Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT XD Cơ bản ở Phú Thọ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3811 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lời nói đÇu

Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vô cùng quan trọng thuộc đầu tư
phát triển . Để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng , cũng như tạo ra các tài
sản cố định chúng ta phải đầu tư Xây dựng cơ bản . Những năm vừa qua,
tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ được chú trọng và đã có
những thành quả nhất định, góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó cũng chính là lý do em chọn đề tài “Thực trạng
và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú
Thọ những năm vừa qua “ .
Đề tài gồm 3 chương :
Chương 1- Lý luận chung về đầu tư Xây dựng cơ bản
Chương 2 - Thực trạng về đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những
năm vừa qua.
Chương3Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác
đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Do còn thiếu kinh nghiệm thực tế và kiến thức về lĩnh vực đầu tư còn
yếu nên bản báo cáo của em về đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót,
em mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn Ths. Đinh Đào Ánh Thuỷ đã tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ thực hiện đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các anh chị đang làm việc
tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ và giúp em trong việc tìm các tài liệu
liên quan đến tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

1

Chương I : Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản
IKhái niệm về đầu tư xây dựng cơ bản
1- khái niệm
1.1- Đầu tư
Là sự bỏ vốn ( chi tiêu vốn ) cùng với các nguồn lực khác trong hiện tại
để tiến hành một hoạt động nào đó ( tạo ra, khai thác, sử dụng một tài sản )
nhằm thu về các kết quả có lợi trong tương lai.
Đầu tư là sự bỏ ra , sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại ( tiền, của cải,
công nghệ, đội ngũ lao động , trí tuệ, bí quyết công nghệ, … ) , để tiến hành
một hoạt động nào đó ở hiện tại, nhằm đạt kết quả lớn hơn trong tương lai.
1.2- Đầu tư phát triển
Đầu tư phát triển là hình thức đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng
tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng cơ
sở sản xuất kinh doanh nói riêng , là điều kiện chủ yếu để tạo công an việc
làm và nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội.
1.3- Xây dựng cơ bản và đầu tư Xây dựng cơ bản
Xây dựng cơ bản và đầu tư Xây dựng cơ bản là những hoạt động với
chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế thông qua các hình thức xây
dựng mới , mở rộng, hiện đại hoá hoặc khôi phục các tài sản cố định.
Đầu tư Xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân là một bộ phận...
Lời nói đÇu
Đầu Xây dựng bản bộ phận cùng quan trọng thuộc đầu
phát triển . Để xây dựng nâng cấp sở hạ tầng , cũng như tạo ra các tài
sản cố định chúng ta phải đầu Xây dựng bản . Những m vừa qua,
tình hình đầu Xây dựng bản tỉnh Phú Thọ được chú trọng đã
những thành quả nhất định, góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó cũng chính là lý do em chọn đề tài “Thực trạng
các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu Xây dựng bản tỉnh Phú
Thọ những năm vừa qua “ .
Đề tài gồm 3 chương :
Chương 1- Lý luận chung về đầu tư Xây dựng cơ bản
Chương 2 - Thực trạng về đầu y dựng bản tỉnh Phú Thọ những
năm vừa qua.
Chương3- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác
đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Do còn thiếu kinh nghiệm thực tế kiến thức về lĩnh vực đầu còn
yếu nên bản báo cáo của em về đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót,
em mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn Ths. Đinh Đào Ánh Thuỷ đã tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ thực hiện đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn cácc, các cô, các anh chị đang làm việc
tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ và giúp em trong việc tìm các tài liệu
liên quan đến tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
1
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT XD Cơ bản ở Phú Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT XD Cơ bản ở Phú Thọ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT XD Cơ bản ở Phú Thọ 9 10 617