Ktl-icon-tai-lieu

Đặt vấn đề

Được đăng lên bởi Hải Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đật vấn đề
1. thông tin chung về xã tịnh thới
xã tịnh thới là một vùng ven của thành phố cao lãnh với diện tích 1.591 ha
với tống số dân là 14975 người, chia thành 3276 hộ, sống trong 6 ấp gồm
tịnh hưng, tịnh long, tịnh đông, tịnh mỹ, tịnh châu, tân tịch, khoảng 80%
sống bằng nghề nông. Gồm có 01 trường mẫu giáo, 03 trường tiểu học, 01
trường trung học cơ sở.
a. Dân số:
Xã tịnh thới có tổng số dân là nhân khẩu, gồm có 3276 hộ dân với tổng
số nam là7099 người và nữ là 7876 người.
+ Tổng số trẻ em sinh trong năm 2014 là 181 trẻ.
Trong đó : Số trẻ nam sinh ra : 93 trẻ
Số trẻ nữ sinh ra là : 88 trẻ
Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên : 2 trẻ
+
Tổng số người chết trong năm 2014 là: 47 người
+
Tỷ suất sinh : 12.08%
+
Tỷ suất tử : 3.13%.
+
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên : 0.89%

...
Đật vấn đề
1. thông tin chung về xã tịnh thới
xã tịnh thới là một vùng ven của thành phố cao lãnh với diện tích 1.591 ha
với tống số dân là 14975 người, chia thành 3276 hộ, sống trong 6 ấp gồm
tịnh hưng, tịnh long, tịnh đông, tịnh mỹ, tịnh châu, tân tịch, khoảng 80%
sống bằng nghề nông. Gồm có 01 trường mẫu giáo, 03 trường tiểu học, 01
trường trung học cơ sở.
a. Dân số:
Xã tịnh thới có tổng số dân là nhân khẩu, gồm có 3276 hộ dân với tổng
số nam là7099 người và nữ là 7876 người.
+ Tổng số trẻ em sinh trong năm 2014 là 181 trẻ.
Trong đó : Số trẻ nam sinh ra : 93 trẻ
Số trẻ nữ sinh ra là : 88 trẻ
Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên : 2 trẻ
+ Tổng số người chết trong năm 2014 là: 47 người
+ Tỷ suất sinh : 12.08%
+ Tỷ suất tử : 3.13%.
+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên : 0.89%
Đặt vấn đề - Người đăng: Hải Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đặt vấn đề 9 10 958