Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trong NN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2236 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU.
Các nhà kinh tế học đề cao tầm quan trọng của ngành nông nghiệp
trong quá trình phát triển và rất nhiều người thừa nhận rằng, điều kiện cần
thiết để tăng trưởng kinh tế là sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp vì
dựa vào đó thì mới có nguồn thu lợi lớn và ngày một tăng của nông nghiệp.
Nông nghiệp là một ngành có lịch sử phát triển lâu đời, các hoạt động
nông nghiệp đã có từ hàng nghìn năm nay kể từ khi con người từ bỏ nghề
săn bắn hái lượm. Do lịch sử lâu đời này nền kinh tế nông nghiệp thường
được nói đến như là nền kinh tế truyền thống đồng thời nông nghiệp là một
ngành tạo ra sản phẩm thiết yếu nhất cho con người. Lương thực là sản
phẩm chỉ có ở ngành nông nghiệp sản xuất ra được. Con người có thể sống
mà không cần sắt, thép, điện, nhưng không thể thay thiếu lương thực. Trên
thực tế phần lớn các sản phẩm chế tạo có thể thay thế, nhưng không có sản
phẩm nào thay thế được lương thực. Do đó, nước nào cũng phải sản xuất
hoặc nhập khẩu lương thực.
Nông nghiệp giữa vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt
đối với các nước đang phát triển và nhất là nước ta. Bởi vì ở các nước đang
phát triển nói chung và nước ta nói riêng đa số người dân sống dựa vào
nghề nông. Khu vực nông nghiệp có thể là một nguồn cung cấp vốn cho
phát triển kinh tế, với ý nghĩa lớn lao là vốn tích lũy ban đầu cho công
nghiệp hóa. Đa số các nước đang phát triển có những thuận lợi đáng kể, đó
là tài nguyên, thì nông sản đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu, và
ngoại tệ thu được sẽ dùng để nhập khẩu máy móc, trang thiết bị cơ bản và
những sản phẩm trong nước chưa sản xuất được.
Cơ cấu ngành nông nghiệp có ý nghĩa hết sức to lớn đối với quá trình
phát triển của đất nước. Cơ cấu nông nghiệp góp phần tích lũy vốn cho quá
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân theo hướng tăng dần tỷ trọng
công nghiệp và dịch vụ. Tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp có ý
nghĩa quan trọng không những đối với tăng trưởng chung của nền kinh tế
mà còn đối với công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo, đời sống đa số
nông dân được cải thiện rõ rệt.

PHẦN II: NỘI DUNG
1

ĐỀ ÁN MÔN HỌC
I.Lý thuyết chung về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành nông
nghiệp.
1. Một số khái niệm.
 Tăng trưởng kinh tế.
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một
khoảng thời gian nhất định.
Sự gia tăng được biểu hiện ở quy mô và tốc độ.
Sự gia tăng về quy mô tăng trưởng phản ánh sự gia tăng nhiều hay ít,
đồng nghĩa với sự tăng thêm về lượng tuyệt đối.
Sự gia...
ĐỀ ÁN MÔN HỌC
PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU.
Các nhà kinh tế học đề cao tầm quan trọng của ngành nông nghiệp
trong quá trình phát triển rất nhiều người thừa nhận rằng, điều kiện cần
thiết để tăng trưởng kinh tế là sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp
dựa vào đó thì mới có nguồn thu lợi lớn và ngày một tăng của nông nghiệp.
Nông nghiệp một ngành lịch sử phát triển lâu đời, các hoạt động
nông nghiệp đã từ hàng nghìn năm nay kể từ khi con người từ bỏ nghề
săn bắni lượm. Do lịch sử lâu đời này nền kinh tế nông nghiệp thường
được nói đến như là nền kinh tế truyền thống đồng thời nông nghiệp là một
ngành tạo ra sản phẩm thiết yếu nhất cho con người. Lương thực sản
phẩm chỉ có ở ngành nông nghiệp sản xuất ra được. Con người có thể sống
không cần sắt, thép, điện, nhưng không thể thay thiếu lương thực. Trên
thực tế phần lớn các sản phẩm chế tạo có thể thay thế, nhưng không có sản
phẩm nào thay thế được lương thực. Do đó, nước nào cũng phải sản xuất
hoặc nhập khẩu lương thực.
Nông nghiệp giữa vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt
đối với các nước đang phát triển và nhất là nước ta. Bởi vì ở các nước đang
phát triển nói chung nước ta nói riêng đa số người dân sống dựa vào
nghề nông. Khu vực ng nghiệp thể một nguồn cung cấp vốn cho
phát triển kinh tế, với ý nghĩa lớn lao vốn tích lũy ban đầu cho công
nghiệp hóa. Đa số các nước đang phát triển có những thuận lợi đáng kể, đó
tài nguyên, thì nông sản đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu,
ngoại tệ thu được sẽ dùng để nhập khẩu máy móc, trang thiết bị bản và
những sản phẩm trong nước chưa sản xuất được.
cấu ngành nông nghiệp ý nghĩa hết sức to lớn đối với quá trình
phát triển của đất nước. Cơ cấu nông nghiệp góp phần tích lũy vốn cho quá
trình chuyển dịch cấu kinh tế quốc dân theo hướng tăng dần tỷ trọng
công nghiệp dịch vụ. Tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp ý
nghĩa quan trọng không những đối với tăng trưởng chung của nền kinh tế
còn đối với công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo, đời sống đa số
nông dân được cải thiện rõ rệt.
PHẦN II: NỘI DUNG
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trong NN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trong NN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trong NN 9 10 595