Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Lập kế hoạch trong DN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1938 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời nói đầu.
Kể từ khi nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa
tập trung sang nền kinh tế thị trường thì tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi. Trong thời gian đầu các doanh nghiệp nói
riêng và cả nền kinh tế nói chung đã loại bỏ hoàn toàn công tác kế hoạch hóa ra
ngoài, phủ nhận hoàn toàn vai trò của kế hoạch hóa trong nền kinh tế và trong từng
doanh nghiệp. Họ coi kế hoạch hóa là sản phẩm của cơ chế cũ và nó không còn
phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, họ coi thị trường là yếu tố quyết định còn kế
hoạch thì không có vai trò gì cả.
Nhưng trong thực tế của những năm qua và kinh nghiệm của các doanh nghiệp
lớn trên thế giới đã cho thấy rằng dù ở trong nền kinh tế thị trường phát triển thì
các doanh nghiệp vẫn phải có chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Doanh nghiệp
nào có chiến lược và kế hoạch hợp lý thì doanh nghiệp đó hoạt động càng hiệu quả
và ngày càng phát triển. Kế hoạch chiến lược đóng vai trò như một kim chỉ nam
hướng doanh nghiệp tới các mục tiêu nhiệm vụ cần đạt được trong tương lai. Do
vậy trong nền kinh tế thì trường thì kế hoạch hóa trong doanh nghiệp vẫn có những
vai trò rất quan trọng. Thấy được điều đó và thực trạng của công tác lập và thực
hiện kế hoạch ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay mà tôi đi vào tìm hiểu vấn đề
này để mong làm rõ vai trò của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp từ đó mà sẽ giúp
ích cho công việc của mình sau này.
Lời cảm ơn: em xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn ngọc Sơn giảng viên
khoa kinh tế kế hoạch và phát triển đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đề án.
Đồng thời em cũng cảm ơn thư viện trường đại học kinh tế quốc dân đã cung cấp
thông tin và tài liệu giúp em hoàn thành bài viết.
Bài viết của tôi được chia thành ba chương chính là:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế hoạch hóa trong doanh nghiệp trong nền kinh tế
thị trường.
Chương 2: Quy trình và các bước lập kế hoạch trong doanh nghiệp.

Vai trò của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong nền KTTT và những nội
dung đổi mới trong kế hoạch kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam.
Chương 3: Thực trạng lập và thực hiện kế hoạch trong các doanh nghiệp nhà
nước. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập và thực hiện kế hoạch trong
doanh nghiệp.

CHƯƠNG I
Cơ sở lý luận về kế hoạch hóa trong doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường.
1.Khái quát chung về kế hoạch trong doanh nghiệp.
1.1.Khái niệm kế hoạch trong doanh nghiệp.
Từ lâu trong các doanh nghiệp các nhà quản lý doanh nghiệp luôn đặt ra...
Lời nói đầu.
Kể từ khi nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa
tập trung sang nền kinh tế thị trường thì tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp nhiều thay đổi. Trong thời gian đầu các doanh nghiệp nói
riêng cả nền kinh tế nói chung đã loại bỏ hoàn toàn công tác kế hoạch hóa ra
ngoài, phủ nhận hoàn toàn vai trò của kế hoạch hóa trong nền kinh tế và trong từng
doanh nghiệp. Họ coi kế hoạch hóa sản phẩm của chế không còn
phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, họ coi thị trường là yếu tố quyết định còn kế
hoạch thì không có vai trò gì cả.
Nhưng trong thực tế của những năm qua kinh nghiệm của các doanh nghiệp
lớn trên thế giới đã cho thấy rằng trong nền kinh tế thị trường phát triển thì
các doanh nghiệp vẫn phải chiến lược kế hoạch kinh doanh. Doanh nghiệp
nào có chiến lược và kế hoạch hợp lý thì doanh nghiệp đó hoạt động càng hiệu quả
ngày càng phát triển. Kế hoạch chiến lược đóng vai trò như một kim chỉ nam
hướng doanh nghiệp tới các mục tiêu nhiệm vụ cần đạt được trong tương lai. Do
vậy trong nền kinh tế thì trường thì kế hoạch hóa trong doanh nghiệp vẫn có những
vai trò rất quan trọng. Thấy được điều đó thực trạng của công tác lập thực
hiện kế hoạch ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay mà tôi đi vào tìm hiểu vấn đề
này để mong làm rõ vai trò của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp từ đó mà sẽ giúp
ích cho công việc của mình sau này.
Lời cảm ơn: em xin chân thành cảm ơn tiến Nguyễn ngọc Sơn giảng viên
khoa kinh tế kế hoạch và phát triển đã hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đề án.
Đồng thời em cũng cảm ơn thư viện trường đại học kinh tế quốc dân đã cung cấp
thông tin và tài liệu giúp em hoàn thành bài viết.
Bài viết của tôi được chia thành ba chương chính là:
Chương 1: sở luận về kế hoạch hóa trong doanh nghiệp trong nền kinh tế
thị trường.
Chương 2: Quy trình và các bước lập kế hoạch trong doanh nghiệp.
ĐATN ĐỀ ÁN: Lập kế hoạch trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Lập kế hoạch trong DN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Lập kế hoạch trong DN 9 10 540