hại nhất trong lịch sử
phát triển của chủ nghĩa tư bản, nó bao trùm tất cả các ngành của nền
kinh tế và lôi cuốn tất cả các nước trên thế giới.
Nguyên nhân :
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn
nhất trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Đó là cuộc khủng hoảng sản
xuất “ thừa”, bởi vì sự sản xuất bừa bãi, ồ ạt chạy theo lợi nhuận trong
những năm ổn định của chủ nghĩa tư bản 1924-1929 đã dẫn đến tình
trạng cung vượt quá cầu, hàng hoá ế thừa trước sức mua quá thấp của xã
hội.
Diễn biến :
Tháng 9-1929, cuộc khủng hoảng bắt đầu từ nước Mĩ, là nước tư bản
giàu nhất. Sản lượng công nghiệp ở Mĩ giảm 50%, trong đó gang, thép
sụt xuống 75%, ô tô giảm 90%, 11500 xí nghiệp nhỏ và cả những xí
nghiệp lớn bị phá sản. Nông thôn cũng bị tác động mạnh mẽ.
Để nâng cao giá hàng hoá và thu nhiều lời, các nhà tư bản kếch sù đã
tiêu huỷ hàng hoá : cà phê, sữa, lúa mì, thịt, ...v.v... bị đốt hay đổ xuống
biển chứ không được bán giá hạ.
Cuộc khủng hoảng lan rộng đến các nước tư bản chủ nghĩa khác. Ở Anh,
sản lượng gang năm 1931 sụt mất 50% , thép cũng sụt gần 50% , thương
nghiệp sụt 60%. Ở Pháp, cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuối năm 1930 và
kéo dài đến năm 1936, sản lượng công nghiệp giảm 30%, nông nghiệp
40%, ngoại thương 60%, thu nhập quốc dân 30%. Ở Đức, đến năm
1930, sản lượng công nghiệp giảm 77%. Ở các nước Ba Lan, Ý, Ru-mani, Nhật, ... đều có khủng hoảng kinh tế.

Tác động:
* Cuộc khủng hoảng này đã diễn ra ở tất cả các ngành kinh tế như nông
nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính (riêng Pháp cuộc khủng
hoảng kéo dài đến năm 1936). Đây là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất
và trầm trọng nhất trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản.
* Sản xuất công nghiệp: sản xuất công nghiệp của thế giới trung bình
giảm 38 % , riêng Mĩ giảm 46%, Đức chịu tốc độ âm 47%, riêng ở Mĩ
đã có 13 vạn công ty bị phá sản.
* Tài chính: hàng nghìn nhà băng bị đóng cửa. Riêng ở Mĩ 10 vạn công
ngân hàng phá sản chiếm 40% tổng số ngân hàng của thế giới.
* Nông nghiệp: Hàng triệu ha cây trồng đã bị phá. Riêng ở Mĩ có 75%
nông trại đã bị phá sản, người ta đã giết hàng triệu con gia súc và đổ
xuống biển hàng trăm triệu lít sữa.
* Cuộc khủng hoảng kinh tế đã đẩy nền kinh tế tư bản bước vào tình
trạ...
Đ I KH NG HO NG 1929 – 1933
Ngày 24 – 10 – 1929 đi vào lịch sử nước Mỹ cũng như thế giới tư bản
chủ nghĩa với cái tên “ Ngày thứ năm đen tối”. Cuộc khủng hoảng kinh
tế nổ ra đầu tiên ở Mỹ, diễn ra trong 4 năm là cuộc khủng hoảng kéo dài
nhất, tàn phá nặng nề nhất và để lại hậu quả tai hại nhất trong lịch sử
phát triển của chủ nghĩa tư bản, nó bao trùm tất cả các ngành của nền
kinh tế và lôi cuốn tất cả các nước trên thế giới.
Nguyên nhân :
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn
nhất trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Đó là cuộc khủng hoảng sản
xuất “ thừa”, bởi vì sự sản xuất bừa bãi, ồ ạt chạy theo lợi nhuận trong
những năm ổn định của chủ nghĩa tư bản 1924-1929 đã dẫn đến tình
trạng cung vượt quá cầu, hàng hoá ế thừa trước sức mua quá thấp của xã
hội.
Diễn biến :
Tháng 9-1929, cuộc khủng hoảng bắt đầu từ nước Mĩ, là nước tư bản
giàu nhất. Sản lượng công nghiệp ở Mĩ giảm 50%, trong đó gang, thép
sụt xuống 75%, ô tô giảm 90%, 11500 xí nghiệp nhỏ và cả những xí
nghiệp lớn bị phá sản. Nông thôn cũng bị tác động mạnh mẽ.
Để nâng cao giá hàng hoá và thu nhiều lời, các nhà tư bản kếch sù đã
tiêu huỷ hàng hoá : cà phê, sữa, lúa mì, thịt, ...v.v... bị đốt hay đổ xuống
biển chứ không được bán giá hạ.
Cuộc khủng hoảng lan rộng đến các nước tư bản chủ nghĩa khác. Ở Anh,
sản lượng gang năm 1931 sụt mất 50% , thép cũng sụt gần 50% , thương
nghiệp sụt 60%. Ở Pháp, cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuối năm 1930 và
kéo dài đến năm 1936, sản lượng công nghiệp giảm 30%, nông nghiệp
40%, ngoại thương 60%, thu nhập quốc dân 30%. Ở Đức, đến năm
1930, sản lượng công nghiệp giảm 77%. Ở các nước Ba Lan, Ý, Ru-ma-
ni, Nhật, ... đều có khủng hoảng kinh tế.
Đại Khủng hoảng 1929 - Trang 2
Đại Khủng hoảng 1929 - Người đăng: Đình Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đại Khủng hoảng 1929 9 10 221