Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo Luật ở Đức

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Long
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Việc đào tạo luật của Cộng hoà liên bang Đức có nhiều nét tương đồng với các
nước trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Tuy nhiên, quy trình đào tạo nghề
luật lại mang những nét đặc trưng, cụ thể là, ở Đức không tồn tại mô hình đạo tạo
riêng cho từng nghề luật như nghề thẩm phán, nghề luật sư... mà chỉ có một quy
trình đào tạo chung cho mọi nghề luật. Bài viết dưới đây, tác giả giới thiệu một
cách khái quát hai quy trình đào tạo này để bạn tham khảo. 1.
Khái quát về lịch
sử đào tạo luật ở CHLB Đức
Cộng hoà Liên bang Đức là nước có hệ thống pháp luật mang nhiều đặc trưng
của truyền thống pháp luật châu Âu lục địa, bởi ngay thế kỷ XI, khi ở châu Âu bắt
đầu xuất hiện xu hướng giảng dạy pháp luật trong các trường đại học tổng hợp,
trong đó, trường đại học tổng hợp Bologna của nước ý được biết đến như là một
trung tâm đầu tiên giảng dạy luật La Mã và là nơi quy tụ các giảng viên và học
viên ở khắp châu Âu, nhiều sinh viên trẻ của Đức, những người có tham vọng trở
thành luật gia giỏi cũng đã tới Bologna để học. Thừa hưởng kiến thức pháp luật
cũng như những phương pháp áp dụng trong giảng dạy, những luật gia được đào
tạo ở Bologna đã đặt nền móng cho truyền thống đào tạo pháp luật ở Đức sau này.
Từ thế kỷ XIV, các trường đại học tổng hợp đầu tiên của Đức, trong đó có khoa
luật đã được thành lập. Đến nay, các khoa luật này vẫn là những cơ sở đào tạo pháp
luật chính thức của Đức. Đây cũng là đặc điểm chung trong truyền thống về đào
tạo pháp luật của nhiều nước trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa như: Pháp,
Bỉ, Hà Lan... Nhưng, ở Đức có điểm đặc trưng là, chế độ đào tạo luật và nghề luật
là một quy trình toàn diện, thống nhất trên phạm vi toàn liên bang (bao gồm 16
bang). Theo đó, quy trình đào tạo này kéo dài khoảng năm năm rưỡi đến sáu năm.
Toàn bộ thời gian đào tạo được chia làm hai giai đoạn:
- Giai đoạn thứ nhất: đào tạo pháp luật ít nhất là ba năm rưỡi tại trường đại học.
- Giai đoạn thứ hai: đào tạo thực hành nghề luật kéo dài ít nhất là hai năm.
2. Các giai đoạn đào tạo luật và nghề luật ở Đức
Giai đoạn đào tạo luật

Đây là giai đoạn thứ nhất trong quy trình đào tạo luật tại Đức. Bất kỳ ai, nếu
muốn trở thành luật sư, công chứng viên, thẩm phán, công tố viên... đều phải thi
tuyển hoặc được xét tuyển vào học tại các trường Đại học luật hoặc khoa luật tại
các trường đại học tổng hợp (hiện nay, trên toàn nước Đức có khoảng 50 khoa luật
trực thuộc các trường đại học nằm rải rác trong phạm vi 16 bang).
Theo quy định, các trường luật, các khoa luật thuộc...
Việc đào tạo luật của Cộng hoà liên bang Đức có nhiều nét tương đồng với các
nước trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Tuy nhiên, quy trình đào tạo nghề
luật lại mang những nét đặc trưng, cụ thể là, ở Đức không tồn tại mô hình đạo tạo
riêng cho từng nghề luật như nghề thẩm phán, nghề luật sư... mà chỉ có một quy
trình đào tạo chung cho mọi nghề luật. Bài viết dưới đây, tác giả giới thiệu một
cách khái quát hai quy trình đào tạo này để bạn tham khảo. 1. Khái quát về lịch
sử đào tạo luật ở CHLB Đức
Cộng hoà Liên bang Đức là nước có hệ thống pháp luật mang nhiều đặc trưng
của truyền thống pháp luật châu Âu lục địa, bởi ngay thế kỷ XI, khi ở châu Âu bắt
đầu xuất hiện xu hướng giảng dạy pháp luật trong các trường đại học tổng hợp,
trong đó, trường đại học tổng hợp Bologna của nước ý được biết đến như là một
trung tâm đầu tiên giảng dạy luật La Mã và là nơi quy tụ các giảng viên và học
viên ở khắp châu Âu, nhiều sinh viên trẻ của Đức, những người có tham vọng trở
thành luật gia giỏi cũng đã tới Bologna để học. Thừa hưởng kiến thức pháp luật
cũng như những phương pháp áp dụng trong giảng dạy, những luật gia được đào
tạo ở Bologna đã đặt nền móng cho truyền thống đào tạo pháp luật ở Đức sau này.
Từ thế kỷ XIV, các trường đại học tổng hợp đầu tiên của Đức, trong đó có khoa
luật đã được thành lập. Đến nay, các khoa luật này vẫn là những cơ sở đào tạo pháp
luật chính thức của Đức. Đây cũng là đặc điểm chung trong truyền thống về đào
tạo pháp luật của nhiều nước trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa như: Pháp,
Bỉ, Hà Lan... Nhưng, ở Đức có điểm đặc trưng là, chế độ đào tạo luật và nghề luật
là một quy trình toàn diện, thống nhất trên phạm vi toàn liên bang (bao gồm 16
bang). Theo đó, quy trình đào tạo này kéo dài khoảng năm năm rưỡi đến sáu năm.
Toàn bộ thời gian đào tạo được chia làm hai giai đoạn:
- Giai đoạn thứ nhất: đào tạo pháp luật ít nhất là ba năm rưỡi tại trường đại học.
- Giai đoạn thứ hai: đào tạo thực hành nghề luật kéo dài ít nhất là hai năm.
2. Các giai đoạn đào tạo luật và nghề luật ở Đức
Giai đoạn đào tạo luật
Đào tạo Luật ở Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tạo Luật ở Đức - Người đăng: Nguyễn Thanh Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đào tạo Luật ở Đức 9 10 398