Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours

Được đăng lên bởi Văn Hùng Cường
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ
và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại học Duy Tân.
Tôi xin chân thành cảm ơn đến quí thầy cô Khoa Sau Đại học, trường
Đại học Duy Tân, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình giảng dạy cho tôi suốt
thời gian học tập tại trường.
Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Võ Duy Khương, đã dành rất
nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành
luận văn tốt nghiệp.
Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học
Duy Tân cùng quí thầy cô trong Khoa Sau Đại học đã tạo rất nhiều điều kiện
để tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học.
Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty
Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours đã giúp đỡ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi
cho tôi được tiếp cận, điều tra khảo sát để có dữ liệu viết luận văn.
Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt
tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất
mong nhận được những đóng góp quí báu của quí thầy cô và các bạn để đề tài
được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cám ơn.
Đà Nẵng, tháng 11 năm 2013
Học viên

Lê Văn Minh

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và
không trùng lặp với các đề tài khác.
Học viên

Lê Văn Minh

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục bảng biểu
Danh mục biểu đồ, sơ đồ
MỞ ĐẦU ..........................................................................................................
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP ........................
1.1. Khái quát về đánh giá thành tích nhân viên .........................................
1.1.1. Khái niệm về đánh giá thành tích nhân viên ..............................
1.1.2. Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá thành tích nhân viên
trong doanh nghiệp .........................................................................................
1.1.3. Phân loại nhân viên trong doanh nghiệp ..................................
1.2. Nội dung của đánh giá thành tích nhân viên ......................................
1.2.1. Xác định mục tiêu đánh giá ........................................................
1.2.2. Xác định tiêu chuẩn đánh giá .....................................................
1.2.3. Xác định phương pháp đánh giá .................................................
LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ
và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại học Duy Tân.
Tôi xin chân thành cảm ơn đến quí thầy Khoa Sau Đại học, trường
Đại học Duy Tân, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình giảng dạy cho tôi suốt
thời gian học tập tại trường.
Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Võ Duy Khương, đã dành rất
nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tôi hoàn thành
luận văn tốt nghiệp.
Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học
Duy Tân cùng quí thầy trong Khoa Sau Đại học đã tạo rất nhiều điều kiện
để tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học.
Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty
Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours đã giúp đỡ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi
cho tôi được tiếp cận, điều tra khảo sát để có dữ liệu viết luận văn.
Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt
tình và năng lực củanh, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất
mong nhận được những đóng góp quí báu của quí thầy cô và các bạn để đề tài
được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cám ơn.
Đà Nẵng, tháng 11 năm 2013
Học viên
Lê Văn Minh
Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours - Người đăng: Văn Hùng Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours 9 10 373