Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh bắc Giang

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………

LUẬN VĂN
Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm
hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho
lao động ở nông thôn tỉnh bắc Giang

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các
nội dung nghiên cứu nêu trong khóa luận là trung thực và chưa từng được công
bố để bảo vệ một khóa luận nào.
Tôi cũng xin cam đoan những mục trích dẫn trong khóa luận đề đã
được ghi rõ nguồn gốc.

Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010
Sinh viên

Thân Thị Thùy Trang

1

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tôi đã nhận được rất nhiều
sự giúp đỡ tận tình của các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài trường.
Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo
trong khoa Kinh tế & PTNT - Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội đã
dạy bảo và tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong quá trình học tập và thực hiện
đề tài này.
Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giảng viên Tiến sĩ
Trần Văn Đức - giảng viên bộ môn Kinh tế – khoa Kinh tế & PTNT Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, người đã trực tiếp hướng dẫn và
chỉ bảo cho tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành đề tài luận
văn này.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ, nghiên cứu viên Phòng
nghiên cứu chương trình và phương pháp dạy nghề - Viện nghiên cứu khoa
học dạy nghề, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo
tỉnh Bắc Giang, Ban Giám đốc 10 Trung tâm KTTH - HNDN và đặc biệt là
Ban Giám đốc của 3 Trung tâm: Lục Nam, Thành phố, Việt Yên đã giúp đỡ
và tạo mọi điều thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài.
Qua đây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè và người
thân đã giúp đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu
đề tài này.
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010
Sinh viên

Thân Thị Thùy Trang

2

TÓM TẮT
Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn hiện nay chiếm khoảng
75% lực lượng lao động trong cả nước, đã đóng góp không nhỏ cho sự phát
triển kinh tế của nước ta. Để đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát
triển kinh tế nói chung và khu vực nông thôn nói riêng Đảng và nhà nước ta
đã có đường lối, chủ trương, chính sách về hướng nghiệp dạy nghề cho
lao động nông thôn. Thực tế cho thấy có rất nhiều lao động đã học nghề
nhưng không tìm được việc làm hoặc có việc làm nhưng không phù hợp,
thu nhập thấp do đó họ đã bỏ việc, lại trở thành thất nghiệp. Có rất nhiều
nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên, trong đó có một nguyên nhân cơ
bản, then chốt là công tác hướng nghiệp dạy ng...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………
LUẬN VĂN
Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm
hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho
lao động ở nông thôn tỉnh bắc Giang
Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh bắc Giang - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh bắc Giang 9 10 372