Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM PHẦN VIẾT LUẬN

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM PHẦN VIẾT LUẬN

1.

2.
3.

4.

5.

Mô tả tiêu chí đánh giá
Bố cục
o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc
o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài
o Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận
Phát triển ý
o Phát triển ý có trình tự logic
o Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến của mình
Sử dụng ngôn từ
o Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung
o Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại
o Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển
Nội dung
o Đủ thuyết phục người đọc
o Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận
o Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy
định 5%
Ngữ pháp, dấu câu, và chính tả
o Sử dụng đúng dấu câu
o Chính tả: Viết đúng chính tả
* Lỗi chính tả gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị tính một
lỗi (trừ 1% điểm của bài viết)
* Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi
o Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ
pháp. (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị
trừ 1% điểm bài viết.)
Tổng

Điểm tối đa
0,40

0,25
0,30

0,30

0,25

1,50

...
ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM PHẦN VIẾT LUẬN
Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa
1. Bố cục 0,40
o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc
o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài
o Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận
2. Phát triển ý 0,25
o Phát triển ý có trình tự logic
o Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến của mình
3. Sử dụng ngôn từ 0,30
o Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung
o Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại
o Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển
4. Nội dung 0,30
o Đủ thuyết phục người đọc
o Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận
o Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy
định 5%
5. Ngữ pháp, dấu câu, và chính tả 0,25
o Sử dụng đúng dấu câu
o Chính tả: Viết đúng chính tả
* Lỗi chính tả gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị tính một
lỗi (trừ 1% điểm của bài viết)
* Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi
o Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ
pháp. (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị
trừ 1% điểm bài viết.)
Tổng 1,50
ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM PHẦN VIẾT LUẬN - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM PHẦN VIẾT LUẬN 9 10 416