Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển du lịch tại Hà Tây

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2409 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững
du lịch ở Hà Tây.
LỜI GIỚI THIỆU

N

gày nay không một Quốc gia nào trong quá trình hoạch định
chính sách và quản lý phát triển kinh tế lại không có nội dung
phát triển bền vững. Trên lý thuyết, phát triển bền vững là nhằm

đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp
ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Nó liên quan đến phát triển và sử
dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Sự phát triển bền vững của một quốc gia nói chung phải được đảm bảo một
cách thống nhất và đồng thời trên ba mặt: Kinh tế, Xã hội và Môi trường.
Trong đề tài này tôi chỉ đưa ra những tác động của môi trường đến du lịch và
ngược lại.
Trên lĩnh vực du lịch, ở Việt Nam ta quá trình phát triển phải được định
hướng và quản lý theo phương châm kết hợp hài hoà nhu cầu của trước mắt
và lâu dài ở cả hai góc độ sản xuất và tiêu dùng du lịch nhằm đạt tới một
mục đích bảo tồn và tái tạo được tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn và phát huy
được bản sắc văn hoá dân tộc.
Cũng đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề môi trường trong thời
đại hiện nay có liên quan trực tiếp đến du lịch. Việc phát triển du lịch không
thể không chú ý đến môi trường và do vậy trong đề tài này của tôi tôi sẽ chú
trọng đưa ra những giải pháp góp phần vào việc bảo vệ môi trường trong du
lịch, cụ thể là ở Hà Tây.

1

Hà Tây với nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa hệ, nhiều di
tích lịch sử mà chỉ Hà Tây mới có. Điều đó có thể nói Hà Tây là một điểm
du lịch thăm quan, vui chơi, giải trí hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài
nước. Trong những năm vừa qua, du lịch Hà Tây đã đạt được những kết quả
cao trong du lịch cả nước như: Cơ sở hạ tầng được nâng cao, các điểm du
lịch, sản phẩm du lịch mới ra đời đáp ứng yêu cầu của khách. Tuy nhiên bên
cạnh đó, một vấn đề cấp thiết đang đặt ra đòi hỏi các nghành, các cấp của địa
phương quan tâm và tìm ra biện pháp để giải quyết. Đó là: môi trường và sự
phát triển bền vững của du lịch. Hiện nay, vấn đề môi trường của Hà Tây
đang rất nhức nhối cần phải có biện pháp để giải quyết ngay như: Không có
hệ thống gom thu nước thải cho khách sạn, nhà hàng có kiến trúc xấu xí, thô
kệch... Do đó phát triển bền vững là giải pháp duy nhất khắc phục được tình
trạng ô nhiễm môi trường, hạn chế việc sử dụng cạn kiệt tài nguyên, làm
suy thoái tài nguyên, duy trì tính đa dạng hoá sinh học cho Hà Tây.
Nhận thức rõ được những điều kiện thuận lợi về tự nhiên và xã hội. Trong
những năm gần đây Hà Tây đang cố gắng tự ...
Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững
du lịch ở Hà Tây.
LỜI GIỚI THIỆU
gày nay không một Quốc gia nào trong quá trình hoạch định
chính sách và quản phát triển kinh tế lại không có nội dung
phát triển bền vững. Trên thuyết, phát triển bền vữngnhằm
đáp ứng c nhu cầu của hiện tại không làm tổn hại đến khả năng đáp
ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Nó liên quan đến phát triển và sử
dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
N
Sự phát triển bền vững của một quốc gia nói chung phải được đảm bảo một
cách thống nhất và đồng thời trên ba mặt: Kinh tế, hội Môi trường.
Trong đề tài này tôi chỉ đưa ra những tác động của môi trường đến du lịch và
ngược lại.
Trên lĩnh vực du lịch, Việt Nam ta quá trình phát triển phải được định
hướngquản lý theo phương châm kết hợp hài hnhu cầu của trước mắt
lâu dài cả hai góc độ sản xuất và tiêu dùng du lịch nhằm đạt tới một
mục đích bảo tồn và tái tạo được tài nguyên thiên nhiên, giữn và phát huy
được bản sắc văn hoá dân tộc.
Cũng đã một số công trình nghiên cứu v vấn đề môi trường trong thời
đại hiện nay có liên quan trực tiếp đến du lịch. Việc phát triển du lịch không
thể không chú ý đến môi trường và do vậy trong đề tài này của tôi tôi sẽ chú
trọng đưa ra những giải pháp góp phần vào việc bảo vệ môi trường trong du
lịch, cụ thể là ở Hà Tây.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển du lịch tại Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển du lịch tại Hà Tây - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển du lịch tại Hà Tây 9 10 981