Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL chung cư tại HN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2774 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ chung c ë Hµ Néi trong giai ®o¹n hiÖn nay

LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới , bên cạnh việc xây dựng các chủ trương,
chính sách phát triển kinh tế - xã hội thì vấn đề cải thiện chất lượng
cuộc sống của người dân - vật chất và tinh thần luôn được đảng và
nhà nước dành cho sự quan tâm đặc biệt. Trong đó việc giải quyết
vấn đề nhà ở là một yêu cầu bức xúc và mối quan tâm chung của mọi
tầng lớp dân cư , các cấp các nghành trong cả nước. Hiện nay ở HÀ
NỘI, mật độ dân số ngày càng cao trong khi quỹ đất lại có hạn nên
chúng ta phải có mô hình xây dựng phù hợp. Bên cạnh nhà ở do nhân
dân tự xây dựng nhà biệt thự, HÀ NỘI đã tập chung phát triển nhiều
nhà chung cư cao tầng được đầu tư theo dự án, vì nó nâng cao hiệu
quả sử dụng đất ở các đô thị. Vấn đề đặt ra là phát triển chung cưcần
phai đi đôi với việc đáp ứng những nhu cầu về dịch vụ đô thi và đảm
bảo chất lượng cuộc sống. Đây là một trong những yếu tố có tính chất
quyết định trong thành công của mô hình phát triển chung cư cao
tầng. Nguyên nhân cơ bản khiến trước đây người dân e ngại sống
trong các chung cư là do các chung cư không có sự quản lý thống
nhất, cung cấp dịch vụ đồng bộ và duy tu bảo trì công trình. Các
chung cư cao tầng hiện nay được lắp đặt nhiều trang bị như thang
máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, thiết bị phòng chống
cháy , …Cần phải có mô hình quản lý, cung cấp dịch vụ và duy tu
công trình phù hợp và do một đơn vị thống nhất thực hiện
Với mục tiêu tìm ra mô hình quản lý thích hợp cho các chung cư
cao tầng ở HÀ NỘI hiện nay thì việc nghiên cứu đề tài: “Một số vấn đề

-1-

Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ chung c ë Hµ Néi trong giai ®o¹n hiÖn nay

quản lý chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay “ là hết sức cần
thiết .
Víi dung lượng thông tin thu thập được, chúng tôi xin đề cập đến
một số vấn đề chủ yếu sau:
Chương I : Cơ sở lí luận về quản lý chung cư
Chương II : Thực trạng quản lý chung cư ở HÀ NỘI hiện nay
Chương III : Một số giải pháp tăng cường quản lý chung cư ở
HÀ NỘI
Trong quá trình thực hiện đề tài này, với sự giúp đỡ nhiệt tình của
các thầy cô giáo trong trung tâm đào tạo địa chính và kinh doanh bất
động sản đặc biệt là cô giáo Th.s VŨ THỊ THẢO, nhưng do trình độ và
thời gian có hạn nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nhất
định. Vì vậy, chúng tôi nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn đÓ
đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

.

Nhóm sinh viên thưc hiên:
Trân Thị Hương
Kiêu Ngọc Lan
Vũ Thùy Linh

-2-

Mét sè vÊn ®Ò q...
Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ chung c ë Hµ Néi trong giai ®o¹n hiÖn nay
LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới , bên cạnh việc xây dựng các chủ trương,
chính sách phát triển kinh tế - xã hội t vấn đề cải thiện chất lượng
cuộc sống của người dân - vật chất tinh thần luôn được đảng
nhà nước dành cho sự quan tâm đặc biệt. Trong đó việc giải quyết
vấn đề nhà một yêu cầu bức xúcmối quan tâm chung của mọi
tầng lớp dân , các cấp các nghành trong cả nước. Hiện nay
NỘI, mật độ dân s ngày càng cao trong khi quỹ đất lại hạn nên
chúng ta phải có mô hình xây dựng phù hợp. Bên cạnh nhà ở do nhân
dân tự xây dựng nhà biệt thự, NỘI đã tập chung phát triển nhiều
nhà chung cao tầng được đầu theo dự án, nâng cao hiệu
quả sử dụng đấtcác đô thị. Vấn đề đặt raphát triển chung cưcần
phai đi đôi với việc đáp ứng những nhu cầu về dịch vụ đô thi đảm
bảo chất lượng cuộc sống. Đây là một trong những yếu tố có tính chất
quyết định trong thành công của hình phát triển chung cao
tầng. Nguyên nhân bản khiến trước đây người dân e ngại sống
trong các chung do các chung không sự quản thống
nhất, cung cấp dịch vụ đồng bộ duy tu bảo trì công trình. Các
chung cao tầng hiện nay được lắp đặt nhiều trang bị như thang
máy, máy bơm nước, máy phát điện d phòng, thiết bị phòng chống
cháy , …Cần phải hình quản lý, cung cấp dịch vụ duy tu
công trình phù hợp và do một đơn vị thống nhất thực hiện
Với mục tiêu tìm ra hình quản thích hợp cho các chung
cao tầng ở HÀ NỘI hiện nay thì việc nghiên cứu đề tài: “Một số vấn đề
- 1 -
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chung cư tại HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chung cư tại HN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chung cư tại HN 9 10 816