Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: Đánh giá thông tin về liều dùng
và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu
thực hành tra cứu thông tin thuốc tại
Việt Nam”

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS.
Nguyễn Hoàng Anh - Giảng viên Bộ môn Dược lực, Phó giám đốc Trung
tâm DI & ADR Quốc gia, người đã luôn tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong
suốt quá trình thực hiện khóa luận này. Thầy là một tấm gương sáng về niềm
đam mê và sự tận tụy cống hiến cho khoa học.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS. Vũ Đức Cảnh - Chuyên
viên Cục Quản lý Dược Việt Nam, người đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều
kiện cho tôi thu thập tài liệu về tờ hướng dẫn sử dụng, giúp tôi hoàn thành
được khóa luận này.
Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể các thầy
cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội, các cán bộ công tác tại Trung tâm DI
& ADR Quốc gia cùng hai bạn sinh viên đang tham gia nghiên cứu tại đây là
bạn Hoàng Vân Hà và Nguyễn Đức Phương đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi
trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn DS. Nguyễn Mai Hoa - cán
bộ Trung tâm DI & ADR Quốc gia. Chị đã nhiệt tình chỉ bảo cho tôi từ
những bước đi đầu tiên. Hơn thế, chị đã thực sự trở thành một người bạn,
người chị đáng kính của tôi.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè tôi, những
người đã luôn ở bên ủng hộ và động viên tôi những lúc khó khăn, giúp tôi
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong suốt 5 năm đại học.
Hà Nội, tháng 5 năm 2011
Sinh viên
Trần Thị Thu Hằng

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .........................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG..................................................................................
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ............................................................................
ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................... 1
Chƣơng 1. TỔNG QUAN ................................................................................. 3
1.1. Thông tin thuốc .......................................................................................... 3
1.1.1.Khái niệm thông tin thuốc..................................................................... 3
1.1.2.Vai trò của thông tin thuốc.................................................................... 3
1.1.3.Yêu cầu của thông tin thuốc.................................................................. 5
1.2. Các cơ sở dữ liệu thƣờng dùng trong thực hành ...
LUN VĂN TT NGHIP
ĐỀ TÀI: Đánh giá thông tin v liu dùng
và hiu chnh liu trong các cơ s d liu
thc hành tra cu thông tin thuc ti
Vit Nam
Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam.pdf 9 10 848